Poznámky k vydaniu Apple Business Managera

Prečítajte si o novinkách a zmenách v Apple Business Manageri. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď Apple Business Manager spustíte, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Október 2022

 

Apríl 2022

Bola pridaná podpora overenia združenej identity prostredníctvom služby Google Workspace. Viac informácií

     


Marec 2022

 • Bolo aktualizované používateľské rozhranie pre nastavenia, používateľov a zariadenia.
 • Môžete si pozrieť celkové množstvo úložiska pre používateľov vrátane údajov o tom, koľko sa ho využíva a koľko ho je k dispozícii. 
 • Správcovia v Spojených štátoch sa teraz môžu zaregistrovať do Apple Business Essentials. Viac informácií

     


Jún 2021

Správcovia v Spojených štátoch teraz môžu aktualizovať daňové postavenie svojej organizácie v časti Settings (Nastavenia) > Enrollment Information (Informácie o registrácii). Viac informácií

     


Máj 2021

Správcovia v Kanade teraz môžu aktualizovať daňové postavenie svojej organizácie v časti Settings (Nastavenia) > Enrollment information (Informácie o registrácii). Viac informácií

     


August 2020

 • Podpora štandardu SCIM (System for Cross-domain Identity Management – systém správy identít medzi doménami). Viac informácií
 • Aktualizované používateľské rozhranie na správu zariadení vrátane vylepšeného filtrovania a hromadnej správy zariadení.

     


Jún 2020

Pridaná podpora pre dve nové oprávnenia na získanie prístupu k portálu pre beta testovanie IT AppleSeed.

     


Máj 2020

Správcovia môžu nakonfigurovať spoluprácu tak, aby automaticky akceptovala zdieľanie medzi používateľmi v rovnakej organizácii.

     


Apríl 2020

Teraz môžete z Apple Business Managera odstraňovať federované domény.

     


Marec 2020

 • Nové domény pridané do Apple Business Managera sa budú musieť overiť, aby bolo možné vytvárať spravované účty Apple ID s použitím tejto domény. Viac informácií
 • Zdieľaný iPad teraz možno nakonfigurovať na iPadoch v Apple Business Manageri.

     


Október 2019

Podpora federovaného overovania v službe Microsoft Azure Active Directory. Viac informácií

     


September 2019

 • Vyhľadávanie používateľských účtov umožňuje používateľom vyhľadávať kontaktné údaje ostatných používateľov a skupín v organizácii používajúcej Apple Business Manager. Vyžaduje systém iOS 13, iPadOS 13 alebo macOS 10.15Viac informácií
 • Môžete vybrať, s kým môžu používatelia zdieľať dokumenty Pages, Numbers a Keynote, poznámky, pripomienky a ďalšie súbory v službe iCloud Drive. Viac informácií

     


Jún 2019

Apple Business Manager je teraz možné používať na iPade.

     


Február 2019

 • Časť MDM servery sa teraz nachádza na tabe Nastavenia.
 • Predvolené priradenie zariadení sa teraz nastavuje v menu Nastavenia > Nastavenia správy zariadení a Nastavenia > MDM servery.

     


September 2018

V časti Apky a knihy sú teraz dostupné apky pre systém tvOS.

     


Máj 2018

Apple Business Manager umožňuje správcom IT spravovať ľudí, zariadenia Apple a obsah. Okrem vylepšenej správy zariadení a rol obsahuje aj časť Apky a knihy – nový systém prenosu licencií na základe polohy.

     


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: