Čo je nové v apke Numbers pre Mac

Prečítajte si o nových funkciách v apke Numbers 10.3.5 pre Mac.

Ikona apky macOS Numbers

Svieži nový vzhľad

Nový vylepšený dizajn v systéme macOS Big Sur.

Novinky v apke Numbers 10.2 pre Mac

 • Zlepšil sa výkon pri práci s veľkými tabuľkami.
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.


Novinky v apke Numbers 10.1 pre Mac

 • Nové funkcie, napríklad XLOOKUP, XMATCH a REGEX, vám umožňujú vyhľadávať vzory v dátach, manipulovať s textom a vytvárať flexibilné vzorce. Viac informácií
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Viac informácií
 • Priamo v tabuľkách môžete prehrávať videá zo služieb YouTube a Vimeo.* Viac informácií

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Novinky v apke Numbers 10.0 pre Mac

 • Môžete vytvárať tabuľky s oveľa väčším počtom riadkov a stĺpcov. Viac informácií
 • Tabuľku Numbers možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať. Táto funkcia vyžaduje systém macOS 10.15.4. Viac informácií
 • Zdieľané tabuľky môžete upravovať offline a vaše zmeny sa nahrajú, keď sa znova pripojíte. Viac informácií
 • Na hárku možno nastaviť farebné pozadie. Viac informácií
 • Prerobený Výber šablón umožňuje jednoduchší prístup k nedávno použitým šablónam.
 • K dispozícii je možnosť vytlačiť tabuľku alebo ju exportovať ako PDF aj so zahrnutými komentármi. Viac informácií
 • Do textu v tvare môžete pridať iniciálu. Viac informácií
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Novinky v apke Numbers 6.2 pre Mac

 • Zlepšil sa výkon pri práci s veľkými tabuľkami.
 • K dispozícii je pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Viac informácií
 • Do tabuliek môžete jednoducho pridávať filmy vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Viac informácií
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.

Novinky v apke Numbers 6.1 pre Mac

 • V texte môžete vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke.
 • Text je možné vyplniť prechodmi či obrázkami, vďaka čomu vynikne. Viac informácií
 • Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.
 • Vďaka používaniu vylepšeného 128-bitového nástroja na výpočty sa výrazne zvýšila presnosť. Viac informácií
 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa posúvali spolu s ním.
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Zlepšil sa výkon počas úprav a zoraďovania tabuliek.


Novinky v apke Numbers 6.0 pre Mac

 • Zlepšil sa výkon a použiteľnosť dynamických kategórií.
 • Uložené vlastné tvary sa cez iCloud automaticky synchronizujú medzi všetkými vašimi zariadeniami. Viac informácií
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Viac informácií
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Viac informácií


Novinky v apke Numbers 5.2 pre Mac

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Viac informácií
 • Apku Numbers teraz možno prepnúť do dramatického tmavého režimu. Táto funkcia vyžaduje systém macOS MojaveViac informácií
 • Podpora funkcie Kontinuita pre apku Kamera umožňuje vytvoriť fotku alebo naskenovať dokument iPhonom alebo iPadom a potom ich automaticky zobraziť v tabuľke na Macu. Táto funkcia vyžaduje systémy macOS Mojave a iOS 12Viac informácií
 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v apke Numbers 5.1 pre Mac

 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML.
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Vylepšená kompatibilita s apkou Microsoft Excel.
 • Vylepšený import súborov CSV a textu.


Novinky v apke Numbers 5.0 pre Mac

 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraViac informácií
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti na zníženie veľkosti súborov s tabuľkami.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Viac informácií


Novinky v apke Numbers 4.3 pre Mac

 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v apke Numbers 4.2 pre Mac

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Viac informácií
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Viac informácií
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Viac informácií
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Viac informácií


Novinky v apke Numbers 4.1 pre Mac

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Viac informácií
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Viac informácií
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie písma v celej tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.

1Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Novinky v apke Numbers 4.0 pre Mac

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii)
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v apke Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Viac informácií
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou tabov.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
Dátum zverejnenia: