Získanie pomoci so slúchadlami AirPods

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc s pripojením alebo nabíjaním slúchadiel AirPods.

K slúchadlám AirPod sa už nedá pripojiť

Ak sa po niekoľkých sekundách neozve cinknutie alebo ak nič nepočujete, keď máte slúchadlá AirPods v ušiach:

Stále sa nemôžete pripojiť? Na zariadení so systémom iOS postupujte podľa týchto krokov.

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a klepnite na ikonu vedľa slúchadiel AirPods.1 Potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.
  2. Vložte slúchadlá AirPods do puzdra a zatvorte kryt. Počkajte 15 sekúnd a potom kryt znova otvorte.
  3. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne blikať indikátor stavu – najskôr niekoľkokrát naoranžovo a potom nabielo.
  4. Položte slúchadlá AirPods vedľa zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia so systémom iOS.

Prečítajte si o nastavení slúchadiel AirPods na iných zariadeniach Bluetooth. Ak máte problémy s pripojením náhradného slúchadla AirPod, prečítajte si viac o náhradných slúchadlách AirPod.

Slúchadlá AirPods sa nenabíjajú

  1. Skontrolujte, či je kábel Lightning – USB správne pripojený k nabíjaciemu puzdru a USB napájaciemu adaptéru. Potom skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený do elektrickej zásuvky.
  2. Skontrolujte, či sú slúchadlá AirPods správne vložené v nabíjacom puzdre, a zatvorte kryt.
  3. Nechajte slúchadlá AirPods a puzdro nabíjať najmenej 15 minút.
  4. Otvorte kryt puzdra so slúchadlami AirPods vo vnútri a podržte puzdro vedľa zariadenia so systémom iOS. Počkajte niekoľko sekúnd. Keď sú slúchadlá AirPods pripojené k napájaniu, vedľa ikony batérie by sa mala zobraziť ikona nabíjania .

Ak sa slúchadlá AirPods stále nedajú nabiť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Slúchadlá AirPods ukazujú rôzne percentá nabitia

Každé slúchadlo AirPod obsahuje vlastnú batériu a nabíja sa samostatne. Prečítajte si viac o nabíjaní slúchadiel AirPods.

  1. Ak sa slúchadlá AirPods nezobrazujú v menu Nastavenia > Bluetooth, prejdite na ďalší krok.
Dátum zverejnenia: