Obsah zabezpečenia v aplikácii Apple Support 1.2 pre iOS

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Apple Support 1.2 pre iOS.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Apple Support 1.2 pre iOS

Vydané 30. augusta 2017

Analytika

K dispozícii pre: iOS 9.0 a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať analytické dáta odosielané spoločnosti Apple

Popis: Analytické dáta sa odosielali cez protokol HTTP, a nie cez protokol HTTPS. Tento problém bol vyriešený odosielaním analytických dát cez protokol HTTPS.

CVE-2017-7147: David Coomber zo spoločnosti Info-Sec.CA

Dátum pridania záznamu: 17. októbra 2017

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: