Obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 11.3

Vydané 29. marca 2018

Aplikácia Apple TV

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný sfalšovať výzvy na zadanie hesla v aplikácii Apple TV

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4177: Jerry Decime

Dátum pridania záznamu: 13. apríla 2018

Hodiny

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu so systémom iOS môže byť schopná zobraziť e-mailovú adresu používanú s iTunes

Popis: Pri spracovávaní budíkov a časovačov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2018-4123: Zaheen Hafzar M M (@zaheenhafzer)

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

CoreFoundation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4158: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4142: Robin Leroy zo spoločnosti Google Switzerland GmbH

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

LinkPresentation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018, dátum aktualizovania: 16. novembra 2018

Udalosti súborového systému

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Widget aplikácie Súbory

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Widget aplikácie Súbory môže zobrazovať obsah na zamknutom zariadení

Popis: Widget aplikácie Súbory zobrazoval dáta z vyrovnávacej pamäte aj v zamknutom stave. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4168: Brandon Moore

Nájsť môj iPhone

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu môže vypnúť funkciu Nájsť môj iPhone bez zadania hesla účtu iCloud

Popis: Pri obnovovaní zo zálohy dochádzalo k problému so správou stavu. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly stavu počas obnovovania.

CVE-2018-4172: Viljami Vastamäki

iCloud Drive

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4151: Samuel Groß (@5aelo)

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4150: Anonymný výskumník

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2018-4104: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Pri zmene stavu programov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2018-4185: Brandon Azad

Dátum pridania záznamu: 19. júla 2018

libxml2

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému zlyhaniu prehliadača Safari

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-15412: Nick Wellnhofer

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

LinkPresentation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018

LinkPresentation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie textovej správy so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu používateľského rozhrania

Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4187: Roman Mueller (@faker_), Zhiyang Zeng (@Wester) z oddelenia Tencent Security Platform Department

Dátum pridania záznamu: 17. septembra 2019

Mail

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať obsah e-mailov so šifrovaním S/MIME

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4174: John McCombs zo spoločnosti Integrated Mapping Ltd, McClain Looney zo spoločnosti LoonSoft Inc.

Dátum aktualizovania záznamu: 13. apríla 2018

NSURLSession

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

PluginKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4156: Samuel Groß (@5aelo)

Rýchly náhľad

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Safari

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom kliknutím na odkaz môže viesť k sfalšovaniu používateľského rozhrania

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4134: xisigr z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (tencent.com), Zhiyang Zeng (@Wester) z tímu Tencent Security Platform Department

Automatické vypĺňanie prihlasovacích údajov v Safari

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať automaticky vyplnené údaje v Safari aj bez priamej interakcie s používateľom.

Popis: V Safari sa údaje automaticky vypĺňali bez toho, aby došlo k priamej interakcii s používateľom. Tento problém bol vyriešený vylepšením heuristiky automatického vypĺňania.

CVE-2018-4137

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

SafariViewController

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k predstieraniu iného zdroja v používateľskom rozhraní (tzv. spoofing)

Popis: Dochádzalo k problému so správou stavu, ktorý bol vyriešený zakázaním textového vstupu až do načítania cieľovej stránky.

CVE-2018-4149: Abhinash Jain (@abhinashjain)

Zabezpečenie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Stavový riadok

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k mikrofónu bez zobrazenia príslušného indikátora používateľovi

Popis: Pri určovaní, kedy sa má zobraziť indikátor používania mikrofónu, dochádzalo k problému s konzistentnosťou. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania funkcie.

CVE-2018-4173: Joshua Pokotilow zo spoločnosti pingmd

Dátum pridania záznamu: 9. apríla 2018

Úložisko

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2018-4154: Samuel Groß (@5aelo)

Systémové nastavenia

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Konfiguračný profil môže nesprávne zostať v platnosti aj po odstránení

Popis: Dochádzalo k problému v súčasti CFPreferences. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia nastavení.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov a Matt Vlasach zo spoločnosti Wandera

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Telefónne funkcie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže spôsobiť neočakávané reštartovanie zariadenia

Popis: Pri spracovávaní SMS správ triedy 0 dochádzalo k dereferencii smerníka s hodnotou NULL. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania správ.

CVE-2018-4140: @mjonsson, Arjan van der Oest zo spoločnosti Voiceworks BV

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Telefónne funkcie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší a modely Wi-Fi + Cellular iPadu Air a novšieho

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s pretečením medzipamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4148: Nico Golde zo spoločnosti Comsecuris UG

Dátum pridania záznamu: 30. marca 2018

Webová aplikácia

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Vo webovej aplikácii môžu neočakávane pretrvávať súbory cookie

Popis: Dochádzalo k problému so správou súborov cookie, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4110: Ben Compton a Jason Colley zo spoločnosti Cerner Corporation

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4101: Yuan Deng z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

CVE-2018-4121: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4127: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng z tímu Baidu Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4130: Omair v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch z projektu Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) z tímu Qihoo 360 Vulcan

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4113: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu

CVE-2018-4146: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže spôsobiť neoprávnené získanie dát s rôznym pôvodom

Popis: V rozhraní API na načítanie dát dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4117: Dvaja anonymní výskumníci

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4207: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4208: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4209: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia s typmi indexovania spôsobovala zlyhanie

Popis: Pri spracovávaní funkcií v jadre JavaScriptu dochádzalo k problému s indexovaním polí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4210: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4212: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4213: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4145: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

WindowServer

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Neoprávnená aplikácia môže byť schopná zaznamenávať stlačené klávesy v iných aplikáciách, aj keď je zapnutý režim zabezpečeného vstupu

Popis: Neoprávnená aplikácia mohla skenovaním stavu klávesov zaznamenávať stlačené klávesy v iných aplikáciách, aj keď bol zapnutý režim zabezpečeného vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4131: Andreas Hegenberg zo spoločnosti folivora.AI GmbH

Ďalšie poďakovanie

Mail

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Sabri Haddouche (@pwnsdx) zo spoločnosti Wire Swiss GmbH.

Dátum pridania záznamu: 21. júna 2018

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Abraham Masri (@cheesecakeufo).

Dátum pridania záznamu: 13. apríla 2018

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Johnny Nipper z tímu Tinder Security Team.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: