Vymazanie Macu s procesorom Intel pomocou Diskovej utility

Prečítajte si, ako vymazať (naformátovať) vstavaný štartovací disk Macu s procesorom Intel.

Tieto kroky sa nevzťahujú na Macy s čipom Apple Silicon. Ak používate Mac s čipom Apple Silicon, postupujte podľa krokov na vymazanie Macu s čipom Apple Silicon.

Pred vymazaním Macu

 1. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia Macu, napríklad v rámci prípravy pre nového vlastníka, prečítajte si, čo urobiť pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom Macu.
 2. Ak používate systém macOS Monterey na Macu s bezpečnostným čipom Apple T2, postupujte podľa krokov na vymazanie všetkého obsahu a nastavení namiesto týchto krokov.
 3. Vytvorte zálohu všetkých súborov, ktoré chcete zachovať. Vymazaním Macu sa natrvalo vymažú všetky súbory. 


Vymazanie Macu pomocou Diskovej utility

 1. Spustenie z Obnovy macOS: Zapnite Mac a potom ihneď stlačte klávesy Command (⌘) a R a držte ich stlačené, kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok. 
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte používateľa, heslo ktorého poznáte, a potom zadajte heslo správcu. 
 3. V okne utilít vyberte Diskovú utilitu a kliknite na Pokračovať.
  Okno utilít Obnovy macOS s vybratou položkou Disková utilita
 4. Na bočnom paneli Diskovej utility vyberte Macintosh HD. Nevidíte disk Macintosh HD?
 5. Kliknite na tlačidlo Vymazať na paneli s nástrojmi a potom zadajte požadované údaje:
  • Názov: Macintosh HD
  • Formát: Podľa odporúčania Diskovej utility použite formát APFS alebo Mac OS Extended (Journaled)
 6. Kliknite na Vymazať. Ak sa však zobrazí tlačidlo Vymazať skupinu oddielov, kliknite naň.
  Okno Disková utilita so zobrazeným potvrdením Vymazať skupinu oddielov
 7. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID?
 8. Po dokončení mazania vyberte všetky ďalšie interné oddiely na bočnom paneli a potom kliknutím na tlačidlo vymazania oddielu (–) na paneli s nástrojmi vymažte vybraný oddiel.
  Počas tohto kroku ignorujte všetky interné oddiely s názvom Macintosh HD alebo Macintosh HD – Data, ako aj všetky oddiely v častiach Externé a Obrazy disku na postrannom paneli. 
 9. Zatvorením Diskovej utility sa vráťte do okna utilít.
 10. Ak chcete znova vykonať spustenie z disku, ktorý ste vymazali, vyberte v okne utilít možnosť Preinštalovať macOS, kliknite na Pokračovať a podľa pokynov na obrazovke preinštalujte systém macOS.


Ak v Diskovej utilite nevidíte disk Macintosh HD

Vstavaný štartovací disk by mal byť prvou položkou uvedenou na bočnom paneli Diskovej utility. Má názov Macintosh HD, pokiaľ ste jeho názov nezmenili. Ak ho tam nevidíte, zvoľte menu Apple  > Vypnúť, potom odpojte od Macu všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné, a skúste znova.

Ak sa v Diskovej utilite váš disk naďalej nezobrazuje alebo Disková utilita hlási, že proces vymazania zlyhal, váš Mac možno potrebuje servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.Viac informácií o používaní Diskovej utility nájdete v Užívateľskej príručke pre Diskovú utilitu.

Dátum zverejnenia: