Zmena hlasu alebo jazyka Siri

Prečítajte si, ako zmeniť hlas a jazyk Siri.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie.

Klepnutím na položku Jazyk zmeňte jazyk, ktorý bude Siri používať na prijímanie požiadaviek a odpovedanie.

Klepnutím na možnosť Hlas Siri zmeňte pohlavie alebo dialekt, akým má Siri hovoriť.*

Ak chcete na svojom zariadení počuť od Siri hlasové odpovede, klepnite na položku Hlasová odozva a vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Vždy zapnuté: Siri bude hlasovo odpovedať, aj keď budete mať zvonenie nastavené na tichý režim.
  • Ovládať prepínačom zvonenia: Keď budete mať zvonenie nastavené na tichý režim, Siri stlmí všetky hovorené odpovede. Stále však budete počuť pípnutie pri použití Siri a budete počuť hlasovú odozvu, ak použijete funkciu „Hey Siri“ alebo bude vaše zariadenie pripojené k zariadeniu či slúchadlám Bluetooth alebo systému CarPlay.
  • Len náhlavná sada: Siri zapípa a bude hlasovo odpovedať, len keď použijete funkciu „Hey Siri“ alebo keď bude vaše zariadenie pripojené k zariadeniu či slúchadlám Bluetooth alebo systému CarPlay.

Na Macu

Ak máte Mac so systémom macOS Sierra alebo novšou verziou, prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Siri. Môžete si tu vybrať z nasledujúcich možností:

  • Jazyk: Zmeňte jazyk, ktorý bude Siri používať na prijímanie požiadaviek a odpovedanie.
  • Hlas Siri: Zmeňte pohlavie alebo dialekt, akým má Siri hovoriť.*
  • Hlasová odozva: Zapnutím tejto možnosti budete môcť počuť od Siri hlasové odpovede. Ak túto možnosť vypnete, hlasové odpovede nebudete počuť, no odpoveď od Siri sa vám zobrazí v okne Siri.

Na hodinkách Apple Watch

Siri bude používať na hodinkách Apple Watch rovnaký jazyk a hlas, aký máte nastavený na iPhone. Na hodinkách Apple Watch Series 3 alebo na novšej verzii sú k dispozícii hlasové odpovede od Siri. Prejdite na hodinkách Apple Watch na položky Nastavenia > Všeobecné > Siri. V časti Hlasová odozva si vyberte z nasledujúcich možností:

  • Vždy zapnuté: Siri bude hlasovo odpovedať, aj keď budete mať hodinky Apple Watch nastavené na tichý režim.
  • Meniť s tichým režimom: Keď nastavíte na hodinkách Apple Watch tichý režim, Siri stíši všetky hlasové odpovede.
  • Len v slúchadlách: Siri bude hlasovo odpovedať, len keď budete mať hodinky Apple Watch pripojené k slúchadlám Bluetooth.

Na starších modeloch hodiniek Apple Watch zobrazí Siri odpovede na obrazovke pomocou textu alebo obrázkov. Prečítajte si viac o Siri na hodinkách Apple Watch.

Na Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia)

Siri bude používať na zariadení Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) rovnaký jazyk, ako ste nastavili. Ak chcete zmeniť jazyk, aký Siri používa, prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné > Siri a vyberte položku Jazyk.

Siri na zariadení Apple TV neposkytuje hlasové odpovede, no vašu požiadavku spracuje a výsledky zobrazí na obrazovke.

Prečítajte si viac o Siri na zariadení Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia).

Ďalšie informácie

* Možnosti pohlavia a dialektu v zozname Hlas Siri závisia od vybraného jazyka. Niektoré jazyky môžu ponúkať iba mužský alebo iba ženský hlas, zatiaľ čo iné jazyky ponúkajú oba hlasy. Niektoré jazyky, napríklad angličtina, španielčina a francúzština, umožňujú vybrať rôzne dialekty. Ak napríklad používate angličtinu v Spojených štátoch, Siri môže hovoriť s americkým, britským alebo austrálskym prízvukom.

Dátum zverejnenia: