Vytváranie a zdieľanie videí v aplikácii Clips v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Clips môžete nahrať video, pridať fotky a ďalší obsah a potom všetko zdieľať so svojimi priateľmi a v sociálnych médiách.

Pomocou aplikácie Clips môžete nahrať video a počas nahrávania doň pridávať animované titulky. Môžete tiež spojiť niekoľko videoklipov a fotiek do jedného súvislého videa a potom pridávať rôzne efekty, napríklad filtre, symboly Emoji a hudbu.

Vytvorenie nového projektu aplikácie Clips v iPhone

Nahranie nového videoklipu

 1. Otvorte aplikáciu Clips.*
 2. Klepnite na ikonu Ikona Projekty v ľavom hornom rohu a potom klepnite na ikonu Ikona so symbolom plus.
 3. Nahrávanie spustíte podržaním tlačidla Červené tlačidlo nahrávania. Ak tlačidlo nahrávania nechcete držať, potiahnutím nahor ho zamknite.
 4. Nahrávanie zastavíte uvoľnením tlačidla nahrávania. Ak ste tlačidlo nahrávania zamkli, nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo. Nový klip nájdete na časovej osi v dolnej časti obrazovky.
 5. Ak si chcete pozrieť nahrané klipy, klepnite na požadovaný klip na časovej osi a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo prehrávania.

* Nemôžete aplikáciu Clips nájsť? Na ploche potiahnite prstom nadol zo stredu obrazovky a do vyhľadávacieho poľa napíšte Clips. Stále sa aplikácia nezobrazuje? Stiahnite si aplikáciu Clips z obchodu App Store.

Pridávanie klipov do videa v iPhone

Pridanie ďalších klipov do videa

Môžete pokračovať v nahrávaní nových klipov a potom zlúčením viacerých klipov vytvoriť nové video. Po pridaní klipu do videa sa príslušný klip zobrazí na časovej osi za predchádzajúcim klipom. Pri prehrávaní videa sa budú všetky klipy prehrávať v poradí, v akom sú umiestnené na časovej osi.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete tiež pridať existujúce fotky a videá z knižnice:

 1. Klepnite na položku Knižnica.
 2. Klepnite na existujúcu fotku alebo video.
 3. Stlačte tlačidlo Červené tlačidlo nahrávania a držte ho tak dlho, ako sa má fotka alebo video zobrazovať. Ak napríklad vyberiete fotku a budete tlačidlo Červené tlačidlo nahrávania držať tri sekundy, fotka sa bude vo videu zobrazovať tri sekundy. Ak v knižnici vyberiete existujúce video a budete tlačidlo Červené tlačidlo nahrávania držať päť sekúnd, vo videu sa zobrazí prvých päť sekúnd daného záznamu.
 4. Po pridaní klipu môžete poradie klipov meniť alebo môžete klipy odstrániť.
  • Ak chcete zmeniť poradie klipov, podržte klip na časovej osi a potom ho potiahnite doľava alebo doprava.
  • Ak chcete klip z videa odstrániť, vyberte ho na časovej osi a potom klepnite na ikonu Ikona koša. Môžete tiež potiahnuť klip smerom k hornej časti obrazovky.

Pridanie selfie scény v iPhone X

Pridanie selfie scény z iPhonu Xalebo novšieho

So selfie scénami v iPhone X alebo novšom je aplikácia Clips ešte zábavnejšia. Kamera TrueDepth vás vloží do nádherne animovaných krajín, abstraktných umeleckých diel a dokonca aj na palubu vesmírnej lode Millennium Falcon z filmu Star Wars: Poslední Jediovia.

Jednotlivé scény predstavujú priestor s rozsahom 360 stupňov, takže kamkoľvek namierite svoj iPhone, scéna vás bude obklopovať zo všetkých strán.

 1. Klepnite na položku Scény.
 2. Vyberte scénu, ktorú chcete použiť.
 3. Podržte si iPhone X alebo novší pred tvárou.
 4. Podržaním tlačidla Červené tlačidlo nahrávania pridajte scénu na časovú os filmu.

Zdieľanie videa aplikácie Clips v iPhone

Zdieľanie videí

 1. Ak video, ktoré chcete zdieľať, nie je otvorené, klepnite na ikonu Ikona projektov v ľavom hornom rohu.
 2. Ak sa požadované video nezobrazí, potiahnutím prstom doľava zobrazte ďalšie videoprojekty. Potom video otvorte klepnutím naň.
 3. Klepnite na ikonu Ikona zdieľania a potom vyberte požadovaný spôsob zdieľania. Okrem zvyčajných spôsobov zdieľania ponúka aplikácia Clips aj funkciu Smart Sharing (Inteligentné zdieľanie) – rýchly výber priateľov podľa toho, kto sa vo videu objaví a s kým sa rozprávate najčastejšie. Stačí klepnúť na fotku priateľa s malou zelenou ikonou Správy.

Vymazanie projektu

 1. Klepnite na ikonu Ikona projektov v ľavom hornom rohu.
 2. Vyberte projekt, ktorý chcete vymazať.
 3. Klepnite na ikonu Ikona koša.

Dátum zverejnenia: