Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 4.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 4.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

watchOS 4.3

Vydané 29. marca 2018

CoreFoundation

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4158: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4142: Robin Leroy zo spoločnosti Google Switzerland GmbH

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Udalosti súborového systému

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Jadro

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4150: Anonymný výskumník

Jadro

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2018-4104: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Jadro

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

Jadro

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Pri zmene stavu programov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2018-4185: Brandon Azad

Dátum pridania záznamu: 19. júla 2018

libxml2

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2017-15412: Nick Wellnhofer

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

LinkPresentation

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018, dátum aktualizovania: 16. novembra 2018

NSURLSession

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

Rýchly náhľad

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Zabezpečenie

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Systémové nastavenia

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Konfiguračný profil môže nesprávne zostať v platnosti aj po odstránení

Popis: Dochádzalo k problému v súčasti CFPreferences. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia nastavení.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov a Matt Vlasach zo spoločnosti Wandera

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4113: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4146: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4114: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4121: natashenka z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4129: likemeng z tímu Baidu Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže spôsobiť neoprávnené získanie dát s rôznym pôvodom

Popis: V rozhraní API na načítanie dát dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4117: Dvaja anonymní výskumníci

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4207: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4208: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4209: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4210: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4212: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4213: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: Všetky modely hodiniek Apple Watch

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4145: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Ďalšie poďakovanie

Mail

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Sabri Haddouche (@pwnsdx) zo spoločnosti Wire Swiss GmbH.

Dátum pridania záznamu: 21. júna 2018

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Abraham Masri (@cheesecakeufo).

Dátum pridania záznamu: 13. apríla 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: