Obsah zabezpečenia v aplikácii iTunes 12.8 pre Windows

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iTunes 12.8 pre Windows.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iTunes 12.8 pre Windows

Vydané 9. júla 2018

CFNetwork

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: V prehliadači Safari môžu neočakávane zostávať súbory cookie

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so správou súborov cookie, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4293: Anonymný výskumník

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4270: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže získať dáta audia z miest rôzneho pôvodu

Popis: Zvuk načítaný prostredníctvom audioprvkov možno získať aj z miest s iným pôvodom. Tento problém bol vyriešený vylepšením analýzy taint audia.

CVE-2018-4278: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4284: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum aktualizácie záznamu: 1. augusta 2019

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4266: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4261: Omair v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4262: Mateusz Krzywicki v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4263: Arayz v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4264: Nájdené programom OSS-Fuzz, Yu Zhou a Jundong Xie z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4265: cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4267: Arayz z tímu Pangu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4272: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4271: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4273: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4145: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: