Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11.2.5

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11.2.5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

tvOS 11.2.5

Vydané 23. januára 2018

Zvuk

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4094: Mingi Cho, MinSik Shin, Seoyoung Kim, Yeongho Lee a Taekyoung Kwon z laboratória Information Security Lab na univerzite Yonsei

Core Bluetooth

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4087: Rani Idan (@raniXCH) z tímu Zimperium zLabs

CVE-2018-4095: Rani Idan (@raniXCH) z tímu Zimperium zLabs

Grafický ovládač

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4109: Adam Donenfeld (@doadam) z tímu Zimperium zLabs

Dátum pridania záznamu: 8. februára 2018

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4090: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4092: Stefan Esser zo spoločnosti Antid0te UG

Dátum aktualizovania záznamu: 8. februára 2018

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4082: Russ Cox zo spoločnosti Google

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2018-4093: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4189: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018

QuartzCore

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní webového obsahu dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4085: Ret2 Systems Inc. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Zabezpečenie

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Na certifikáty sa mohli nesprávne aplikovať obmedzenia názvu

Popis: Pri spracovávaní obmedzení názvu dochádzalo k problému súvisiacemu s vyhodnocovaním certifikátov. Tento problém bol vyriešený vylepšením vyhodnocovania dôveryhodnosti certifikátov.

CVE-2018-4086: Ian Haken zo spoločnosti Netflix

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4088: Jeonghoon Shin zo spoločnosti Theori

CVE-2018-4089: Ivan Fratric z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4096: Nájdené programom OSS-Fuzz

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: