Obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2.5

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2.5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 11.2.5

Vydané 23. januára 2018

Zvuk

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4094: Mingi Cho, Seoyoung Kim, Young-Ho Lee, MinSik Shin a Taekyoung Kwon z laboratória Information Security Lab na univerzite Yonsei

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Core Bluetooth

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4087: Rani Idan (@raniXCH) z tímu Zimperium zLabs

CVE-2018-4095: Rani Idan (@raniXCH) z tímu Zimperium zLabs

Ovládač grafickej karty

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4109: Adam Donenfeld (@doadam) z tímu Zimperium zLabs

Dátum pridania záznamu: 8. februára 2018

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4090: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením zamykania.

CVE-2018-4092: Stefan Esser zo spoločnosti Antid0te UG

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4082: Russ Cox zo spoločnosti Google

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2018-4093: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4189: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

LinkPresentation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie textovej správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby aplikácie

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vyčerpaním prostriedkov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4100: Abraham Masri @cheesecakeufo

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

QuartzCore

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní webového obsahu dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4085: Ret2 Systems Inc. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

Zabezpečenie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Na certifikáty sa mohli nesprávne aplikovať obmedzenia názvu

Popis: Pri spracovávaní obmedzení názvu dochádzalo k problému súvisiacemu s vyhodnocovaním certifikátov. Tento problém bol vyriešený vylepšením vyhodnocovania dôveryhodnosti certifikátov.

CVE-2018-4086: Ian Haken zo spoločnosti Netflix

Dátum aktualizovania záznamu: 16. novembra 2018

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4088: Jeonghoon Shin zo spoločnosti Theori

CVE-2018-4089: Ivan Fratric z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4096: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4147: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7830: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: