Používanie rozhraní Bluetooth a Wi-Fi v ovládacom centre

Prečítajte si, ako ovládať rozhrania Wi-Fi a Bluetooth pomocou ovládacieho centra v iPhone, iPade a iPode touch.

Rozhrania Wi-Fi a Bluetooth

Keď v ovládacom centre vypnete rozhranie Wi-Fi alebo Bluetooth, zariadenie sa okamžite odpojí od všetkého príslušenstva Wi-Fi alebo Bluetooth. Rozhrania Wi-Fi a Bluetooth však zostanú dostupné, aby ste mohli používať tieto dôležité funkcie:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Funkcie kontinuity, napríklad Handoff a Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Lokalizačné služby

Odpojenie od Wi-Fi sietí

Otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu Ikona Wi-Fi. Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkých sietí, ku ktorým je pripojené.

Keď je vypnuté rozhranie Wi-Fi, zakáže sa aj automatické pripájanie k okolitým Wi-Fi sieťam, kým nenastane jedna z nasledujúcich situácií:

 • V ovládacom centre zapnete rozhranie Wi-Fi.
 • Pripojíte sa k Wi-Fi sieti v menu Nastavenia > Wi-Fi.
 • Prejdete alebo sa doveziete na nové miesto. 
 • Je päť hodín ráno miestneho času.
 • Reštartujete zariadenie.

Odpojenie od príslušenstva Bluetooth

Otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu Ikona Bluetooth. Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkého príslušenstva, ku ktorému je pripojené, okrem hodiniek Apple Watch, funkcie Instant Hotspot, ceruzky Apple Pencil a funkcií kontinuity, ako je napríklad Handoff.

Keď je vypnuté rozhranie Bluetooth, zariadenie so systémom iOS nebude možné pripojiť k príslušenstvu Bluetooth, kým nenastane jedna z nasledujúcich situácií:

 • V ovládacom centre zapnete rozhranie Bluetooth.
 • K príslušenstvu Bluetooth sa pripojíte prostredníctvom menu Nastavenia > Bluetooth alebo po klepnutí na ikonu  alebo  a výbere príslušenstva Bluetooth.
 • Je päť hodín ráno miestneho času.
 • Reštartujete zariadenie.

Vypnutie rozhraní Wi-Fi a Bluetooth

Ak chcete úplne vypnúť rozhrania Wi-Fi a Bluetooth pre všetky siete a zariadenia, postupujte takto:

 • Rozhranie Wi-Fi vypnete tak, že v menu Nastavenia > Wi-Fi vypnete položku Wi-Fi.
 • Rozhranie Bluetooth vypnete tak, že v menu Nastavenia > Bluetooth vypnete položku Bluetooth.

Rozhrania Wi-Fi a Bluetooth sa však odporúča nechať zapnuté, pretože zariadenie so systémom iOS je s nimi praktickejšie.

Rozhrania Wi-Fi a Bluetooth sa môžu vypnúť aj v letovom režime, ak ste ich v letovom režime nezapli. Prečítajte si viac o tom, ako používať rozhrania Wi-Fi a Bluetooth v letovom režime.

Dátum zverejnenia: