Obsah zabezpečenia v aplikáciách Pages 6.1, Numbers 4.1 a Keynote 7.1 pre Mac a Pages 3.1, Numbers 3.1 a Keynote 3.1 pre iOS

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikáciách Pages 6.1, Numbers 4.1 a Keynote 7.1 pre Mac a Pages 3.1, Numbers 3.1 a Keynote 3.1 pre iOS.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Pages 6.1, Numbers 4.1 a Keynote 7.1 pre Mac a Pages 3.1, Numbers 3.1 a Keynote 3.1 pre iOS

Vydané 27. marca 2017

Export

K dispozícii pre: macOS 10.12 alebo novší, iOS 10.0 alebo novší

Dopad: Obsah PDF dokumentov chránených heslom a exportovaných z aplikácií iWork možno odhaliť

Popis: V exportovaných PDF dokumentoch chránených heslom používali aplikácie iWork slabé 40-bitové šifrovanie RC4. Tento problém bol vyriešený zmenou exportu z aplikácií iWork tak, aby sa používalo šifrovanie AES-128.

CVE-2017-2391: Philipp Eckel zo spoločnosti ThoughtWorks

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: