Kryptografický modul Apple FIPS Secure Enclave Processor Secure Key Store Cryptographic Module, verzia 1.0

Prečítajte si o hardvérovom kryptografickom module, ktorý poskytuje zabezpečené úložisko kľúčov s použitím procesora SEP (Secure Enclave Processor) pre technológiu SoC (System-on-Chip) pre architektúru ARM spoločnosti Apple.

Hardvérový kryptografický modul Apple SEP Secure Key Store Cryptographic Module nevyžaduje žiadne nastavenie ani konfiguráciu pre prácu v režime FIPS a zaistenie zhody s normou FIPS 140-2 v zariadeniach so systémom iOS 11, tvOS 11 alebo watchOS 4 a firmvérom T2 v rámci technológie SoC A, S a T.

Všetky pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance for SEP Secure Key Store (Kryptografická príručka s informáciami o zhode s normou FIPS 140-2 pre bezpečné úložisko kľúčov SEP).

Iné operačné systémy

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Dátum zverejnenia: