Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácie Numbers pre Mac 5.2.

Dynamické kategórie

Vytváranie nových prehľadov rýchlym usporiadaním a zhrnutím tabuliek.

Ďalšie informácie

Tmavý režim

Pre Numbers môžete nastaviť dramatický tmavý vzhľad. Vyžaduje sa operačný systém macOS Mojave.

Ďalšie informácie

Kontinuita pre apku Kamera

Vytvorte fotku alebo naskenujte dokument pomocou iPhonu alebo iPadu a výsledok sa automaticky zobrazí v tabuľke v Macu. Vyžaduje sa operačný systém macOS MojaveiOS 12.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie ku všetkým funkciám aplikácie Numbers for Mac.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 5.1

 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená kompatibilita s aplikáciou Microsoft Excel.
 • Vylepšený import súborov CSV a textu.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 5.0

 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraĎalšie informácie
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti na zníženie veľkosti súborov s tabuľkami.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.3

 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.2

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.1

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie písma v celej tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.

1Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.0

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta)
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v aplikácii Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou tabov.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
   
Dátum zverejnenia: