Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 11.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

tvOS 11

Vydané 19. septembra 2017

802.1X

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Útočník môže byť schopný zneužiť slabiny protokolu TLS 1.0

Popis: Dochádzalo k problému so zabezpečením protokolu, ktorý bol vyriešený povolením protokolov TLS 1.1 a TLS 1.2.

CVE-2017-13832: Doug Wussler z Floridskej štátnej univerzity

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 10. novembra 2017

CFNetwork

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13829: Niklas Baumstark a Samuel Gro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro 

CVE-2017-13833: Niklas Baumstark a Samuel Gro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 10. novembra 2017

Proxy servery súčasti CFNetwork

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s odmietnutím služby, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7083: Abhinav Bansal zo spoločnosti Zscaler Inc.

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený aktualizovaním súčasti Opus na verziu 1.1.4.

CVE-2017-0381: V.E.O (@VYSEa) z tímu Mobile Threat Research Team, Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

CoreText

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so spotrebou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13825: Austrálske centrum kybernetickej bezpečnosti – Australian Signals Directorate

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 16. novembra 2018

File

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Viacero problémov v súčasti file

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 5.31.

CVE-2017-13815: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 18. októbra 2018

Písma

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Vykreslenie nedôveryhodného textu môže viesť k falšovaniu

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2017-13828: Leonard Grey a Robert Sesek z tímu prehliadača Google Chrome

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 10. novembra 2017

HFS

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13830: Sergej Schumilo z Porúrskej univerzity v Bochume

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-13814: Austrálske centrum kybernetickej bezpečnosti – Australian Signals Directorate

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 16. novembra 2018

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-13831: Glen Carmichael

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 3. apríla 2019

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-13817: Maxime Villard (m00nbsd)

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2017-13818: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

CVE-2017-13836: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13841: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13840: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13842: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13782: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017, dátum aktualizovania: 18. júna 2018

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13843: Dvaja anonymní výskumníci

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7114: Alex Plaskett zo spoločnosti MWR InfoSecurity

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13854: shrek_wzw z tímu Qihoo 360 Nirvan

Dátum pridania záznamu: 2. novembra 2017

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie poškodeného binárneho súboru mach môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2017-13834: Maxime Villard (m00nbsd)

Dátum pridania záznamu: 10. novembra 2017

Jadro

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať informácie o prítomnosti a fungovaní iných aplikácií v zariadení.

Popis: Aplikácia mohla získať neobmedzený prístup k informáciám o sieťovej aktivite, ktoré spravuje operačný systém. Tento problém bol vyriešený obmedzením informácií dostupných pre aplikácie od iných výrobcov.

CVE-2017-13873: Xiaokuan Zhang a Yinqian Zhang z Ohijskej štátnej univerzity, Xueqiang Wang a XiaoFeng Wang z Bloomingtonskej univerzity v Indiane a Xiaolong Bai z univerzity Čching-chua

Dátum pridania záznamu: 30. novembra 2017

libarchive

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Rozbalenie archívu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením medzipamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-13813: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2017-13816: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

libarchive

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Rozbalenie archívu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: V súčasti libarchive existovalo viacero problémov súvisiacich s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-13812: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

libc

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s vyčerpaním prostriedkov vo funkcii glob(), ktorý bol vyriešený vylepšením algoritmu.

CVE-2017-7086: Russ Cox zo spoločnosti Google

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

libc

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so spotrebou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-1000373

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

libexpat

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Viacero problémov v súčasti expat

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 2.2.1.

CVE-2016-9063

CVE-2017-9233

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

libxml2

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-9049: Wei Lei a Liu Yang – Technologická univerzita v Nanyangu v Singapure

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

libxml2

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením medzipamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-5130: Anonymný výskumník

CVE-2017-7376: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

libxml2

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-9050: Mateusz Jurczyk (j00ru) z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 18. októbra 2018

Rýchly náhľad

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2017-13822: Austrálske centrum kybernetickej bezpečnosti – Australian Signals Directorate

Dátum pridania záznamu: 31. októbra 2017

Zabezpečenie

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Systém môže považovať zrušený certifikát za dôveryhodný

Popis: Pri spracovávaní dát zrušených certifikátov dochádzalo k problému s overovaním certifikátov. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2017-7080: Anonymný výskumník, Sven Driemecker zo spoločnosti adesso mobile solutions gmbh, Rune Darrud (@theflyingcorpse) z obce Bærum, anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

SQLite

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Viacero problémov v súčasti SQLite

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 3.19.3.

CVE-2017-10989: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2017-7128: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2017-7129: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2017-7130: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

SQLite

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7127: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

WebKit

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-7081: Apple

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

WebKit

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan z tímu Baidu Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7092: Qixun Zhao (@S0rryMybad) z tímu Qihoo 360 Vulcan, Samuel Gro a Niklas Baumstark v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7093: Samuel Gro a Niklas Baumstark v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) z tímu Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei a Liu Yang z Technologickej univerzity v Nanyangu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7096: Wei Yuan z tímu Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas z organizácie Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa a Mario Heiderich zo spoločnosti Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei a Liu Yang z Technologickej univerzity v Nanyangu

CVE-2017-7104: likemeng z tímu Baidu Security Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei a Liu Yang z Technologickej univerzity v Nanyangu

CVE-2017-7111: likemeng z tímu Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2017-7117: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

WebKit

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Súbory cookie z jednej domény sa môžu odoslať na inú doménu

Popis: Pri spracovávaní súborov cookie webového prehliadača dochádzalo k problému s právami. Tento problém bol vyriešený tým, že sa prestali vracať súbory cookie z vlastných schém URL.

CVE-2017-7090: Apple

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

WebKit

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Pravidlá aplikačnej vyrovnávacej pamäte sa mohli uplatňovať neočakávane.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Útočník nachádzajúci sa v dosahu môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód vo Wi-Fi čipe

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-11120: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

CVE-2017-11121: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Škodlivý kód spustený v čipe Wi-Fi môže byť schopný spustiť v aplikačnom procesore ľubovoľný kód s oprávneniami jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-7103: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

CVE-2017-7105: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

CVE-2017-7108: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

CVE-2017-7110: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

CVE-2017-7112: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Škodlivý kód spustený vo Wi-Fi čipe môže byť schopný spustiť v aplikačnom procesore ľubovoľný kód s oprávneniami jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s postupnosťou vykonania procesov, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania.

CVE-2017-7115: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Škodlivý kód spustený v čipe Wi-Fi môže byť schopný čítať vyhradenú pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2017-7116: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Útočník v dosahu môže byť schopný čítať vyhradenú pamäť z Wi-Fi čipu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2017-11122: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 9. októbra 2017

zlib

Dostupné pre: Apple TV (4. generácia)

Dopad: Viacero problémov v súčasti zlib

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 1.2.11.

CVE-2016-9840

CVE-2016-9841

CVE-2016-9842

CVE-2016-9843

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2017

Ďalšie poďakovanie

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Abhinav Bansal zo spoločnosti Zscaler, Inc.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: