Obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 11.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 11.2

Vydané 2. decembra 2017

App Store

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný sfalšovať výzvy na zadanie hesla v App Store

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-7164: Jerry Decime

Dátum pridania záznamu: 11. januára 2018

Automatické odomykanie

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2017-13905: Samuel Groß (@5aelo)

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Kalkulačka

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný upraviť výmenné kurzy mien

Popis: Výmenné kurzy sa načítavali cez protokol HTTP, a nie cez protokol HTTPS. Tento problém bol vyriešený povolením protokolu HTTPS pre výmenné kurzy.

CVE-2017-2411: Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak), Seth Vargo (@sethvargo) zo spoločnosti Google a anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 2. mája 2018, dátum aktualizovania: 14. júna 2018

Relácia CFNetwork

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7172: Richard Zhu (fluorescence) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 22. januára 2018

CoreAnimation

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so zvýšenými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7171: 360 Security v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro a Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 22. januára 2018

CoreFoundation

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2017-7151: Samuel Groß (@5aelo)

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

IOKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením správy stavu.

CVE-2017-13847: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 10. januára 2018

IOKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7162: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 21. decembra 2017, dátum aktualizovania: 10. januára 2018

IOMobileFrameBuffer

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13879: Apple

Dátum aktualizovania záznamu: 24. októbra 2018

IOSurface

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13861: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13904: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle Ltd.

Dátum pridania záznamu: 14. februára 2018

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať pamäť jadra (Meltdown)

Popis: Systémy s mikroprocesormi, ktoré používajú špekulatívne vykonávanie kódu a nepriame predpovedanie vetvy, môžu umožňovať neoprávnené získanie informácií útočníkom s použitím prístupu lokálneho používateľa prostredníctvom analýzy bočného kanálu vyrovnávacej pamäte dát.

CVE-2017-5754: Jann Horn z tímu Google Project Zero, Moritz Lipp z Technologickej univerzity v Grazi, Michael Schwarz z Technologickej univerzity v Grazi, Daniel Gruss z Technologickej univerzity v Grazi, Thomas Prescher zo spoločnosti Cyberus Technology GmbH, Werner Haas zo spoločnosti Cyberus Technology GmbH, Stefan Mangard z Technologickej univerzity v Grazi, Paul Kocher, Daniel Genkin z Pensylvánskej univerzity a Marylandskej univerzity, Yuval Yarom z Adelaidskej univerzity a spoločnosti Data61 a Mike Hamburg zo spoločnosti Rambus (divízia kryptografického výskumu)

Dátum pridania záznamu: 4. januára 2018, dátum aktualizovania: 10. januára 2018

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13862: Apple

CVE-2017-13867: Ian Beer z tímu Google Project Zero

CVE-2017-13876: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 21. decembra 2017

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2017-7173: Brandon Azad

Dátum aktualizovania záznamu: 1. augusta 2018

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13855: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s overovaním, ktoré boli vyriešené vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2017-13865: Ian Beer z tímu Google Project Zero

CVE-2017-13868: Brandon Azad

CVE-2017-13869: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: V jadre dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-7154: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 21. decembra 2017

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávnením na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13880: Apple

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Mail

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Na šifrovanie sa používal nesprávny certifikát

Popis: Pri spracovávaní zašifrovaných e-mailov dochádzalo k problému so štandardom S/MIME. Tento problém bol vyriešený vylepšením výberu šifrovacieho certifikátu.

CVE-2017-13874: Nicolas Devillard

Dátum aktualizovania záznamu: 9. apríla 2018

Koncepty v aplikácii Mail

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať e-maily

Popis: V overovacích údajoch S/MIME dochádzalo k problému so šifrovaním. Tento problém bol vyriešený dodatočnými kontrolami a kontrolou používateľov.

CVE-2017-13860: Michael Weishaar zo spoločnosti INNEO Solutions GmbH

Mail Message Framework

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2017-7152: Oliver Paukstadt zo spoločnosti Thinking Objects GmbH (to.com)

Dátum pridania záznamu: 21. decembra 2017

ReplayKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Používateľ nemusí mať kontrolu nad vysielaním svojej obrazovky

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13888: Peter Pau (ArcanaArt.com)

Dátum pridania záznamu: 21. júna 2018

SafariViewController

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2017-13891: Janne Raiskila (@raiskila)

Dátum pridania záznamu: 21. júna 2018

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13885: 360 Security v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 22. januára 2018

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7165: 360 Security v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 22. januára 2018

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13884: 360 Security v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 22. januára 2018

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k predstieraniu iného zdroja v používateľskom rozhraní (tzv. spoofing)

Popis: Presmerovacie odpovede na chybu 401 Unauthorized môžu webovej stránke so škodlivým kódom umožniť nesprávne zobraziť ikonu zámku na stránke so zmiešaným obsahom. Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky zobrazovania adries URL.

CVE-2017-7153: Jerry Decime

Dátum pridania záznamu: 11. januára 2018

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7156: Yuan Deng z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2017-7157: Anonymný výskumník

CVE-2017-13856: Jeonghoon Shin

CVE-2017-13870: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7160: Richard Zhu (fluorescence) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-13866: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 13. decembra 2017, dátum aktualizovania: 4. mája 2018

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12,9-palcový iPad Pro (1. generácia), iPad Air 2, iPad Air, iPad (5. generácia), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 a iPod touch (6. generácia)
Pre iPhone 7 a novší a 9,7-palcový iPad Pro (začiatok roka 2016) a novší vydané ako súčasť systému iOS 11.1

Dopad: Útočník v dosahu Wi-Fi siete môže vynútiť opätovné použitie čísla nonce v klientoch WPA multicast/GTK (útoky opätovnou inštaláciou kľúča – KRACK)

Popis: Pri spracovávaní prechodov stavu dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2017-13080: Mathy Vanhoef zo skupiny imec-DistriNet na univerzite KU Leuven

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie sa pomoc si zaslúžia Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) a Abhinash Jain (@abhinashjain).

Dátum pridania záznamu: 14. februára 2018, dátum aktualizovania: 9. apríla 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: