Obsah zabezpečenia v aplikácii Apple Music 2.0 pre Android

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Apple Music 2.0 pre Android.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Apple Music 2.0 pre Android

Vydané 4. apríla 2017

Apple Music

K dispozícii pre: Android, verzia 4.3 alebo novšia

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: V aplikácii Apple Music pre Android dochádzalo k problému s overovaním certifikátov. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania certifikátov.

CVE-2017-2387: David Coomber zo spoločnosti Info-Sec.CA

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: