Obsah zabezpečenia v iTunes 12.7.4 pre Windows

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v iTunes 12.7.4 pre Windows.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iTunes 12.7.4 pre Windows

Vydané 29. marca 2018

Zabezpečenie

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4101: Yuan Deng z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

CVE-2018-4121: natashenka z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4127: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng z tímu Baidu Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4130: Omair v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol..

CVE-2018-4113: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4146: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže spôsobiť neoprávnené získanie dát s rôznym pôvodom

Popis: V rozhraní API na načítanie dát dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4117: Dvaja anonymní výskumníci

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4207: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4208: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4209: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší 

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4210: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4212: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4213: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: