Aktualizácie systému iOS 11

iOS 11 prináša na iPhone a iPad stovky nových funkcií vrátane úplne nového App Storu, proaktívnejšej a inteligentnejšej služby Siri, vylepšených aplikácií Kamera a Fotky a technológií rozšírenej reality, ktoré vám sprostredkujú hlboké zážitky. iOS je doteraz najväčším vydaním pre iPad a pridáva nové výkonné funkcie multitaskingu, novú aplikáciu Súbory a nové možnosti používania ceruzky Apple Pencil.

Prečítajte si viac informácií, ak chcete získať aktualizáciu alebo ak máte problém s aktualizovaním.

iOS 11.2.6

 

iOS 11.2.6 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého mohlo po použití určitých postupností znakov dôjsť k zlyhaniam apiek
 • Opravuje problém, ktorý mohol niektorým apkám od vývojárov tretích strán brániť v pripojení k externému príslušenstvu

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.5

 

iOS 11.2.5 prináša podporu pre HomePod a možnosť čítania správ prostredníctvom Siri (len v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Austrálii). Táto aktualizácia zároveň obsahuje opravy chýb a vylepšenia.

 

Podpora pre HomePod

 • Nastavenie a automatický prenos Apple ID, Apple Music, Siri a nastavení Wi-Fi na HomePod

 

Siri News

 • Siri teraz dokáže čítať najnovšie správy. Stačí povedať „Hey Siri, play the news“. Zároveň môžete požiadať o špecifickú kategóriu správ vrátane informácií zo sveta športu, obchodu alebo hudby.

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Riešenie problému, pri ktorom mohla apka Telefón zobrazovať neúplné informácie v zozname hovorov
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať odstránenie hlásení apky Mail z niektorých Exchange účtov po odomknutí iPhonu X pomocou Face ID
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať dočasné prehodenie poradia konverzácií v apke Správy
 • Oprava problému v CarPlay, kedy pri opakovanej zmene skladby mohli prestať reagovať ovládacie prvky prehrávania
 • Pridaná možnosť oznamovania prehrávajúcich zariadení a stavu batérie AirPodov prostredníctvom VoiceOveru

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.2

 

iOS 11.2.2 obsahuje aktualizáciu zabezpečenia a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.1

 

iOS 11.2.1 opravuje chyby vrátane problému, ktorý mohol zdieľajúcim užívateľom apky Domácnosť zakázať vzdialený prístup k domácnosti.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2

 

iOS 11.2 prináša službu Apple Pay Cash, ktorá umožňuje odosielať peniaze, žiadať o platby a prijímať peniaze medzi vami a priateľmi alebo rodinou cez Apple Pay. Táto aktualizácia zároveň obsahuje opravy chýb a vylepšenia. 

Apple Pay Cash (len v USA)

 • Posielanie peňazí, žiadanie o platby a prijímanie peňazí medzi vami a priateľmi alebo rodinou pomocou Apple Pay v apke Správy alebo prostredníctvom Siri

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Podpora rýchlejšieho bezdrôtového nabíjania iPhonu 8, iPhonu 8 Plus a iPhonu X pomocou kompatibilného príslušenstva tretích strán
 • Tri nové Live pozadia pre iPhone X
 • Vylepšenie stabilizácie videokamery
 • Podpora pre automatický prechod na nasledujúcu epizódu rovnakého podcastu v apke Podcasty
 • Nový dátový typ v HealthKite pre prekonanú vzdialenosť v zimných zjazdových športoch
 • Oprava problému, pri ktorom Mail mohol zdanlivo hľadať nové správy aj po dokončení ich sťahovania
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať opätovné zobrazovanie vyčistených hlásení z Exchange účtov v apke Mail
 • Vylepšenie stability apky Kalendár
 • Riešenie problému, pri ktorom sa po otvorení apky Nastavenia mohla zobraziť prázdna obrazovka
 • Oprava problému, ktorý mohol brániť v prechode na zobrazenie Dnes alebo Fotoaparát potiahnutím na zamknutej ploche
 • Riešenie problému, ktorý mohol brániť zobrazeniu ovládacích prvkov apky Hudba na zamknutej ploche
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať nesprávne usporiadanie ikon apiek na ploche
 • Riešenie problému, ktorý mohol užívateľom brániť vo vymazávaní najnovších fotiek pri prekročení kapacity úložiska v iCloude
 • Riešenie problému, v dôsledku ktorého apka Nájsť môj iPhone niekedy nezobrazila mapu
 • Riešenie problému v apke Správy, pri ktorom mohla klávesnica prekryť poslednú správu
 • Oprava problému v apke Kalkulačka, pri ktorom mohlo rýchle zadanie čísiel viesť k nesprávnym výsledkom
 • Riešenie problému, pri ktorom mohla klávesnica reagovať spomalene
 • Podpora telefónnych hovorov s protokolom RTT (Real Time Text) pre nepočujúcich a osoby s poruchami sluchu
 • Vylepšená stabilita VoiceOveru v apkách Správy, Nastavenia, App Store a Hudba
 • Riešenie problému, ktorý bránil VoiceOveru v oznamovaní prichádzajúcich hlásení

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1.2

 

iOS 11.1.2 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého prestala obrazovka iPhonu X dočasne reagovať na dotyky pri rýchlom poklese okolitej teploty
 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobovať skreslenie fotiek Live Photo a videí zhotovených pomocou iPhonu X

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1.1

 

iOS 11.1.1 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém týkajúci sa funkcie autoopravy na klávesnici
 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého prestávala fungovať funkcia Hey Siri

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledovnej webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1

 

iOS 11.1 prináša viac ako 70 nových emoji a obsahuje opravy chýb a vylepšenia.

 

Emoji

 • Viac ako 70 nových emoji vrátane rôznych jedál, zvierat, mýtických bytostí, oblečenia, expresívnejších smajlíkov, rodovo neutrálnych emotikonov a ďalších

 

Fotky

 • Riešenie problému, pri ktorom sa niektoré fotky mohli zobraziť rozmazané
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať spomalené prehrávanie efektov Live Photo
 • Oprava problému, pri ktorom sa niektoré fotky nemuseli zobraziť v albume Ľudia po obnove zo zálohy v iCloude
 • Oprava problému, ktorý mohol mať nepriaznivý vplyv na výkon pri prechádzaní snímok obrazovky

 

Prístupnosť

 • Vylepšenie podpory Braillovho písma pre vstup anglickej skrátenej formy Grade 2
 • Vylepšenie prístupu VoiceOveru k viacstranovým PDF súborom
 • Vylepšenie akcií rotora VoiceOveru pre oznamovanie prichádzajúcich hlásení
 • Vylepšenie menu akcií rotora VoiceOveru pri odstraňovaní aplikácie z prepínača aplikácií
 • Oprava problému, pri ktorom sa u niektorých užívateľov nezobrazovali alternatívne klávesy počas používania funkcie VoiceOver s dotykovým písaním
 • Oprava problému, pri ktorom sa rotor VoiceOveru v aplikácii Mail vždy vracal na predvolenú akciu
 • Oprava problému, pri ktorom rotor VoiceOveru nevymazával správy

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Vrátená podpora pre prístup k prepínaču aplikácií zatlačením na okraj displeja pomocou gesta 3D Touch
 • Oprava problému, ktorý spôsoboval opätovné zobrazovanie vyčistených hlásení aplikácie Mail na zamknutej ploche
 • Oprava problému, ktorý bránil presúvaniu dát medzi spravovanými aplikáciami vo firemnom prostredí
 • Oprava problému, ktorý spôsoboval nepresnosti v polohových dátach pri používaní niektorých typov GPS príslušenstva tretích strán
 • Riešenie problému, pri ktorom sa v aplikácii Apple Watch zobrazovali nastavenia hlásení srdcovej frekvencie (týka sa Apple Watch 1. generácie)
 • Oprava problému, pri ktorom sa ikony aplikácií nezobrazovali v hláseniach na Apple Watch

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.3

 

iOS 11.0.3 obsahuje opravy chýb pre váš iPhone alebo iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, pri ktorom na niektorých zariadeniach iPhone 7 a 7 Plus nefungovala zvuková a haptická odozva
 • Rieši problém, pri ktorom nereagoval dotykový vstup na displejoch niektorých iPhonov 6s, ktoré neboli opravené použitím originálnych súčiastok od Apple

 

Poznámka: Neoriginálne náhradné displeje sa môžu vyznačovať nižšou kvalitou obrazu a nemusia správne fungovať. Opravy obrazoviek certifikované spoločnosťou Apple vykonávajú dôveryhodní odborníci, ktorí používajú originálne súčiastky od Apple. Viac informácií nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.2

 

iOS 11.0.2 obsahuje opravy chýb a vylepšenia iPhonu a iPadu. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého bolo na malom množstve zariadení iPhone 8 a iPhone 8 Plus počuť pri telefonovaní praskajúci zvuk.
 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobovať skrytie niektorých fotiek.
 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého sa neotvárali prílohy v emailoch so šifrovaním S/MIME.

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.1

 

iOS 11.0.1 zahŕňa opravy chýb a vylepšenia pre váš iPhone alebo iPad.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11

 

App Store

 • Úplne nový App Store navrhnutý na každodenné objavovanie skvelých aplikácií a hier
 • Objavovanie nových aplikácií a hier s článkami, návodmi na používanie a ďalšími informáciami v novom tabe Dnes
 • Nový tab Hry určený na hľadanie nových hier a prezeranie rebríčkov tých najpopulárnejších
 • Vyhradený tab Aplikácie s výberom toho najlepšieho, grafmi a kategóriami aplikácií
 • Stránky jednotlivých aplikácií obsahujú viac videoukážok, odznaky Výber redaktorov, zjednodušený prístup k hodnoteniam užívateľov a informácie o nákupoch v aplikácii

 

Siri

 • Nový hlas Siri znie viac prirodzene a je expresívnejší
 • Prekladanie anglických slov a fráz do čínštiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny alebo španielčiny (beta)
 • Návrhy Siri založené na používaní aplikácií Safari, News, Mail a Správy
 • Vytváranie zoznamov úloh, poznámok a pripomienok v aplikáciách na písanie poznámok
 • Prevody a prezeranie zostatku v bankových aplikáciách
 • Podpora aplikácií, ktoré zobrazujú QR kódy
 • Diktovanie v hindčine a šanghajčine

 

Kamera

 • Podpora optickej stabilizácie obrazu, HDR a True Tone blesku v režime Portrét
 • Nové formáty HEIF a HEVC, vďaka ktorým budú fotky a videá zaberať o polovicu menej miesta
 • Prepracovaná sada deviatich filtrov optimalizovaných pre prirodzené odtiene pokožky
 • Automatická identifikácia a skenovanie QR kódov

 

Fotky

 • Efekty pre Live Photos – Slučka, Odrážanie a Dlhá expozícia
 • Možnosť vypnúť zvuk, orezať a vybrať úvodnú fotku pre Live Photo
 • Automatická zmena orientácie obsahu spomienkových filmov na výšku alebo na šírku
 • Viac ako tucet nových typov spomienok vrátane domácich miláčikov, detí, svadieb a športových udalostí
 • Vylepšená presnosť a aktualizácia albumu Ľudia na všetkých zariadeniach prostredníctvom iCloud Fotoknižnice
 • Podpora pre animované gify

 

Mapy

 • Mapy vnútorných priestorov významných letísk a nákupných centier
 • Navádzanie v jazdných pruhoch a informácie o maximálnej povolenej rýchlosti v podrobnej navigácii
 • Zväčšovanie jednou rukou klepnutím dvakrát a potiahnutím
 • Interakcia s funkciou Flyover pohybovaním zariadenia

 

Nerušiť počas šoférovania

 • Automatické stíšenie hlásení, stíšenie iPhonu a zabránenie rozsvecovaniu obrazovky počas šoférovania
 • Možnosť posielania automatických odpovedí cez iMessage na informovanie vybraných kontaktov, že práve šoférujete

 

Nové funkcie navrhnuté pre iPad

 • Rýchly prístup k obľúbeným a naposledy používaným aplikáciám v úplne novom Docku, ktorý je možné zobraziť aj nad aktívnymi aplikáciami
  • Dock mení veľkosť, takže doň môžete pridať všetky svoje obľúbené aplikácie
  • Naposledy používané aplikácie a aplikácie podporujúce kontinuitu sú k dispozícii vpravo
 • Vylepšené funkcie Slide Over a Split View
  • Jednoduché spúšťanie aplikácií v režime Slide Over a Split View priamo z Docku
  • Slide Over aplikácia a aplikácia na pozadí bežia súčasne
  • Možnosť umiestnenia Slide Over a Split View aplikácií na ľavú stranu obrazovky
 • Potiahnutie a pustenie
  • Presúvanie textu, obrázkov a súborov medzi aplikáciami na iPade
  • Možnosť presunúť viacero položiek naraz využitím technológie Multi-Touch
  • Samootváranie položiek pri presúvaní medzi aplikáciami
 • Značky
  • Podpora pre Značky v dokumentoch, PDF súboroch, na webových stránkach, fotkách a v ďalších typoch obsahu
  • Okamžité pridávanie značiek na čokoľvek v iOS priložením Apple Pencil na požadovaný objekt
  • Možnosť vytvárania PDF súborov a pridávanie značiek na všetok obsah, ktorý sa dá vytlačiť
 • Poznámky
  • Okamžité vytvorenie novej poznámky klepnutím na zamknutú plochu pomocou Apple Pencil
  • Kreslenie v riadku priložením Apple Pencilu na poznámku
  • Prehľadávanie rukou písaného textu
  • Automatická oprava sklonu a odstránenie tieňov pomocou filtrov v naskenovaných dokumentoch
  • Podpora pre usporiadanie a zobrazovanie informácií v tabuľkách
  • Možnosť pripnutia dôležitých poznámok vo vrchnej časti zoznamu
 • Súbory
  • Úplne nová aplikácia Súbory určená na prechádzanie, vyhľadávanie a usporadúvanie súborov
  • Podpora pre iCloud Drive a poskytovateľov cloudových úložísk tretích strán
  • Rýchly prístup k naposledy používaným súborom vo všetkých aplikáciách a cloudových službách v zobrazení Posledné
  • Vytváranie priečinkov a zoraďovanie súborov podľa názvu, dátumu, veľkosti a značiek

 

QuickType

 • Zadávanie čísiel, symbolov a interpunkcie potiahnutím nadol na klávesoch s písmenami na iPade
 • Podpora klávesnice pre jednu ruku na iPhone
 • Nové klávesnice pre jazyky arménčina, azerbajdžančina, bieloruština, gruzínčina, írčina, kannadčina, malajálamčina, maorijčina, odia, svahilčina a waleština
 • Anglicky vstup na 10-klávesovej Pinyin klávesnici
 • Anglický vstup na japonskej Romaji klávesnici

 

HomeKit

 • Nové typy príslušenstva vrátane reproduktorov, zavlažovačov a vodovodných kohútikov podporujúcich technológiu AirPlay 2
 • Vylepšené spínače založené na prítomnosti osôb, čase a príslušenstve
 • Podpora párovania príslušenstva naskenovaním QR kódu a klepnutím

 

Rozšírená realita

 • Technológie na vytváranie rozšírenej reality, ktoré môžu aplikácie z App Storu využívať na zobrazovanie virtuálneho obsahu v reálnom svete a vytvárať tak interaktívne hry, zábavnejšie nakupovanie, priemyselný dizajn a ešte omnoho viac

 

Strojové učenie

 • Technológia strojového učenia v jadre systému, ktorú môžu aplikácie z App Storu využívať na poskytovanie inteligentných funkcií; dáta strojového učenia spracované na zariadení poskytujú vysoký výkon a pomáhajú chrániť súkromie užívateľov

 

Ďalšie funkcie a vylepšenia

 • Prepracované ovládacie centrum so všetkými ovládacími prvkami na jednej strane
 • Vlastné ovládacie prvky v ovládacom centre vrátane prístupnosti, asistovaného prístupu, zväčšovania, veľkosti textu, nahrávania obrazovky a Walletu
 • Objavovanie hudby a vytvorenie profilu na zdieľanie najpočúvanejšej hudby s priateľmi v Apple Music
 • Najlepšie články vybrané pre vás, odporúčania od Siri, najlepšie videá dňa v zobrazení Today a skvelé články vybrané našimi redaktormi v novom tabe Spotlight v Apple News
 • Aplikácia Apple Podcasty má úplne nový dizajn. V časti Vypočuť môžete jednoducho prehrávať nové epizódy alebo pokračovať tam, kde ste naposledy skončili. Relácie teraz navyše môžu obsahovať aj série, upútavky a bunosové epizódy.
 • Automatické nastavenie, ktoré vás prihlási použitím vášho Apple ID do iCloudu, Kľúčenky, iTunes, App Storu, iMessage a FaceTimu
 • Automatické nastavenie, ktoré obnoví nastavenia zariadenia vrátane jazyka, regiónu, siete, nastavení klávesnice, často navštevovaných miest, interakcie so Siri a dát aplikácií Domácnosť a Zdravie
 • Jednoduché zdieľanie prístupu k Wi-Fi sieťam
 • Návrhy na optimalizáciu úložiska a možnosť uvoľnenia miesta pre aplikácie ako Fotky, Správy a ďalšie v Nastaveniach
 • Funkcia SOS, ktorá na základe vašej polohy zavolá záchranné služby, automaticky upozorní tiesňové kontakty, zdieľa vašu polohu a zobrazí Zdravotné ID
 • Zachytávanie fotiek Live Photo vo FaceTime použitím kamery Macu alebo iPhonu druhej osoby
 • Jednoduchá kontrola informácií o letoch v Spotlighte a Safari
 • Podpora definícií, konverzií a výpočtov v Safari
 • Ruský a anglický dvojjazyčný slovník
 • Portugalský a anglický dvojjazyčný slovník
 • Podpora pre arabčinu ako systémové písmo

 

Prístupnosť

 • Podpora popisov obrázkov vo funkcii VoiceOver
 • Podpora VoiceOveru pre tabuľky a zoznamy v PDF dokumentoch
 • Podpora pre Napíšte to Siri v jednoduchých otázkach pri vyhľadávaní
 • Podpora pre hovorené a braillove titulky vo videách
 • Väčšie zväčšenie textu a rozhrania aplikácií pri používaní dynamického písma
 • Vylepšenie funkcie Prevrátiť farby umožňuje lepšie zobrazovanie médií v tomto režime
 • Vylepšenia farebných zvýraznení pri používaní funkcií Rozprávať výber a Prečítať obrazovku
 • Možnosť skenovania a písania celých slov pri používaní funkcie Switch Control

 

Výkon iOS 11 je optimalizovaný pre 64-bitové aplikácie. 32-bitové aplikácie budú musieť vývojári aktualizovať pre túto verziu iOS.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránkach: https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability a https://www.apple.com/sk/ios/whats-new

Informácie o bezpečnostnom obsahu tejto aktualizácie nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222

Dátum zverejnenia: