Resetovanie slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Ak sa slúchadlá AirPods nenabíjajú, možno bude potrebné ich resetovať alebo vyriešiť iný problém.

 1. Vložte slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt.

 2. Počkajte 30 sekúnd.

 3. Otvorte kryt nabíjacieho puzdra a vložte si slúchadlá AirPods do uší.

 4. Prejdite na Nastavenia > Bluetooth. Alebo prejdite na Nastavenia > [vaše slúchadlá AirPods].

  • Ak sa na tejto obrazovke zobrazujú slúchadlá AirPods ako pripojené, klepnite vedľa nich na tlačidlo Viac informáciíNo alt supplied for Image, klepnite na Odstrániť toto zariadenie a potom opätovným klepnutím potvrďte akciu.

  • Ak sa tu slúchadlá AirPods nezobrazujú, pokračujte ďalším krokom.

 5. Vložte slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra a nechajte kryt otvorený.

 6. Stlačte a približne 15 sekúnd podržte nastavovacie tlačidlo na zadnej strane puzdra, až kým indikátor stavu na prednej strane puzdra nezačne blikať naoranžovo a potom nabielo.*

  Nabíjacie puzdrá slúchadiel AirPods
 7. Znova pripojte slúchadlá AirPods: Slúchadlá AirPods v nabíjacom puzdre s otvoreným krytom umiestnite do blízkosti iPhonu alebo iPadu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

Slúchadlá AirPods môžu byť priradené k jednému Apple ID. Ak chcete používať slúchadlá AirPods (3. generácia) alebo AirPods Pro (1. alebo 2. generácia), ktoré predtým používal niekto iný, je potrebné, aby ich daná osoba najskôr odstránila zo svojho Apple ID.

* Pri resetovaní slúchadiel AirPods sa resetujú aj ich nastavenia. Nastavenia si môžete znova zmeniť.

Dátum zverejnenia: