iTunes Store a súkromie

iTunes Store a iTunes U chránia vaše osobné údaje a ponechávajú vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Aby sme vám mohli poskytnúť obsah, ktorý si môžete kúpiť, stiahnuť alebo aktualizovať v obchodoch ako napríklad App Store, iTunes Store, Obchod v Apple Books a iTunes U, zhromažďujeme vaše osobné údaje.
  • Informácie o vašom účte, nákupoch a položkách stiahnutých z obchodov používame aj na doručovanie reklamy, takže sa vám pri vyhľadávaní v App Store, Apple News a Akciách (ak sú vo vašej oblasti k dispozícii) budú zobrazovať relevantné reklamy. V súvislosti s týmito reklamami máte nižšie popísané možnosti voľby.
  • Na základe informácií o vašich nákupoch, sťahovaní a ďalších aktivitách v obchodoch pre vás pripravujeme individuálne prispôsobené funkcie a ponuky šité na mieru. Používanie dát na tieto účely môžete odmietnuť nižšie popísaným postupom.
  • S cieľom pomôcť identifikovať a zabrániť podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.
  • Informácie o prezeraní, nákupoch, vyhľadávaniach a stiahnutých položkách nám pomáhajú zistiť, čo by sme v obchodoch mohli vylepšiť. Tieto záznamy sú uchované spolu s IP adresou, náhodným jedinečným identifikátorom (ak je vytvorený) a Apple ID (ak ste prihlásení do obchodu).

Poskytovanie služieb obchodov

Na poskytovanie služieb a funkcií v obchodoch používame vaše osobné údaje. Medzi tieto údaje patria napríklad informácie o vašom účte a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v nastaveniach, a história vašich nákupov.

Pri stiahnutí položky z obchodu spoločnosť Apple spolu s vaším Apple ID zaznamená aj ďalšie identifikátory, ako je napríklad hardvérový identifikátor zariadenia a jeho IP adresa, ako aj Apple ID.

Vylepšovanie obchodov

S cieľom vylepšovania skúseností s obchodmi sú zhromažďované informácie týkajúce sa používania obchodov vrátane času otvorenia alebo zatvorenia obchodu, typu vyhľadávaného obsahu a informácií o obsahu, ktorý ste si prezerali alebo stiahli. Zároveň zhromažďujeme informácie o vašom zariadení, napríklad jeho typ, verziu operačného systému a veľkosť voľného miesta na zariadení. Tieto informácie môžeme používať na posúdenie, či možno požadovaný obsah stiahnuť, na analýzu všeobecných trendov používania úložiska zariadenia a na zistenie, či je zariadenie pripojené cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Tieto informácie môžeme používať napríklad nasledujúcimi spôsobmi: 

  • Užívateľské dáta o vyhľadávaní nám umožňujú ponúkať často hľadané položky.
  • Informácie o tom, aký obsah ste si prezreli alebo stiahli, nám umožňujú ponúkať vám funkcie prispôsobené vašim potrebám, napríklad „Ďalšie hry, ktoré by sa vám mohli páčiť“.
  • Informácie o objeme voľného miesta na vašom zariadení nám pomáhalo vybudovať funkciu, ktorá vám umožňuje nakupovať filmy na vašom iPhone bez ich stiahnutia pri nákupe.

Okrem toho, ak máte v položke Lokalizačné služby zapnutú funkciu Populárne v blízkosti, váš iPhone bude pravidelne odosielať polohu a čas, keď ste nakupovali alebo používali apky, do spoločnosti Apple anonymným a šifrovaným spôsobom, a následne sa môže používať na ponúkanie geograficky relevantných apiek a iných produktov a služieb Apple. Ak chcete prejsť na túto voľbu a zmeniť ju v Nastaveniach, na iOS alebo iPadOS zariadení prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

Prispôsobenie obchodov

Vaše interakcie s obchodmi používame na to, aby sme vám pomohli objavovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší. Napríklad na základe obsahu, ktorý ste vyhľadávali, prezerali, sťahovali, aktualizovali alebo hodnotili v obchodoch, vám môžeme odporučiť ďalší obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Využívame aj vašu históriu nákupov a spôsoby platby spolu s informáciami o účte odvodenými z vášho Apple ID. S cieľom poskytovania lepších odporúčaní používame aj agregované informácie týkajúce sa spúšťania, inštalácie a vymazávania apiek od užívateľov, ktorí sa rozhodli zdieľať so spoločnosťou Apple analytiku zariadenia. Funkcie prispôsobenia môžete zakázať vypnutím prepínača Osobné odporúčania vo vašom Apple ID v nastaveniach iTunes a App Storu.

Reklama

Reklama vo vyhľadávaní predstavuje pre vývojárov jednoduchý spôsob propagácie ich apiek vo výsledkoch vyhľadávania v App Store a pomáha užívateľom objavovať nové apky. Na zabezpečenie relevantnosti reklám v App Store používame informácie o vašom zariadení, účte, nákupoch, sťahovaných položkách vyhľadávacích frázach v App Store, s cieľom zaistiť, že reklamy v obchodoch sú pre vás relevantné. Užívateľov, ktorí majú podobné vlastnosti, spájame do skupín (označovaných ako segmenty) a tieto skupiny potom používame na poskytovanie cielených reklám. Na zaradenie do segmentov slúžia informácie o vás a vytvorené segmenty určujú zloženie reklám, ktoré sa vám budú zobrazovať. S cieľom ochrany vášho súkromia sa cielené reklamy poskytujú, len ak spĺňa cieľové kritériá viac ako 5 000 ľudí.

Podobné informácie z obchodov používame aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v Apple News, kde sú však tieto informácie prepojené s identifikátorom špecifickým pre Apple News, nie s vaším Apple ID. 

Ak nechcete dostávať z reklamnej platformy spoločnosti Apple reklamy cielené na vaše záujmy, môžete zapnúť Obmedzenie sledovania, ktoré odhlási vaše Apple ID z dostávania takýchto reklám na zariadeniach, na ktorých ste prihlásení s rovnakým Apple ID. Ak sa rozhodnete obmedziť sledovanie, naďalej budete dostávať reklamy založené na vyhľadávacích termínoch, ktoré zadávate.

Viac informácií o reklame a súkromí vo vyhľadávaní a News nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT205223.

Postup odhlásenia z reklám založených na záujmoch v App Store a Apple News nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202074.

Zdieľanie s tretími stranami

Našim strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, pomoci spoločnosti Apple v predaj produktov našim zákazníkom a reklám zobrazovaných v App Store a Apple News a Akciách v mene spoločnosti Apple, sme povinní poskytovať niektoré neosobné informácie o vašich nákupoch obsahu. Môžeme napríklad zdieľať neosobné informácie s vlastníkmi obsahu, aby mohli vyhodnocovať záujem o svoj kreatívny obsah, plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom a vylepšovať svoje produkty a služby.

Uchovávanie dát

Osobné údaje priradené k vašim nákupom a stiahnutým položkám z obchodov uchovávame po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii, ktoré sa v rôznych krajinách líšia. V prípade väčšiny zákazníkov sa vyžaduje uchovanie dát po dobu najmenej desiatich rokov. Zároveň uchovávame záznam o vami zakúpenom alebo stiahnutom obsahu minimálne po dobu, kým máte u nás vytvorený účet, čo vám umožňuje znovu si stiahnuť obsah v súlade s platnými podmienkami. Na kratšie obdobie uchovávame ďalšie informácie, napríklad prechádzanie obsahu alebo vyhľadávania. Konkrétna dĺžka tejto doby sa odvíja od príslušných zákonných požiadaviek na uchovávanie dát a od špecifických prípadov obchodného využitia. Niektoré informácie, napríklad o nákupoch (ale bez podrobných informácií o uložených kartách), sa však môžu uchovávať vo forme obchodných záznamov aj po tom, ako svoj účet zrušíte alebo prestanete obchody používať.

Zabraňovanie podvodom a iným škodlivým aktivitám

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj s cieľom predchádzania podvodom a iným škodlivým aktivitám v obchodoch a ďalších apkách a službách spoločnosti Apple. Medzi tieto údaje patria informácie o zariadení, napríklad jeho typ a verzia softvéru, informácie o polohe, ak sú k dispozícii, história sťahovania a nákupov a ďalšie záznamy o interakcii s obchodmi.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť príslušné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: