Poznámky k vydaniu služby Apple Business Manager

Prečítajte si o novinkách a zmenách v službe Apple Business Manager. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď túto službu spustíte, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Február 2019

  • Časť MDM servery sa teraz nachádza na tabe Nastavenia.
  • Predvolené priradenie zariadení sa teraz nastavuje v menu Nastavenia > Nastavenia správy zariadení a Nastavenia > MDM servery.

September 2018

V časti Aplikácie a knihy sú teraz dostupné aplikácie pre tvOS.

Máj 2018

Apple Business Manager je miestom, na ktorom môžu správcovia IT spravovať ľudí, zariadenia Apple a obsah. Okrem vylepšenej správy zariadení a rol obsahuje aj časť Aplikácie a knihy – nový systém prenosu licencií na základe polohy.

Dátum zverejnenia: