Vymazanie disku Macu

Pomocou Diskovej utility môžete vymazať (naformátovať) pevný disk, SSD disk, flashovú jednotku alebo iné úložné zariadenie.

Vymazanie diskuV prípade väčšiny dôvodov na vymazanie vrátane preformátovania disku alebo predaja, darovania či spätného odpredaja Macu obsahujúceho disk by ste mali vymazať celý disk.

Vymazanie oddielu na diskuV iných prípadoch, napríklad ak disk obsahuje viac oddielov (partícií) a nechcete ich vymazať všetky, môžete na disku vymazať konkrétne oddiely.

Vymazaním disku alebo oddielu sa natrvalo vymažú všetky jeho súbory. Pred pokračovaním sa uistite, že máte zálohu všetkých súborov, ktoré si chcete ponechať.

Vymazanie disku

 1. Spustite systém z Obnovy macOS. Potom v okne Utility vyberte Diskovú utilitu a kliknite na položku Pokračovať.
  Ak nevymazávate disk, z ktorého ste Mac spustili, nemusíte opravu spúšťať z Obnovy macOS: jednoducho spustite Diskovú utilitu z priečinka Utility v rámci priečinka Aplikácie. 
  Okno Utility macOS v Obnove
 2. Na lište v Diskovej utilite vyberte položky Zobraziť > Zobraziť všetky zariadenia. Na postrannom paneli sa teraz zobrazujú vaše disky (zariadenia) a všetky kontajnery a oddiely, ktoré sa na nich nachádzajú. Disk, z ktorého sa Mac spustil, je uvedený na začiatku zoznamu. V tomto príklade je štartovacím diskom disk Apple SSD:
  Vymazanie disku a výber schémy v Diskovej utilite
 3. Vyberte disk, ktorý chcete vymazať. Disk sa nezobrazuje? 
 4. Kliknite na položku Vymazať a zadajte tieto údaje:
  • Názov: Zadajte názov, ktorý má disk mať po vymazaní.
  • Formát: Vyberte formát APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Disková utilita predvolene zobrazuje kompatibilný formát.
  • Schéma: Vyberte položku Mapa partícií GUID.
 5. Kliknutím na položku Vymazať spustíte vymazávanie disku vrátane všetkých kontajnery a oddielov, ktoré obsahuje. Môže sa zobraziť výzva na zadanie účtu Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID? 
 6. Po skončení ukončite Diskovú utilitu.
 7. Ak chcete, aby sa Mac mohol spúšťať z vymazaného disku, znova na disk nainštalujte systém macOS.


Vymazanie oddielu na disku

 1. Spustite systém z Obnovy macOS. Potom v okne Utility vyberte Diskovú utilitu a kliknite na položku Pokračovať.
  Ak nevymazávate oddiel, z ktorého ste Mac spustili, nemusíte opravu spúšťať z Obnovy macOS: jednoducho spustite Diskovú utilitu z priečinka Utility v rámci priečinka Aplikácie.  Okno Utility macOS v Obnove
 2. Na postrannom paneli Diskovej utility vyberte oddiel, ktorý chcete vymazať. Oddiel, z ktorého sa Mac spustil, má názov Macintosh HD, ak ste názov nezmenili. Oddiel sa nezobrazuje?
 3. Kliknite na položku Vymazať a zadajte tieto údaje:
 4. Ak je zobrazené tlačidlo Vymazať skupinu oddielov, znamená to, že vybratý oddiel je súčasťou skupiny oddielov. V takom prípade by ste mali vymazať skupinu oddielov. V opačnom prípade kliknutím na položku Vymazať vymažete iba vybratý oddiel. Môže sa zobraziť výzva na zadanie účtu Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID?
 5. Po skončení ukončite Diskovú utilitu.
 6. Ak chcete, aby sa Mac mohol spúšťať z vymazaného oddielu, znova do oddielu nainštalujte systém macOS.


Dôvody na vymazanie

Vymazanie môžete vykonať kedykoľvek vrátane týchto situácií:

 • Chcete natrvalo vymazať všetok obsah z Macu a obnoviť jeho výrobné nastavenia. Vykonávate jeden z posledných krokov pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom Macu.
 • Meníte formát disku, napríklad z formátu PC (FAT, ExFAT alebo NTFS) na formát Macu (APFS alebo Mac OS Extended).
 • Zobrazila sa vám správa, že daný počítač nevie disk prečítať.
 • Pokúšate sa odstrániť problém s diskom, ktorý Disková utilita nedokáže vyriešiť.
 • Inštalátor macOS nevidí disk alebo naň nedokáže inštalovať. Inštalátor môže napríklad zobraziť správu, že disk nie je správne naformátovaný, nepoužíva schému partícií GUID, obsahuje novšiu verziu operačného systému alebo sa nedá použiť na spustenie počítača.
 • Inštalátor macOS zobrazuje správu, že daný oddiel nemôžete nainštalovať, pretože je súčasťou zväzku Apple RAID.


Formáty APFS a Mac OS Extended

Disková utilita v systéme macOS High Sierra alebo novšom môže vykonať vymazanie s použitím novšieho formátu APFS (Apple File System) alebo staršieho formátu Mac OS Extended. Kompatibilný formát sa vyberie automaticky.

Výber z formátov APFS a Mac OS Extended

Disková utilita sa pokúsi rozpoznať typ úložiska a v menu Formát zobrazí vhodný formát. Ak sa jej to nepodarí, vyberie formát Mac OS Extended, ktorý funguje so všetkými verziami systému macOS. Ak chcete zmeniť formát, odpovedzte na tieto otázky:

 • Chystáte sa naformátovať disk, s ktorým ste Mac dostali?
  Ak bol vstavaný disk dodaný s formátom APFS, disková utilita navrhne formát APFS. Nemeňte ho na formát Mac OS Extended.
 • Chystáte sa na disk nainštalovať systém macOS High Sierra alebo novší po prvý raz?
  Ak na daný disk inštalujete systém High Sierra alebo novší po prvý raz a potrebujete predtým vymazať disk, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled). Počas inštalácie inštalátor macOS rozhodne, či sa vykoná automatická konverzia na formát APFS (bez toho, aby sa vymazali vaše súbory).
 • Pripravujete zálohovací disk Time Machine alebo spustiteľný inštalátor?
  Pre každý disk, ktorý plánujete používať ako zálohovací disk Time Machine alebo ako spustiteľný inštalátor, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled).
 • Budete disk používať s iným Macom?
  Ak sa v inom Macu nepoužíva systém macOS High Sierra alebo novší, vyberte formát Mac OS Extended (Journaled). V starších verziách systému macOS oddiely s formátom APFS nefungujú.

Identifikácia aktuálne používaného formátu

To, ktorý formát sa momentálne používa, zistíte niektorým z týchto spôsobov:

 • Na postrannom paneli Diskovej utility vyberte oddiel a potom si pozrite informácie zobrazené napravo. Detaily si zobrazíte pomocou položiek Súbor > Informácie v lište Diskovej utility.
 • Otvorte aplikáciu Informácie o systéme a na postrannom paneli vyberte položku Úložisko. V stĺpci Súborový systém napravo uvidíte formát každého oddielu.
 • Oddiel vyberte vo Finderi a potom v lište kliknite na položky Súbor > Informácie. V okne Informácie uvidíte formát daného oddielu.


Ak sa disk alebo oddiel nezobrazuje, prípadne ak vymazanie skončí neúspechom

 1. Vypnite Mac a odpojte od neho všetky zariadenia, ktoré nie sú dôležité.
 2. Ak vymazávate externý disk, uistite sa, že je pripojený priamo k Macu pomocou kábla, o ktorom viete, že je funkčný. Potom disk vypnite a znova zapnite.
 3. Ak sa disk alebo oddiel ani potom nezobrazuje v Diskovej utilite alebo ak Disková utilita oznámi, že proces vymazania skončil neúspechom, bude disk alebo Mac pravdepodobne vyžadovať servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.


Ďalšie informácie

 • Ak sa vám nedarí spustiť systém z Obnovy macOS, skúste použiť iný štartovací disk.
 • Ak Disková utilita zobrazí v okne Vymazať tlačidlo Možnosti zabezpečenia, môžete po kliknutí na toto tlačidlo vybrať medzi rýchlejším (ale menej bezpečným) vymazaním a pomalším (ale bezpečnejším) vymazaním. Niektoré staršie verzie Diskovej utility ponúkajú namiesto toho možnosť prepísať všetky dáta nulami. Tieto možnosti bezpečného vymazania nie sú ponúkané alebo potrebné pre SSD disky a flashové úložiská.
 • Ako vymazať iPhone, iPad alebo iPod touch
Dátum zverejnenia: