Poznámky k vydaniu služby Apple Business Manager

Prečítajte si o novinkách a zmenách v službe Apple Business Manager. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď službu Apple Business Manager spustíte, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Október 2019

Podpora federovaného overovania v službe Microsoft Azure Active Directory. Ďalšie informácie

September 2019

  • Vyhľadávanie používateľských účtov umožňuje používateľom vyhľadávať kontaktné údaje ostatných používateľov a skupín v organizácii služby Apple Business Manager. Vyžaduje systém iOS 13, iPadOS 13 alebo macOS 10.15Ďalšie informácie
  • Môžete vybrať, s kým môžu používatelia zdieľať dokumenty Pages, Numbers a Keynote, poznámky, pripomienky a ďalšie súbory v službe iCloud Drive. Ďalšie informácie

Jún 2019

Službu Apple Business Manager je odteraz možné používať na iPade.

Február 2019

  • Časť MDM servery sa teraz nachádza na tabe Nastavenia.
  • Predvolené priradenie zariadení sa teraz nastavuje v menu Nastavenia > Nastavenia správy zariadení a Nastavenia > MDM servery.

September 2018

V časti Aplikácie a knihy sú teraz dostupné aplikácie pre tvOS.

Máj 2018

Apple Business Manager je miestom, na ktorom môžu správcovia IT spravovať ľudí, zariadenia Apple a obsah. Okrem vylepšenej správy zariadení a rol obsahuje aj časť Aplikácie a knihy – nový systém prenosu licencií na základe polohy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: