Na iPhone alebo iPade nefunguje senzor Touch ID

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete odomknúť zariadenie so systémom iOS pomocou senzora Touch ID, nemôžete zaregistrovať odtlačok prsta alebo sa zobrazuje výzva na zadanie kódu.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku skúste použiť senzor Touch ID:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Uistite sa, že tlačidlo Domov a vaše prsty sú čisté a suché.* Odstráňte prach a nečistoty z tlačidla Domov pomocou čistej handričky, ktorá nezanecháva textilné vlákna.
 3. Prst by mal úplne zakrývať tlačidlo Domov a mal by sa dotýkať kovového prstenca na jeho okraji. Pri skenovaní odtlačku pomocou senzora Touch ID by ste nemali príliš rýchlo klepať ani pohybovať prstom.
 4. Ak používate puzdro alebo fóliu na displeji, uistite sa, že nezakrýva tlačidlo Domov ani prstenec okolo neho.
 5. Prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód a uistite sa, že možnosť Odomykanie iPhonu alebo iTunes a App Store je zapnutá a máte zaregistrovaný najmenej jeden odtlačok prsta.
 6. Skúste zaregistrovať iný prst.

Stále nefunguje?

Ak vám predchádzajúce kroky nepomohli, zobrazuje sa správa „Zlyhanie – Nie je možné dokončiť nastavovanie Touch ID“ alebo pri prechode do menu Nastavenia > Touch ID a kód dochádza k niektorému z nižšie uvedených problémov, vezmite zariadenie do maloobchodnej predajne Apple Store alebo k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple, prípadne kontaktujte podporu spoločnosti Apple:

 • Senzor Touch ID sa nedá zapnúť.
 • Možnosť Touch ID je neaktívna alebo sivá.

Ak je potrebné zadať kód

Kód alebo Apple ID je namiesto použitia senzora Touch ID potrebné zadať kód v nasledujúcich situáciách:

 • Práve ste reštartovali zariadenie.
 • Zariadenie päťkrát po sebe nerozpoznalo odtlačok vášho prsta.
 • Zariadenie bolo zamknuté posledných 48 hodín alebo dlhšie. 
 • Práve ste zaregistrovali alebo vymazali odtlačky prstov.
 • Pokúšate sa otvoriť položku Touch ID a kód v menu Nastavenia.
 • Použili ste funkciu SOS.

* Rozpoznávanie prstov môže ovplyvňovať vlhkosť, krémy, pot, olej, rezné rany alebo suchá pokožka. Môžu ho dočasne ovplyvňovať aj niektoré činnosti, ako je napríklad športový tréning, sprchovanie, plávanie, varenie alebo ďalšie stavy, alebo zmeny, ktoré ovplyvňujú odtlačky prstov.

Dátum zverejnenia: