Obsah zabezpečenia vo frameworku SwiftNIO 1.8.0

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia vo frameworku SwiftNIO 1.8.0.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

SwiftNIO 1.8.0

Dátum vydania: 27. mája 2018

SwiftNIO

K dispozícii pre: macOS Sierra 10.12 a novší, Ubuntu 14.04 a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný prepísať ľubovoľnú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2018-4281: Apple

Obsah zabezpečenia frameworku SwiftNIO 1.8.0 zahŕňajú aj nasledujúce verzie: 1.0.1, 1.1.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.3.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: