Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 6.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 6.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iCloud pre Windows 6.2

Vydané 28. marca 2017

Server APNs

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže sledovať aktivitu používateľa

Popis: Klientsky certifikát sa odosielal ako obyčajný text. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania certifikátov.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs a Quirin Scheitle z Mníchovskej technickej univerzity (TUM)

libxslt

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Viacero nedostatočne zabezpečených miestach v knižnici libxslt

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-2463: Kai Kang (4B5F5F4B) z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (tencent.com) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k získaniu dát s rôznym pôvodom

Popis: Pri spracovávaní prvkov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2017-2479: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2017-2480: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2017-2493: lokihardt z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 24. apríla 2017

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: