Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 4.3.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 4.3.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

watchOS 4.3.2

Vydané 9. júla 2018

CFNetwork

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: V prehliadači Safari môžu neočakávane zostávať súbory cookie

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so správou súborov cookie, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4293: Anonymný výskumník

CoreCrypto

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4269: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Dátum pridania záznamu: 2. októbra 2018

Znaky Emoji

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie znakov Emoji v niektorých konfiguráciách môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4290: Patrick Wardle zo spoločnosti Digita Security

Jadro

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4282: Adam Donenfeld (@doadam) z tímu Zimperium zLabs Team, Proteas z tímu Qihoo 360 Nirvan Team, Valentin „slashd“ Shilnenkov

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

libxpc

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4280: Brandon Azad

libxpc

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4248: Brandon Azad

LinkPresentation

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4277: xisigr z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (tencent.com)

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4270: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4284: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum aktualizovania záznamu: 2. októbra 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4266: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4262: Mateusz Krzywicki v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4264: Nájdené programom OSS-Fuzz, Yu Zhou a Jundong Xie z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4272: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4271: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4273: Nájdené programom OSS-Fuzz

Ďalšie poďakovanie

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúži juwei lin (@panicaII) zo spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: