Práca s fotkami v aplikácii Clips v iPhone, iPade alebo iPode touch

Do videa môžete pridávať fotky a oživovať ich posúvaním a zmenami veľkosti.

Fotku môžete vytvoriť v aplikácii Clips alebo ju môžete vybrať v knižnici aplikácie Fotky. Môžete tiež nahrávať videoklipy a kombinovať ich s fotkami do videokoláže.


Otvorenie alebo vytvorenie videa

 1. Nájdite a otvorte aplikáciu Clips*. Automaticky sa otvorí posledné video, s ktorým ste pracovali.
 2. Ak chcete vytvoriť nové video, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na ikonu . Ak chcete otvoriť uložené video, potiahnutím zobrazte uložené videá, klepnite na požadované video a potom klepnite na položku Otvoriť.

* Nemôžete aplikáciu Clips nájsť? Na ploche potiahnite prstom doprava tak, aby sa zobrazila obrazovka, ktorá má na hornej strane panel vyhľadávania, a na paneli vyhľadávania zadajte Clips. Ak sa aplikácia Clips stále nezobrazuje, stiahnite ju z obchodu App Store.

 

Odfotenie alebo výber fotky z knižnice

Funkcie fotoaparátu sú pohodlne umiestnené priamo nad tlačidlom nahrávania:

 •  Zapnutie alebo vypnutie blesku LED v iPhone alebo iPode touch.
 •  Zhotovenie fotky, ktorú môžete pridať do videa.
 •  Prepínanie medzi hlavným fotoaparátom a fotoaparátom na selfie.

Ak chcete vybrať fotku z knižnice aplikácie Fotky, klepnite na položku Knižnica a potom klepnite na fotku, ktorú chcete pridať do videa. Keď budete pripravený, stlačte a podržte tlačidlo nahrávania. Fotka sa pridá do videa, ktoré vytvárate.

 


Pridanie, posúvanie a zmena veľkosti fotky

 1. Podržte ikonu  tak dlho, ako dlho sa má fotka vo videu zobrazovať. Môžete tiež zamknúť tlačidlo nahrávania potiahnutím nahor.
 2. Zovretím a ťahaním po obrazovke fotku presúvajte. Aplikácia Clips zaznamenáva pohyby do videa a automaticky ich optimalizuje, aby boli plynulé.
 3. Nahrávanie zastavíte uvoľnením tlačidla nahrávania. Ak je tlačidlo nahrávania zamknuté, klepnite naň. Fotka sa pridá na časovú os na spodnej strane obrazovky. Ak ste fotku pridali do videa, ktoré už obsahuje klipy, fotka sa umiestni na koniec za ostatné klipy.
 4. Ak si chcete pozrieť náhľad fotky, klepnite na ikonu 
 5. Ak chcete zmeniť dobu zobrazenia fotky, môžete klip orezať:
  • Klepnite na fotku na časovej osi a potom klepnite na ikonu 
  • Potiahnutím značiek začiatku a konca nastavte začiatok a koniec klipu.
  • Klepnite na položku Použiť.
 6. Ak chcete fotku z časovej osi odstrániť, vyberte ju na časovej osi na spodnej strane obrazovky a potom klepnite na ikonu .

Dátum zverejnenia: