Vytváranie a zdieľanie videí v aplikácii Clips v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Clips môžete nahrať video, pridať fotky a ďalší obsah a potom všetko zdieľať so svojimi priateľmi a v sociálnych médiách.

Pomocou aplikácie Clips môžete nahrať video a počas nahrávania doň pridávať animované titulky. Môžete tiež spojiť niekoľko videoklipov a fotiek do jedného súvislého videa a potom pridať rôzne efekty, ako napríklad filtre, emoji a hudbu.

Nahranie nového videoklipu

 1. Otvorte aplikáciu Clips.*
 2. Klepnite na tlačidlo Projekty  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Vytvoriť nový .
 3. Nahrávanie spustíte podržaním tlačidla nahrávania . Ak tlačidlo nahrávania nechcete držať, potiahnutím nahor ho zamknite.
 4. Nahrávanie zastavíte uvoľnením tlačidla nahrávania. Ak ste tlačidlo nahrávania zamkli, nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo. Nový klip nájdete na časovej osi v dolnej časti obrazovky.
 5. Ak si chcete pozrieť nahraté klipy, klepnite na požadovaný klip na časovej osi a potom na tlačidlo prehrávania .

* Nemôžete aplikáciu Clips nájsť? Na ploche potiahnite prstom nadol zo stredu obrazovky a do vyhľadávacieho poľa napíšte Clips. Stále sa aplikácia nezobrazuje? Stiahnite si aplikáciu Clips z obchodu App Store.


Pridanie ďalších klipov do videa

Môžete pokračovať v nahrávaní nových klipov a potom zlúčením viacerých klipov vytvoriť nové video. Po pridaní klipu do videa sa príslušný klip zobrazí na časovej osi za predchádzajúcim klipom. Pri prehrávaní videa sa budú všetky klipy prehrávať v poradí, v akom sú umiestnené na časovej osi.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete tiež pridať existujúce fotky a videá z knižnice:

 1. Klepnite na položku Knižnica.
 2. Klepnite na existujúcu fotku alebo video.
 3. Stlačte tlačidlo nahrávania a držte ho tak dlho, ako sa má fotka alebo video zobrazovať. Ak napríklad vyberiete fotku a tlačidlo nahrávania podržíte tri sekundy, fotka sa bude vo videu zobrazovať tri sekundy. Ak v knižnici vyberiete existujúce video a tlačidlo nahrávania podržíte päť sekúnd, vo videu sa zobrazí prvých päť sekúnd daného záznamu.
 4. Po pridaní klipu môžete poradie klipov meniť alebo môžete klipy odstrániť.
  • Ak chcete zmeniť poradie klipov, podržte klip na časovej osi a potom ho potiahnite doľava alebo doprava.
  • Ak chcete klip z videa odstrániť, vyberte ho na časovej osi a potom klepnite na tlačidlo Vymazať . Môžete tiež potiahnuť klip smerom k hornej časti obrazovky.


Pridanie selfie scény

So selfie scénami v iPhone X alebo novšom a v modeloch iPad Pro z roku 2018 je aplikácia Clips ešte zábavnejšia. Kamera TrueDepth vás vloží do animovaných krajín, abstraktných umeleckých diel a dokonca aj na palubu vesmírnej lode Millennium Falcon z filmu Star Wars: Poslední Jediovia.

Jednotlivé scény predstavujú priestor s rozsahom 360 stupňov, takže kamkoľvek namierite svoj iPhone alebo iPad, scéna vás bude obklopovať zo všetkých strán.

 1. Klepnite na položku Scény.
 2. Vyberte scénu, ktorú chcete použiť.
 3. Podržte si iPhone alebo iPad pred tvárou.
 4. Podržaním tlačidla nahrávania pridajte scénu na časovú os filmu.


Zdieľanie videí

 1. Ak video, ktoré chcete zdieľať, nie je otvorené, klepnite na tlačidlo Projekty v ľavom hornom rohu.
 2. Ak sa požadované video nezobrazí, potiahnutím prstom doľava zobrazte ďalšie videoprojekty. Potom video otvorte klepnutím naň.
 3. Klepnite na tlačidlo zdieľania a potom vyberte požadovaný spôsob zdieľania.


Vymazanie projektu

 1. Klepnite na tlačidlo Projekty  v ľavom hornom rohu.
 2. Vyberte projekt, ktorý chcete vymazať.
 3. Klepnite na tlačidlo Ďalšie možnosti  a potom na položku Vymazať.
 4. Akciu potvrďte klepnutím na položku Vymazať projekt.
Dátum zverejnenia: