Aktualizácie systému iOS 11

iOS 11 prináša na iPhone a iPad stovky nových funkcií vrátane úplne nového App Storu, proaktívnejšej a inteligentnejšej služby Siri, vylepšených aplikácií Kamera a Fotky a technológií rozšírenej reality, ktoré vám sprostredkujú hlboké zážitky. iOS je doteraz najväčším vydaním pre iPad a pridáva nové výkonné funkcie multitaskingu, novú aplikáciu Súbory a nové možnosti používania ceruzky Apple Pencil.

Prečítajte si viac informácií, ak chcete získať aktualizáciu alebo ak máte problém s aktualizovaním.

iOS 11.4.1

 

iOS 11.4.1 obsahuje opravy chýb a vylepšenia bezpečnosti pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, ktorý niektorým užívateľom bránil v zobrazení poslednej známej polohy AirPodov v apke Nájsť môj iPhone
 • Vylepšuje spoľahlivosť synchronizácie emailov, kontaktov a poznámok s Exchange účtami

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.4

 

iOS 11.4 prináša súbežné ozvučenie viacerých miestností cez AirPlay 2, podporu pre stereo páry HomePodov a Správy v iCloude. Táto aktualizácia zároveň obsahuje opravy chýb a vylepšenia.

AirPlay 2

 • Možnosť ovládania domáceho audiosystému a reproduktorov podporujúcich AirPlay 2
 • Synchrónne prehrávanie hudby na viacerých reproduktoroch podporujúcich AirPlay 2 v domácnosti
 • Ovládanie reproduktorov podporujúcich AirPlay 2 z Ovládacieho centra a zamknutej plochy, prípadne pomocou ovládacích prvkov AirPlay v apkách na iPhone alebo iPade
 • Ovládanie reproduktorov podporujúcich AirPlay 2 pomocou hlasu prostredníctvom Siri na iPhone, iPade, HomePode alebo Apple TV
 • Možnosť telefonovania alebo hrania hier na iPhone alebo iPade bez prerušenia prehrávania na reproduktoroch podporujúcich AirPlay 2

 

Stereo pár HomePodov

 • Táto aktualizácia podporuje možnosť nastavenia stereo páru HomePodov na iPhone alebo iPade
 • Pár HomePodov automaticky zistí svoju polohu v miestnosti a vyváži podľa toho zvuk
 • Pokročilé tvarovanie zvukových vĺn vám ponúka širšiu zvukovú scénu v porovnaní s klasickým stereom
 • Pokiaľ v apke Domácnosť nie sú zakázané automatické aktualizácie, HomePody získajú podporu vytvárania stereo párov automaticky

 

Správy v iCloude

 • Uchovaním správ, fotiek a ďalších príloh v iCloude môžete uvoľniť miesto na zariadeniach
 • Po prihlásení použitím rovnakého iMessage účtu na novom zariadení sa na ňom zobrazia všetky správy
 • Správy a konverzácie vymazané na jednom zo zariadení sú okamžite odstránené zo všetkých zariadení
 • Správy v iCloude môžete zapnúť v nastaveniach iCloudu (Nastavenia > [vaše meno] > iCloud)
 • Vaše konverzácie v službe iMessage sú neustále šifrované

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Učitelia môžu prostredníctvom apky Škola zadávať žiakom aktivity na čítanie učebných materiálov v iBooks
 • Oprava problému, v dôsledku ktorého mohlo po použití určitých postupností znakov dôjsť k zlyhaniu apky Správy
 • Riešenie problému v apke Správy, pri ktorom sa niektoré správy mohli zobraziť v nesprávnom poradí
 • Riešenie problému, ktorý mohol v Safari brániť v prihlásení a prístupe k súborom v Gmaile, Google Docs a na Google Drive
 • Oprava problému, ktorý mohol zabraňovať synchronizácii dát v apke Zdravie
 • Oprava problému, ktorý mohol brániť užívateľom meniť prístup apiek k zdravotným dátam
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobiť zobrazenie apky na nesprávnom mieste na ploche
 • Oprava problému, pri ktorom mohlo dôjsť k skresleniu zvuku prehrávaného cez CarPlay
 • Oprava problému, pri ktorom nemusel fungovať výber hudby na iPhone počas jej prehrávania cez Bluetooth alebo pripojenia k USB v niektorých vozidlách

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.3.1

 

iOS 11.3.1 vylepšuje bezpečnosť iPhonov a iPadov a rieši problém s nereagujúcim dotykovým vstupom na niektorých iPhonoch 8, ktoré boli opravené použitím neoriginálnych súčiastok.

Poznámka: Neoriginálne náhradné displeje sa môžu vyznačovať nižšou kvalitou obrazu a nemusia fungovať správne. Opravy obrazoviek certifikované spoločnosťou Apple vykonávajú dôveryhodní odborníci, ktorí používajú originálne súčiastky od Apple. Viac informácií nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


iOS 11.3

 

iOS 11.3 prináša nové funkcie vrátane platformy ARKit 1.5, ktorá podporuje intenzívnejšie zážitky v rozšírenej realite, Zdravia batérie na iPhone (beta verzia), nových Animoji pre užívateľov iPhonu X a ďalších. Táto aktualizácia zároveň obsahuje vylepšenia stability a opravy chýb.

Rozšírená realita

 • ARKit 1.5 umožňuje vývojárom umiestňovať digitálne objekty okrem vodorovných aj na zvislé povrchy, ako sú steny alebo dvere
 • Pridaná podpora detekcie a začleňovania obrázkov, ako sú filmové plagáty alebo umelecké diela, do prostredia rozšírenej reality
 • Podpora zobrazovania rozšírenej reality prostredníctvom kamier s vyšším rozlíšením

 

Zdravie batérie na iPhone (beta verzia)

 • Zobrazenie informácií o maximálnej kapacite batérie iPhonu a možnosti dosiahnutia maximálneho výkonu zariadenia
 • Možnosť kontroly stavu alebo vypnutia funkcie určenej na správu výkonu, ktorá dynamickým riadením maximálneho výkonu bráni neočakávanému vypnutiu zariadenia
 • Odporúčania na výmenu batérie

 

Správa nabíjania na iPade

 • Keď je iPad dlhšiu dobu pripojený k napájaniu, napríklad pri používaní v kioskoch a pokladničných systémoch alebo počas uchovania v nabíjacích vozíkoch, udržiava jeho batérie v dobrom stave

 

Animoji

 • Štyri nové Animoji na iPhone X: lev, medveď, drak a lebka

 

Súkromie

 • Zobrazenie ikony a odkazu na detailné informácie s vysvetlením, ako budú vaše dáta použité a chránené, keď funkcia Apple požiada o použitie osobných údajov

 

Apple Music

 • Nové zážitky z hudobných videí vrátane aktualizovanej časti Hudobné videá, kde nájdete exkluzívne videoplaylisty
 • Vyhľadávanie priateľov s podobným hudobným vkusom vďaka vylepšeným návrhom v Apple Music, ktoré zobrazujú obľúbené žánre poslucháčov a ich nasledovateľov

 

News

 • Články z Top Stories sa vždy zobrazia na prvom mieste v časti For You
 • Možnosť prezerania najlepších videí spravovaných editormi News v časti Top Videos

 

App Store

 • Možnosť zoraďovania recenzií zákazníkov na stránkach produktov podľa najužitočnejších, najpozitívnejších, najnegatívnejších a najnovších
 • Zobrazenie informácií o verzii apky a veľkosti súboru vo vylepšenom tabe Aktualizácie

 

Safari

 • Zlepšená ochrana súkromia automatickým vypĺňaním užívateľských mien a hesiel len v prípade, keď ich vyberiete v zozname možností funkcie AutoFill v poli webového formulára
 • Zobrazovanie upozornení v dynamickom vyhľadávacom poli pri interakcii s formulárom na zadávanie hesla alebo informácií o kreditnej karte na nezašifrovanej webovej stránke
 • Možnosť automatického vypĺňania užívateľských mien a hesiel na webových stránkach zobrazených v apkách
 • Štandardné formátovanie článkov zdieľaných zo Safari prostredníctvom apky Mail použitím režimu Čítačka (ak je k dispozícii)
 • Zobrazenie ikon záložiek na priečinkoch v časti Obľúbené

 

Klávesnice

 • Dve nové rozloženia klávesnice Shuangpin
 • Podpora pre hardvérové klávesnice s rozložením Turecké F
 • Vylepšenie dosiahnuteľnosti pri používaní čínskych a japonských klávesníc na 4,7-palcových a 5,5-palcových zariadeniach
 • Možnosť prepnutia späť na klávesnicu po diktovaní jediným klepnutím
 • Riešenie problému, pri ktorom mohla funkcia autoopravy nesprávne opravovať veľkosť prvého písmena v niektorých slovách
 • Oprava problému, ktorý na iPade Pro bránil fungovaniu klávesnice iPad Smart Keyboard po pripojení k Wi-Fi prístupovému bodu s portálom na prihlásenie
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať nesprávne prepínanie na rozloženie s číslami pri používaní thajskej klávesnice so zariadením v režime na šírku

 

Prístupnosť

 • Prispôsobenie displeja v App Store pomocou možností prístupnosti tučný a veľký text
 • Podpora funkcie Dynamické prevrátenie pre obrázky na webe a správy v apke Mail
 • Vylepšenia funkcie RTT a pridaná podpora RTT pre T-Mobile
 • Vylepšené prepínanie apiek na iPade počas používania funkcií VoiceOver a Switch Control
 • Riešenie problému, pri ktorom VoiceOver nesprávne popisoval stav Bluetooth a odznaky na ikone Bluetooth
 • Oprava problému, pri ktorom sa nemuselo zobraziť tlačidlo na zloženie hovoru v apke Telefón počas používania funkcie VoiceOver
 • Oprava problému, pri ktorom hodnotenie apky v apke nebolo prístupné počas používania funkcie VoiceOver
 • Riešenie problému, pri ktorom používanie Aktívneho počúvania mohlo skresliť prehrávanie audia

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Pridaná podpora pre štandard AML, ktorý po aktivovaní funkcie SOS poskytuje záchranárom presnejšie informácie o polohe (v podporovaných krajinách)
 • Nový spôsob vytvárania a povoľovania príslušenstva kompatibilného s HomeKitom vývojármi vďaka pridanej podpore pre softvérovú autentifikáciu
 • Prehrávanie epizód v apke Podcasty jediným klepnutím a zobrazenie informácií o epizóde klepnutím na Detaily
 • Vylepšený výkon vyhľadávania užívateľov, ktorí majú v apke Kontakty dlhé poznámky
 • Vylepšený výkon funkcií Handoff a Univerzálna schránka, keď sú obe zariadenia pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti
 • Oprava problému, ktorý mohol prichádzajúcim hovorom brániť v zobudení displeja
 • Riešenie problému, ktorý mohol zdržať odkazy služby Visual Voicemail alebo zabrániť ich prehraniu
 • Riešenie problému, ktorý bránil otváraniu webových odkazov v apke Správy
 • Oprava problému, ktorý po zobrazení náhľadu prílohy emailovej správy mohol brániť užívateľom v návrate do apky Mail
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať opätovné zobrazenie vyčistených hlásení apky Mail na zamknutej ploche
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať zmiznutie času a hlásení zo zamknutej plochy
 • Riešenie problému, ktorý bránil rodičom v schvaľovaní žiadostí o zakúpenie použitím Face ID
 • Oprava problému, pri ktorom sa v apke Počasie nemuseli aktualizovať poveternostné podmienky
 • Oprava problému, pri ktorom sa kontakty nemuseli synchronizovať s telefónnym zoznamom v aute pri pripojení cez Bluetooth
 • Riešenie problému, ktorý mohol apkám na prehrávanie zvuku bežiacim na pozadí brániť v hraní v autách

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


iOS 11.2.6

 

iOS 11.2.6 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého mohlo po použití určitých postupností znakov dôjsť k zlyhaniam apiek
 • Opravuje problém, ktorý mohol niektorým apkám od vývojárov tretích strán brániť v pripojení k externému príslušenstvu

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.5

 

iOS 11.2.5 prináša podporu pre HomePod a možnosť čítania správ prostredníctvom Siri (len v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Austrálii). Táto aktualizácia zároveň obsahuje opravy chýb a vylepšenia.

 

Podpora pre HomePod

 • Nastavenie a automatický prenos Apple ID, Apple Music, Siri a nastavení Wi-Fi na HomePod

 

Siri News

 • Siri teraz dokáže čítať najnovšie správy. Stačí povedať „Hey Siri, play the news“. Zároveň môžete požiadať o špecifickú kategóriu správ vrátane informácií zo sveta športu, obchodu alebo hudby.

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Riešenie problému, pri ktorom mohla apka Telefón zobrazovať neúplné informácie v zozname hovorov
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať odstránenie hlásení apky Mail z niektorých Exchange účtov po odomknutí iPhonu X pomocou Face ID
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať dočasné prehodenie poradia konverzácií v apke Správy
 • Oprava problému v CarPlay, kedy pri opakovanej zmene skladby mohli prestať reagovať ovládacie prvky prehrávania
 • Pridaná možnosť oznamovania prehrávajúcich zariadení a stavu batérie AirPodov prostredníctvom VoiceOveru

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.2

 

iOS 11.2.2 obsahuje aktualizáciu zabezpečenia a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2.1

 

iOS 11.2.1 opravuje chyby vrátane problému, ktorý mohol zdieľajúcim užívateľom apky Domácnosť zakázať vzdialený prístup k domácnosti.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.2

 

iOS 11.2 prináša službu Apple Pay Cash, ktorá umožňuje odosielať peniaze, žiadať o platby a prijímať peniaze medzi vami a priateľmi alebo rodinou cez Apple Pay. Táto aktualizácia zároveň obsahuje opravy chýb a vylepšenia. 

Apple Pay Cash (len v USA)

 • Posielanie peňazí, žiadanie o platby a prijímanie peňazí medzi vami a priateľmi alebo rodinou pomocou Apple Pay v apke Správy alebo prostredníctvom Siri

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Podpora rýchlejšieho bezdrôtového nabíjania iPhonu 8, iPhonu 8 Plus a iPhonu X pomocou kompatibilného príslušenstva tretích strán
 • Tri nové Live pozadia pre iPhone X
 • Vylepšenie stabilizácie videokamery
 • Podpora pre automatický prechod na nasledujúcu epizódu rovnakého podcastu v apke Podcasty
 • Nový dátový typ v HealthKite pre prekonanú vzdialenosť v zimných zjazdových športoch
 • Oprava problému, pri ktorom Mail mohol zdanlivo hľadať nové správy aj po dokončení ich sťahovania
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať opätovné zobrazovanie vyčistených hlásení z Exchange účtov v apke Mail
 • Vylepšenie stability apky Kalendár
 • Riešenie problému, pri ktorom sa po otvorení apky Nastavenia mohla zobraziť prázdna obrazovka
 • Oprava problému, ktorý mohol brániť v prechode na zobrazenie Dnes alebo Fotoaparát potiahnutím na zamknutej ploche
 • Riešenie problému, ktorý mohol brániť zobrazeniu ovládacích prvkov apky Hudba na zamknutej ploche
 • Oprava problému, ktorý mohol spôsobovať nesprávne usporiadanie ikon apiek na ploche
 • Riešenie problému, ktorý mohol užívateľom brániť vo vymazávaní najnovších fotiek pri prekročení kapacity úložiska v iCloude
 • Riešenie problému, v dôsledku ktorého apka Nájsť môj iPhone niekedy nezobrazila mapu
 • Riešenie problému v apke Správy, pri ktorom mohla klávesnica prekryť poslednú správu
 • Oprava problému v apke Kalkulačka, pri ktorom mohlo rýchle zadanie čísiel viesť k nesprávnym výsledkom
 • Riešenie problému, pri ktorom mohla klávesnica reagovať spomalene
 • Podpora telefónnych hovorov s protokolom RTT (Real Time Text) pre nepočujúcich a osoby s poruchami sluchu
 • Vylepšená stabilita VoiceOveru v apkách Správy, Nastavenia, App Store a Hudba
 • Riešenie problému, ktorý bránil VoiceOveru v oznamovaní prichádzajúcich hlásení

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1.2

 

iOS 11.1.2 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého prestala obrazovka iPhonu X dočasne reagovať na dotyky pri rýchlom poklese okolitej teploty
 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobovať skreslenie fotiek Live Photo a videí zhotovených pomocou iPhonu X

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1.1

 

iOS 11.1.1 obsahuje opravy chýb pre iPhone a iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém týkajúci sa funkcie autoopravy na klávesnici
 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého prestávala fungovať funkcia Hey Siri

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledovnej webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.1

 

iOS 11.1 prináša viac ako 70 nových emoji a obsahuje opravy chýb a vylepšenia.

 

Emoji

 • Viac ako 70 nových emoji vrátane rôznych jedál, zvierat, mýtických bytostí, oblečenia, expresívnejších smajlíkov, rodovo neutrálnych emotikonov a ďalších

 

Fotky

 • Riešenie problému, pri ktorom sa niektoré fotky mohli zobraziť rozmazané
 • Riešenie problému, ktorý mohol spôsobovať spomalené prehrávanie efektov Live Photo
 • Oprava problému, pri ktorom sa niektoré fotky nemuseli zobraziť v albume Ľudia po obnove zo zálohy v iCloude
 • Oprava problému, ktorý mohol mať nepriaznivý vplyv na výkon pri prechádzaní snímok obrazovky

 

Prístupnosť

 • Vylepšenie podpory Braillovho písma pre vstup anglickej skrátenej formy Grade 2
 • Vylepšenie prístupu VoiceOveru k viacstranovým PDF súborom
 • Vylepšenie akcií rotora VoiceOveru pre oznamovanie prichádzajúcich hlásení
 • Vylepšenie menu akcií rotora VoiceOveru pri odstraňovaní aplikácie z prepínača aplikácií
 • Oprava problému, pri ktorom sa u niektorých užívateľov nezobrazovali alternatívne klávesy počas používania funkcie VoiceOver s dotykovým písaním
 • Oprava problému, pri ktorom sa rotor VoiceOveru v aplikácii Mail vždy vracal na predvolenú akciu
 • Oprava problému, pri ktorom rotor VoiceOveru nevymazával správy

 

Ďalšie vylepšenia a opravy

 • Vrátená podpora pre prístup k prepínaču aplikácií zatlačením na okraj displeja pomocou gesta 3D Touch
 • Oprava problému, ktorý spôsoboval opätovné zobrazovanie vyčistených hlásení aplikácie Mail na zamknutej ploche
 • Oprava problému, ktorý bránil presúvaniu dát medzi spravovanými aplikáciami vo firemnom prostredí
 • Oprava problému, ktorý spôsoboval nepresnosti v polohových dátach pri používaní niektorých typov GPS príslušenstva tretích strán
 • Riešenie problému, pri ktorom sa v aplikácii Apple Watch zobrazovali nastavenia hlásení srdcovej frekvencie (týka sa Apple Watch 1. generácie)
 • Oprava problému, pri ktorom sa ikony aplikácií nezobrazovali v hláseniach na Apple Watch

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.3

 

iOS 11.0.3 obsahuje opravy chýb pre váš iPhone alebo iPad. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, pri ktorom na niektorých zariadeniach iPhone 7 a 7 Plus nefungovala zvuková a haptická odozva
 • Rieši problém, pri ktorom nereagoval dotykový vstup na displejoch niektorých iPhonov 6s, ktoré neboli opravené použitím originálnych súčiastok od Apple

 

Poznámka: Neoriginálne náhradné displeje sa môžu vyznačovať nižšou kvalitou obrazu a nemusia správne fungovať. Opravy obrazoviek certifikované spoločnosťou Apple vykonávajú dôveryhodní odborníci, ktorí používajú originálne súčiastky od Apple. Viac informácií nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.2

 

iOS 11.0.2 obsahuje opravy chýb a vylepšenia iPhonu a iPadu. Táto aktualizácia:

 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého bolo na malom množstve zariadení iPhone 8 a iPhone 8 Plus počuť pri telefonovaní praskajúci zvuk.
 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobovať skrytie niektorých fotiek.
 • Opravuje problém, v dôsledku ktorého sa neotvárali prílohy v emailoch so šifrovaním S/MIME.

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11.0.1

 

iOS 11.0.1 zahŕňa opravy chýb a vylepšenia pre váš iPhone alebo iPad.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


iOS 11

 

App Store

 • Úplne nový App Store navrhnutý na každodenné objavovanie skvelých aplikácií a hier
 • Objavovanie nových aplikácií a hier s článkami, návodmi na používanie a ďalšími informáciami v novom tabe Dnes
 • Nový tab Hry určený na hľadanie nových hier a prezeranie rebríčkov tých najpopulárnejších
 • Vyhradený tab Aplikácie s výberom toho najlepšieho, grafmi a kategóriami aplikácií
 • Stránky jednotlivých aplikácií obsahujú viac videoukážok, odznaky Výber redaktorov, zjednodušený prístup k hodnoteniam užívateľov a informácie o nákupoch v aplikácii

 

Siri

 • Nový hlas Siri znie viac prirodzene a je expresívnejší
 • Prekladanie anglických slov a fráz do čínštiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny alebo španielčiny (beta)
 • Návrhy Siri založené na používaní aplikácií Safari, News, Mail a Správy
 • Vytváranie zoznamov úloh, poznámok a pripomienok v aplikáciách na písanie poznámok
 • Prevody a prezeranie zostatku v bankových aplikáciách
 • Podpora aplikácií, ktoré zobrazujú QR kódy
 • Diktovanie v hindčine a šanghajčine

 

Kamera

 • Podpora optickej stabilizácie obrazu, HDR a True Tone blesku v režime Portrét
 • Nové formáty HEIF a HEVC, vďaka ktorým budú fotky a videá zaberať o polovicu menej miesta
 • Prepracovaná sada deviatich filtrov optimalizovaných pre prirodzené odtiene pokožky
 • Automatická identifikácia a skenovanie QR kódov

 

Fotky

 • Efekty pre Live Photos – Slučka, Odrážanie a Dlhá expozícia
 • Možnosť vypnúť zvuk, orezať a vybrať úvodnú fotku pre Live Photo
 • Automatická zmena orientácie obsahu spomienkových filmov na výšku alebo na šírku
 • Viac ako tucet nových typov spomienok vrátane domácich miláčikov, detí, svadieb a športových udalostí
 • Vylepšená presnosť a aktualizácia albumu Ľudia na všetkých zariadeniach prostredníctvom iCloud Fotoknižnice
 • Podpora pre animované gify

 

Mapy

 • Mapy vnútorných priestorov významných letísk a nákupných centier
 • Navádzanie v jazdných pruhoch a informácie o maximálnej povolenej rýchlosti v podrobnej navigácii
 • Zväčšovanie jednou rukou klepnutím dvakrát a potiahnutím
 • Interakcia s funkciou Flyover pohybovaním zariadenia

 

Nerušiť počas šoférovania

 • Automatické stíšenie hlásení, stíšenie iPhonu a zabránenie rozsvecovaniu obrazovky počas šoférovania
 • Možnosť posielania automatických odpovedí cez iMessage na informovanie vybraných kontaktov, že práve šoférujete

 

Nové funkcie navrhnuté pre iPad

 • Rýchly prístup k obľúbeným a naposledy používaným aplikáciám v úplne novom Docku, ktorý je možné zobraziť aj nad aktívnymi aplikáciami
  • Dock mení veľkosť, takže doň môžete pridať všetky svoje obľúbené aplikácie
  • Naposledy používané aplikácie a aplikácie podporujúce kontinuitu sú k dispozícii vpravo
 • Vylepšené funkcie Slide Over a Split View
  • Jednoduché spúšťanie aplikácií v režime Slide Over a Split View priamo z Docku
  • Slide Over aplikácia a aplikácia na pozadí bežia súčasne
  • Možnosť umiestnenia Slide Over a Split View aplikácií na ľavú stranu obrazovky
 • Potiahnutie a pustenie
  • Presúvanie textu, obrázkov a súborov medzi aplikáciami na iPade
  • Možnosť presunúť viacero položiek naraz využitím technológie Multi-Touch
  • Samootváranie položiek pri presúvaní medzi aplikáciami
 • Značky
  • Podpora pre Značky v dokumentoch, PDF súboroch, na webových stránkach, fotkách a v ďalších typoch obsahu
  • Okamžité pridávanie značiek na čokoľvek v iOS priložením Apple Pencil na požadovaný objekt
  • Možnosť vytvárania PDF súborov a pridávanie značiek na všetok obsah, ktorý sa dá vytlačiť
 • Poznámky
  • Okamžité vytvorenie novej poznámky klepnutím na zamknutú plochu pomocou Apple Pencil
  • Kreslenie v riadku priložením Apple Pencilu na poznámku
  • Prehľadávanie rukou písaného textu
  • Automatická oprava sklonu a odstránenie tieňov pomocou filtrov v naskenovaných dokumentoch
  • Podpora pre usporiadanie a zobrazovanie informácií v tabuľkách
  • Možnosť pripnutia dôležitých poznámok vo vrchnej časti zoznamu
 • Súbory
  • Úplne nová aplikácia Súbory určená na prechádzanie, vyhľadávanie a usporadúvanie súborov
  • Podpora pre iCloud Drive a poskytovateľov cloudových úložísk tretích strán
  • Rýchly prístup k naposledy používaným súborom vo všetkých aplikáciách a cloudových službách v zobrazení Posledné
  • Vytváranie priečinkov a zoraďovanie súborov podľa názvu, dátumu, veľkosti a značiek

 

QuickType

 • Zadávanie čísiel, symbolov a interpunkcie potiahnutím nadol na klávesoch s písmenami na iPade
 • Podpora klávesnice pre jednu ruku na iPhone
 • Nové klávesnice pre jazyky arménčina, azerbajdžančina, bieloruština, gruzínčina, írčina, kannadčina, malajálamčina, maorijčina, odia, svahilčina a waleština
 • Anglicky vstup na 10-klávesovej Pinyin klávesnici
 • Anglický vstup na japonskej Romaji klávesnici

 

HomeKit

 • Nové typy príslušenstva vrátane reproduktorov, zavlažovačov a vodovodných kohútikov podporujúcich technológiu AirPlay 2
 • Vylepšené spínače založené na prítomnosti osôb, čase a príslušenstve
 • Podpora párovania príslušenstva naskenovaním QR kódu a klepnutím

 

Rozšírená realita

 • Technológie na vytváranie rozšírenej reality, ktoré môžu aplikácie z App Storu využívať na zobrazovanie virtuálneho obsahu v reálnom svete a vytvárať tak interaktívne hry, zábavnejšie nakupovanie, priemyselný dizajn a ešte omnoho viac

 

Strojové učenie

 • Technológia strojového učenia v jadre systému, ktorú môžu aplikácie z App Storu využívať na poskytovanie inteligentných funkcií; dáta strojového učenia spracované na zariadení poskytujú vysoký výkon a pomáhajú chrániť súkromie užívateľov

 

Ďalšie funkcie a vylepšenia

 • Prepracované ovládacie centrum so všetkými ovládacími prvkami na jednej strane
 • Vlastné ovládacie prvky v ovládacom centre vrátane prístupnosti, asistovaného prístupu, zväčšovania, veľkosti textu, nahrávania obrazovky a Walletu
 • Objavovanie hudby a vytvorenie profilu na zdieľanie najpočúvanejšej hudby s priateľmi v Apple Music
 • Najlepšie články vybrané pre vás, odporúčania od Siri, najlepšie videá dňa v zobrazení Today a skvelé články vybrané našimi redaktormi v novom tabe Spotlight v Apple News
 • Aplikácia Apple Podcasty má úplne nový dizajn. V časti Vypočuť môžete jednoducho prehrávať nové epizódy alebo pokračovať tam, kde ste naposledy skončili. Relácie teraz navyše môžu obsahovať aj série, upútavky a bunosové epizódy.
 • Automatické nastavenie, ktoré vás prihlási použitím vášho Apple ID do iCloudu, Kľúčenky, iTunes, App Storu, iMessage a FaceTimu
 • Automatické nastavenie, ktoré obnoví nastavenia zariadenia vrátane jazyka, regiónu, siete, nastavení klávesnice, často navštevovaných miest, interakcie so Siri a dát aplikácií Domácnosť a Zdravie
 • Jednoduché zdieľanie prístupu k Wi-Fi sieťam
 • Návrhy na optimalizáciu úložiska a možnosť uvoľnenia miesta pre aplikácie ako Fotky, Správy a ďalšie v Nastaveniach
 • Funkcia SOS, ktorá na základe vašej polohy zavolá záchranné služby, automaticky upozorní tiesňové kontakty, zdieľa vašu polohu a zobrazí Zdravotné ID
 • Zachytávanie fotiek Live Photo vo FaceTime použitím kamery Macu alebo iPhonu druhej osoby
 • Jednoduchá kontrola informácií o letoch v Spotlighte a Safari
 • Podpora definícií, konverzií a výpočtov v Safari
 • Ruský a anglický dvojjazyčný slovník
 • Portugalský a anglický dvojjazyčný slovník
 • Podpora pre arabčinu ako systémové písmo

 

Prístupnosť

 • Podpora popisov obrázkov vo funkcii VoiceOver
 • Podpora VoiceOveru pre tabuľky a zoznamy v PDF dokumentoch
 • Podpora pre Napíšte to Siri v jednoduchých otázkach pri vyhľadávaní
 • Podpora pre hovorené a braillove titulky vo videách
 • Väčšie zväčšenie textu a rozhrania aplikácií pri používaní dynamického písma
 • Vylepšenie funkcie Prevrátiť farby umožňuje lepšie zobrazovanie médií v tomto režime
 • Vylepšenia farebných zvýraznení pri používaní funkcií Rozprávať výber a Prečítať obrazovku
 • Možnosť skenovania a písania celých slov pri používaní funkcie Switch Control

 

Výkon iOS 11 je optimalizovaný pre 64-bitové aplikácie. 32-bitové aplikácie budú musieť vývojári aktualizovať pre túto verziu iOS.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránkach: https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability a https://www.apple.com/sk/ios/whats-new

Informácie o bezpečnostnom obsahu tejto aktualizácie nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222

Dátum zverejnenia: