Dosiahnutie maximálnej presnosti merania na hodinkách Apple Watch

Hodinky Apple Watch vypočítavajú štatistiky vašej každodennej aktivity podľa osobných údajov, ktoré na nich zadáte. Pomocou nasledujúcich tipov môžete zvýšiť presnosť merania.

Udržiavajte svoje osobné údaje aktuálne

Na základe vašich osobných údajov – výšky, hmotnosti, pohlavia a veku – hodinky Apple Watch vypočítavajú, koľko spálite kalórií a ďalšie informácie. 

Ak chcete aktualizovať svoje osobné údaje, otvorte na iPhone apku Watch. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Zdravie > Profil v apke Zdravie. Klepnite na Upraviť a potom na položku, ktorú chcete zmeniť.

Profil v apke Zdravie na iPhone so zobrazeným dátumom narodenia, výškou a ďalšími informáciami.

Skontrolujte, či sa vám započítava pohyb a cvičenie

Každá celá minúta pohybu, ktorá sa vyrovná intenzite rýchlej chôdze alebo ju prekoná, sa započítava do vašich denných cieľov cvičenia a pohybu. V prípade hodiniek Apple Watch Series 3 alebo novších sa to, či je chôdza rýchla, určuje podľa vašich úrovní fyzickej kondície. Používateľom na invalidnom vozíku sa započítava rýchle postrkovanie. Akákoľvek aktivita pod touto úrovňou sa započítava len do vášho denného cieľa pohybu.

Aby sa vám chôdza započítavala do cieľa cvičenia, musí sa počas nej ruka, na ktorej máte hodinky Apple Watch, prirodzene pohybovať. Ak idete napríklad na prechádzku so psom, nechajte ruku s hodinkami voľne sa pohybovať a vodidlo držte v druhej ruke.

Ak počas chôdze potrebujete obidve ruky, napríklad keď tlačíte kočík, môžete tento pohyb započítavať do cieľa cvičenia pomocou aplikácie Tréning. Otvorte na hodinkách Apple Watch apku Tréning a klepnite na Chôdza vonku. Apka Aktivita sleduje pohyb len podľa pohybov ruky a akcelerometra, zatiaľ čo apka Tréning môže využívať akcelerometer, senzor srdcovej frekvencie a GPS.

 

Uistite sa, že funkcia Detekcia zápästia je zapnutá

Ak máte vypnutú funkciu Detekcia zápästia, nebudú sa vám zobrazovať hlásenia státia a hodinky Apple Watch nebudú sledovať, ako sa vám darí plniť ciele státia. Pri vypnutej funkcii Detekcia zápästia bude vypnuté aj meranie srdcovej frekvencie na pozadí (napríklad frekvencia v pokoji a pri chôdzi). 

Ak chcete toto nastavenie skontrolovať, otvorte na iPhone apku Watch. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Kód. Uistite sa, že funkcia Detekcia zápästia je zapnutá.

Srdcová frekvencia v pokoji a pri chôdzi je dostupná len na hodinkách Apple Watch Series 1 a novších.

Nastavenia kódu na iPhone

Správne si utiahnite hodinky

Keď budete hodinky Apple Watch nosiť so správnym nastavením remienka (ani príliš utiahnutý, ani príliš voľný, s dostatočným priestorom, aby pokožka mohla dýchať), bude nosenie pohodlné a senzory budú plniť svoju funkciu.  

Pred tréningom môžete remienok hodiniek Apple Watch utiahnuť a potom opäť uvoľniť. Senzory navyše fungujú len v prípade, že hodinky Apple Watch nosíte na hornej strane zápästia.

Prečítajte si viac o nosení hodiniek Apple Watch

 

Ako dosiahnuť maximálnu presnosť merania srdcovej frekvencie

Aby bolo meranie srdcovej frekvencie pri používaní aplikácie Tréning čo najpresnejšie, musíte mať hodinky Apple Watch správne utiahnuté, aby vám tesne doliehali na zápästie. Senzor srdcovej frekvencie musí byť v tesnom kontakte s pokožkou. Prečítajte si viac o presnosti a obmedzeniach senzora srdcovej frekvencie.

Ak máte hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie, môžete si intenzitu činnosti srdca pri prechádzke, behu alebo túre merať tak, že budete v apke Tréning sledovať úrovne svojej fyzickej kondície.

Ak vypnete možnosť Srdcová frekvencia v nastaveniach súkromia, nezískate ani meranie srdcovej frekvencie. Ak chcete zistiť, či je možnosť Srdcová frekvencia vypnutá alebo zapnutá, otvorte na iPhone apku Watch a klepnite na Súkromie.  

 

 

Vyberte správny typ tréningu

Pri používaní aplikácie Tréning vyberte možnosť, ktorá najviac zodpovedá vykonávanej aktivite. Ak napríklad bežíte na bežeckom páse, vyberte možnosť Beh vnútri. Ak sa venujete aktivite, ktorá v zozname nie je uvedená, klepnite na Pridať tréning a vyberte tréning, ktorý sa jej najviac podobá.

Prečítajte si viac o jednotlivých tréningoch.

Cvičenie s behom v interiéri

Nakalibrujte si hodinky Apple Watch

Kalibráciou hodiniek Apple Watch zvýšite presnosť merania vzdialenosti, tempa a spálených kalórií. Hodinky zároveň budú môcť zistiť, ako ste na tom kondične a aké dlhé robíte kroky.

Prečítajte si, ako kalibrovať hodinky Apple Watch

 

Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú snímanie srdcovej frekvencie

Na presnosť senzora srdcovej frekvencie hodiniek Apple Watch môžu vplývať mnohé faktory. Jedným z nich je prekrvenie pokožky (koľko krvi vám prúdi cez pokožku). Prekrvenie pokožky má každý človek iné a môže ho ovplyvňovať aj prostredie. Ak napríklad trénujete v zime, prekrvenie pokožky na zápästí môže byť príliš nízke a senzor srdcovej frekvencie nemusí byť schopný snímať.

Výkon senzora srdcovej frekvencie môžu ovplyvňovať aj trvalé alebo dočasné zmeny na pokožke, ako sú napríklad niektoré tetovania. Atrament, vzor a sýtosť niektorých tetovaní môžu blokovať svetlo zo senzora, výsledkom čoho je nespoľahlivé snímanie.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje senzor srdcovej frekvencie, je pohyb. Rytmické pohyby, ako je napríklad beh alebo bicyklovanie, poskytujú lepšie výsledky v porovnaní s nepravidelnými pohybmi, ako je napríklad tenis alebo boxovanie.

Ak niektorý z týchto faktorov znemožňuje konzistentné snímanie, môžete hodinky Apple Watch bezdrôtovo pripojiť k externým pulzomerom, ako sú napríklad hrudné pásy s rozhraním Bluetooth. Prečítajte si, ako spárovať príslušenstvo Bluetooth.

Srdcová frekvencia je jedným z mnohých faktorov, pomocou ktorých hodinky Apple Watch merajú vašu aktivitu a tréning. V závislosti od typu tréningu vyberajú hodinky najvhodnejšie vstupy pre danú aktivitu. Ak napríklad beháte v hale, používajú aj akcelerometer. Prečítajte si viac o tom, ako hodinky Apple Watch využívajú GPS a senzor srdcovej frekvencie pri používaní apky Tréning

Dátum zverejnenia: