Vytváranie a objednávanie tlačových produktov v apke Fotky s použitím rozšírení projektov

Prečítajte si, ako stiahnuť, nainštalovať a používať rozšírenia projektov od iných výrobcov v apke Fotky pre macOS.

S rozšíreniami projektov od iných výrobcov môžete do apky Fotky pridať množstvo výkonných nástrojov na vytváranie fotografických projektov a objednávanie tlačových produktov. Najskôr sa uistite, že v Macu používate systém macOS High Sierra 10.13 alebo novší. Potom stiahnite a nainštalujte rozšírenia z obchodu Mac App Store.

Vyhľadanie a nainštalovanie rozšírení projektov v apke Fotky

  1. Otvorte apku Fotky.
  2. Na lište apky Fotky vyberte Súbor > Vytvoriť > [typ projektu] > App Store. Otvorí sa obchod Mac App Store s dostupnými rozšíreniami projektov.
  3. Kliknutím na rozšírenie sa zobrazí viac informácií, kliknutím na Získať si rozšírenie stiahnete.
  4. Po stiahnutí bude rozšírenie k dispozícii v apke Fotky ako rozšírenie projektu.

Konvertovanie existujúcich projektov

Existujúce projekty apky Fotky môžete aktualizovať alebo s nimi naďalej pracovať, keď ich skonvertujete s použitím rozšírení od iných výrobcov:

  1. Na postrannom paneli apky Fotky v časti Projekty vyberte projekt, ktorý chcete konvertovať.
  2. Na lište apky Fotky vyberte Súbor > Vytvoriť > [typ projektu] a potom vyberte rozšírenie projektu, ktoré chcete použiť. V rámci rozšírenia sa zobrazia možnosti pre príslušný projekt a potom sa projekt skonvertuje do vlastného formátu.
  3. V rozhraní rozšírenia projektu v apke Fotky môžete upravovať projekt a zadať objednávku tlačových produktov. Po dokončení kliknite na Hotovo v pravom hornom rohu apky Fotky. Skonvertovaný projekt sa zobrazí na postrannom paneli vedľa pôvodného projektu.

Po skonvertovaní môžete v rozhraní rozšírenia v apke Fotky projekty ďalej upravovať a môžete zadávať objednávky.

Vytváranie nových projektov

Ak chcete vytvoriť nový projekt apky Fotky s použitím rozšírení, postupujte takto: 

  1. Vyberte položku Spomienka, položku Album alebo skupinu fotiek, ktoré chcete v projekte použiť.
  2. Vyberte položku Súbor > Vytvoriť > [typ projektu] a potom vyberte rozšírenie projektu.
  3. V rozhraní rozšírenia vytvorte projekt, upravte ho a zadajte objednávku.

Po vytvorení môžete do projektu pridávať ďalšie fotky: potiahnite fotky zo zobrazenia v apke Fotky na názov projektu na postrannom paneli.

Získanie pomoci s rozšíreniami

Ak potrebujete pomoc s rozšírením, kontaktujte príslušného vývojára.

Rozšírenia projektov v apke Fotky nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: