Zmena obrázka na ploche (pozadia) na Macu

V Macu máte fotky a iné obrázky, ktoré si môžete nastaviť ako pozadie na ploche a upraviť tak vzhľad Macu podľa seba. Použiť môžete aj vlastné zábery.

Zmena obrázka na ploche v Systémových nastaveniach

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na položku Plocha a šetrič obrazovky.
  3. Na paneli Plocha vyberte priečinok s obrázkami naľavo a potom kliknutím na obrázok napravo zmeňte obrázok na ploche.

V systéme macOS Mojave alebo novšom si tiež môžete vyberať z obrázkov Dynamickej plochy, ktoré sa počas dňa automaticky menia podľa aktuálneho času vo vašej lokalite. 

Pridanie priečinka s vlastnými obrázkami

Ak chcete pridať priečinok s vlastnými obrázkami, kliknite na tlačidlo pridania (+) pod zoznamom priečinkov a potom vyberte priečinok, ktorý obsahuje požadované obrázky.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete vyberať obrázky uložené na štartovacom disku. Obrázky uložené na inom disku sa po reštartovaní Macu v závislosti od rýchlosti sprístupnenia príslušného disku po spustení nemusia spoľahlivo načítať. 


Zmena obrázka na ploche z Fotiek

  1. Otvorte aplikáciu Fotky.
  2. Ak používate viacero displejov, potiahnite okno Fotky na plochu, ktorú chcete zmeniť.
  3. Stlačte kláves Control a kliknite (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) na obrázok, ktorý chcete použiť.
  4. V menu skratiek vyberte možnosť Zdieľať a potom v submenu vyberte položku Nastaviť pozadie na ploche.


Zmena obrázka na ploche z Findera

  1. V okne Findera alebo na ploche nájdite súbor s obrázkom, ktorý chcete použiť.
  2. Stlačte kláves Control a kliknite (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) na daný súbor a potom v menu skratiek vyberte položku Nastaviť pozadie na ploche. Ak používate viacero displejov, zmení sa iba pozadie primárneho displeja.

Ak v menu skratiek položku Nastaviť pozadie na ploche nevidíte, mali by ste tam namiesto neho mať submenu Služby. Položku Nastaviť pozadie na ploche vyberte odtiaľ.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: