Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

tvOS 11.3

Vydané 29. marca 2018

CoreFoundation

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4142: Robin Leroy zo spoločnosti Google Switzerland GmbH

Udalosti súborového systému

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4150: Anonymný výskumník

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2018-4104: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

NSURLSession

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

Rýchly náhľad

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Zabezpečenie

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Systémové nastavenia

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Konfiguračný profil môže nesprávne zostať v platnosti aj po odstránení

Popis: Dochádzalo k problému v súčasti CFPreferences. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia nastavení.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov a Matt Vlasach zo spoločnosti Wandera

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4113: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4146: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4101: Yuan Deng z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

CVE-2018-4121: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4127: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng z tímu Baidu Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4130: Omair v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4207: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4208: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4209: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4210: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4212: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4213: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

Ďalšie poďakovanie

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Abraham Masri (@cheesecakeufo).

Dátum pridania záznamu: 13. apríla 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: