Obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 11.2.2

Vydané 8. januára 2018

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Popis: Systém iOS 11.2.2 zahŕňa vylepšenia zabezpečenia prehliadača Safari a WebKitu, ktoré zmierňujú dopady bezpečnostnej slabiny známej ako Spectre (CVE-2017-5753 a CVE-2017-5715).

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Jann Horn z tímu Google Project Zero, Paul Kocher v spolupráci s Danielom Genkinom z Pensylvánskej univerzity a Marylandskej univerzity, Daniel Gruss z Technologickej univerzity v Grazi, Werner Haas zo spoločnosti Cyberus Technology, Mike Hamburg zo spoločnosti Rambus (divízia kryptografického výskumu), Moritz Lipp z Technologickej univerzity v Grazi, Stefan Mangard z Technologickej univerzity v Grazi, Thomas Prescher zo spoločnosti Cyberus Technology, Michael Schwarz z Technologickej univerzity v Grazi, Yuval Yarom z Adelaidskej univerzity a Data61.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: