Vymazanie disku Macu

Pomocou Diskovej utility môžete vymazať (naformátovať) pevný disk, SSD disk, flashovú jednotku alebo iné úložné zariadenie.

Vymazaním disku alebo oddielu sa natrvalo vymažú všetky jeho súbory. Pred pokračovaním sa uistite, že máte zálohu všetkých súborov, ktoré si chcete ponechať.

Vymazanie disku

Postupujte podľa toho, či chcete vymazať štartovací disk alebo nejaký iný. Štartovací disk je disk (oddiel), z ktorého sa spustil Mac. Predvolene je to disk s názvom Macintosh HD zabudovaný v Macu. Ak Mac idete predať, dať niekomu inému alebo spätne odpredať, mali by ste vymazať štartovací disk.

Vymazanie štartovacieho disku

 1. Spustite systém z Obnovy macOS.
 2. V okne Utility v Obnove macOS vyberte položku Disková utilita. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
  Okno Utility macOS v Obnove
 3. Skontrolujte, či sa na postrannom paneli v Diskovej utilite zobrazuje názov vášho štartovacieho disku. Oddiel, ktorý je vaším štartovacím diskom, sa volá Macintosh HD (ak ste ho nepremenovali). Nevidíte ho?
 4. Pohľadajte dátový oddiel s rovnakým názvom, napríklad Macintosh HD – dáta. Ak taký máte, vyberte ho. Potom v lište vyberte položky Upraviť > Vymazať APFS oddiel alebo na paneli s nástrojmi Diskovej utility kliknite na tlačidlo odstránenia oddielu (–). Rovnakým postupom vymažte všetky ostatné oddiely, ktoré máte na štartovacom disku – okrem oddielu s názvom Macintosh HD.
  Vymazanie dátového oddielu v Diskovej utilite
 5. Teraz vyberte oddiel Macintosh HD.
 6. Kliknite na tlačidlo alebo tab Vymazať a potom vyplňte tieto údaje:
  • Názov: Zadajte názov, ktorý má mať oddiel po vymazaní, napríklad Macintosh HD.
  • Formát: Pre oddiel Macu vyberte formát APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Disková utilita predvolene zobrazuje odporúčaný formát Macu.
 7. Kliknutím na tlačidlo Vymazať spustite mazanie. Môže sa zobraziť výzva na zadanie účtu Apple ID.
  Vymazanie oddielu Macintosh HD v Diskovej utilite
 8. Po skončení ukončite Diskovú utilitu a vráťte sa do okna Utility. 
 9. Ak chcete, aby sa Mac mohol znovu spúšťať z tohto oddielu, v okne Utility vyberte položku Preinštalovať macOS.

Vymazanie iného disku

Kroky uvedené vyššie fungujú aj pri mazaní úložného zariadenia, ktoré nepoužívate ako štartovací disk. V tom prípade však nemusíte Diskovú utilitu otvoriť z Obnovy macOS – môžete tak urobiť v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Okrem toho nemusíte najprv vymazať dátové oddiely – stačí vybrať disk v Diskovej utilite a potom kliknúť na tlačidlo Vymazať.


Zmena mapy partície (schémy) disku

Za istých okolností budete možno musieť pri mazaní zmeniť mapu partície (schému). Ak postupujete podľa inštrukcií, ktoré vyžadujú výber schémy, postup v Diskovej utilite je iný ako vyššie.

 1. Po otvorení Diskovej utility v lište vyberte položky Zobraziť > Zobraziť všetky zariadenia.
 2. Na postrannom paneli sa teraz nezobrazujú len oddiely, ale aj disky (zariadenia) obsahujúce tieto oddiely. V tomto príklade je APPLE SSD disk, Container disk1 je kontajner na danom disku a Macintosh HD je oddiel v danom kontajneri. (Kontajnery majú iba disky s formátom APFS.)
  Vymazanie disku a výber schémy v Diskovej utilite
 3. Vyberte disk, ktorý chcete vymazať, napríklad Apple SSD.
 4. V informáciách na pravej strane okna si pozrite, ktorá mapa partície sa momentálne používa.
  • Pre disky Macu je vhodná mapa partícií GUID.
  • Master Boot Record sa hodí pre sekundárne alebo externé disky používané s PC alebo aplikáciou Boot Camp.
 5. Ak sa mapa partície nehodí na to, na čo chcete disk použiť, kliknite na tlačidlo alebo tab Vymazať a potom vyplňte tieto polia:
  • Názov: Zadajte názov, ktorý má mať disk po vymazaní, napríklad Apple SSD.
  • Formát: Ak chcete disk naformátovať pre Mac, vyberte formát APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Disková utilita predvolene zobrazuje kompatibilný formát.
  • Schéma: Vyberte vhodnú schému mapy partície.
 6. Kliknutím na tlačidlo Vymazať spustite mazanie. Ak mažete štartovací disk, môže sa zobraziť výzva na zadanie účtu Apple ID.
 7. Po skončení Diskovú utilitu ukončite. 


Dôvody na vymazanie disku

Disk alebo oddiel môžete vymazať kedykoľvek vrátane týchto situácií:

 • Z Macu chcete rýchlo a natrvalo vymazať všetok obsah a obnoviť jeho výrobné nastavenia, napríklad keď idete Mac predať, dať niekomu inému alebo spätne odpredať.
 • Meníte formát disku, napríklad z formátu PC (FAT, ExFAT alebo NTFS) na formát Macu (APFS alebo Mac OS Extended).
 • Zobrazila sa vám správa, že daný počítač nevie disk prečítať.
 • Pokúšate sa vyriešiť problém s diskom, ktorý Disková utilita nedokáže opraviť.
 • Inštalátor macOS nevidí disk alebo naň nedokáže inštalovať. Inštalátor môže napríklad zobraziť správu, že disk nie je správne naformátovaný, nepoužíva schému partícií GUID, obsahuje novšiu verziu operačného systému alebo sa nedá použiť na spustenie počítača.
 • Inštalátor macOS zobrazuje správu, že daný oddiel nemôžete nainštalovať, pretože je súčasťou zväzku Apple RAID.


Formáty APFS a Mac OS Extended

Disková utilita v systéme macOS High Sierra alebo novšom môže vymazať väčšinu diskov a oddielov pre Mac, ktoré používajú novší formát APFS (Apple File System) alebo starší formát Mac OS Extended, a automaticky za vás vyberie kompatibilný formát.

Identifikácia aktuálneho formátu

To, ktorý formát sa momentálne používa, zistíte niektorým z týchto spôsobov:

 • Na postrannom paneli Diskovej utility vyberte oddiel a potom si pozrite informácie napravo. Detaily si zobrazíte pomocou položiek Súbor > Informácie v lište Diskovej utility.
 • Otvorte aplikáciu Informácie o systéme a na postrannom paneli vyberte položku Úložisko. V stĺpci Súborový systém napravo uvidíte formát každého oddielu.
 • Oddiel vyberte vo Finderi a potom v lište kliknite na položky Súbor > Informácie. V okne Informácie uvidíte formát daného oddielu.

Výber formátu APFS alebo Mac OS Extended

 Ak chcete zmeniť formát, odpovedzte na tieto otázky:

Chystáte sa naformátovať disk, s ktorým ste Mac dostali?
Ak má zabudovaný disk formát APFS, nemeňte ho na Mac OS Extended.

Chystáte sa na disk nainštalovať systém macOS High Sierra alebo novší?
Ak na daný disk inštalujete systém High Sierra alebo novší po prvý raz a potrebujete predtým vymazať disk, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled). Počas inštalácie Inštalátor macOS rozhodne, či je potrebná automatická konverzia na formát APFS (bez toho, aby vymazal vaše súbory):

 • macOS Mojave alebo novší: Inštalátor skonvertuje formát Mac OS Extended na APFS.
 • macOS High Sierra: Inštalátor skonvertuje formát Mac OS Extended na APFS, iba ak sa oddiel nachádza na SSD disku alebo inom úložisku AFA. Disky Fusion Drive a tradičné pevné disky (HDD) sa neskonvertujú. 

Pripravujete zálohovací disk Time Machine alebo spustiteľný inštalátor?
Pre disk, ktorý plánujete použiť s aplikáciou Time Machine alebo ako spustiteľný inštalátor, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled).

Budete disk používať s iným Macom?
Ak v tom Macu nie je systém High Sierra alebo novší, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled). V starších verziách systému macOS sa oddiely s formátom APFS nedajú pripojiť.

Výber názvu, formátu a schémy v Diskovej utilite

Disková utilita sa pokúsi rozpoznať typ úložiska a v menu Formát zobrazí vhodný formát. Ak sa jej to nepodarí, vyberie formát Mac OS Extended, ktorý funguje so všetkými verziami systému macOS.


Disk sa nezobrazuje v Diskovej utilite

Ak v Diskovej utilite nevidno postranný panel, v lište vyberte položky Zobraziť > Zobraziť postranný panel.

Ak sa v Diskovej utilite zobrazuje postranný panel, ale nezobrazuje sa na ňom disk, odpojte od Macu všetky zariadenia, ktoré nemusia byť nevyhnutne pripojené. Ak je disk externý, nechajte ho pripojený, ale skontrolujte, či je zapnutý a pripojený priamo k Macu pomocou dobrého kábla. Potom Mac reštartujte a skúste znova. Ak sa disk naďalej nezobrazuje, možno tento disk alebo Mac potrebuje servis. Prečítajte si, ako Mac pripraviť na servis.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: