Zmena hlasu alebo jazyka Siri

Prečítajte si, ako zmeniť hlas a jazyk Siri.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie.

Klepnutím na položku Jazyk zmeňte jazyk, ktorý bude Siri používať na prijímanie požiadaviek a odpovedanie.

Klepnutím na možnosť Hlas Siri zmeňte pohlavie alebo dialekt, akým má Siri hovoriť.*

Ak chcete na svojom zariadení počuť od Siri hlasové odpovede, klepnite na položku Hlasová odozva a vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Vždy zapnuté: Siri bude hlasovo odpovedať, aj keď budete mať zvonenie nastavené na tichý režim.
  • Ovládať prepínačom zvonenia: Keď budete mať zvonenie nastavené na tichý režim, Siri stlmí všetky hovorené odpovede. Stále však budete počuť pípnutie pri použití Siri a hlasovú odozvu, keď použijete funkciu „Hey Siri“ alebo keď bude vaše zariadenie pripojené k zariadeniu či slúchadlám Bluetooth alebo systému CarPlay.
  • Len náhlavná sada: Siri zapípa a bude hlasovo odpovedať, len keď použijete funkciu „Hey Siri“ alebo keď bude vaše zariadenie pripojené k zariadeniu či slúchadlám Bluetooth alebo systému CarPlay.

Na Macu

Ak máte Mac so systémom macOS Sierra alebo novšou verziou, prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Siri. Môžete si tu vybrať z nasledujúcich možností:

  • Jazyk: Zmeňte jazyk, ktorý bude Siri používať na prijímanie požiadaviek a odpovedanie.
  • Hlas Siri: Zmeňte pohlavie alebo dialekt, akým má Siri hovoriť.*
  • Hlasová odozva: Zapnutím tejto možnosti budete môcť počuť od Siri hlasové odpovede. Ak túto možnosť vypnete, hlasové odpovede nebudete počuť, no odpoveď od Siri sa vám zobrazí v okne Siri.

Na hodinkách Apple Watch

Siri bude používať na hodinkách Apple Watch rovnaký jazyk a hlas, aký máte nastavený na iPhone. Na hodinkách Apple Watch Series 3 alebo na novšej verzii sú k dispozícii hlasové odpovede od Siri. Prejdite na hodinkách Apple Watch na položky Nastavenia > Všeobecné > Siri. V časti Hlasová odozva si vyberte z nasledujúcich možností:

  • Vždy zapnuté: Siri bude hlasovo odpovedať, aj keď budete mať hodinky Apple Watch nastavené na tichý režim.
  • Meniť s tichým režimom: Keď nastavíte na hodinkách Apple Watch tichý režim, Siri stíši všetky hlasové odpovede.
  • Len v slúchadlách: Siri bude hlasovo odpovedať, len keď budete mať hodinky Apple Watch pripojené k slúchadlám Bluetooth.

Na starších modeloch hodiniek Apple Watch zobrazí Siri odpovede na obrazovke pomocou textu alebo obrázkov. Prečítajte si viac o Siri na hodinkách Apple Watch.

Na Apple TV 4K a Apple TV HD

Siri bude používať rovnaký jazyk, aký máte nastavený na Apple TV 4K alebo Apple TV HD. Ak chcete zmeniť jazyk, aký Siri používa, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Siri a vyberte položku Jazyk.

Siri na zariadení Apple TV neposkytuje hlasové odpovede, no vašu požiadavku spracuje a výsledky zobrazí na obrazovke.

Prečítajte si viac o Siri na Apple TV 4K alebo Apple TV HD.

Ďalšie informácie

* Možnosti pohlavia a dialektu v zozname Hlas Siri závisia od vybraného jazyka. Niektoré jazyky môžu ponúkať iba mužský alebo iba ženský hlas, zatiaľ čo iné jazyky ponúkajú oba hlasy. Niektoré jazyky, napríklad angličtina, španielčina a francúzština, umožňujú vybrať rôzne dialekty. Ak napríklad používate angličtinu v Spojených štátoch, Siri môže hovoriť s americkým, britským alebo austrálskym prízvukom.

Dátum zverejnenia: