Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácie Numbers pre Mac 6.0.

Vylepšenia dynamických kategórií

Vylepšenia výkonu a použiteľnosti dynamických kategórií.

Synchronizácia tvarov 

Uložené vlastné tvary sa cez iCloud automaticky synchronizujú medzi všetkými vašimi zariadeniami.

Ďalšie informácie

Synchronizácia šablón

Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Vylepšenie výkonu pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Tvary a textové polia teraz podporujú zvislý text v čínštine, japončine alebo kórejčine. Ďalšie informácie

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie ku všetkým funkciám aplikácie Numbers for Mac.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 5.2

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Aplikáciu Keynote teraz možno prepnúť do dramatického tmavého režimu. Táto funkcia vyžaduje systém macOS MojaveĎalšie informácie
 • Podpora funkcie Kontinuita pre apku Kamera umožňuje urobiť fotku alebo naskenovať dokument iPhonom alebo iPadom a potom ich automaticky zobraziť v prezentácii na Macu. Táto funkcia vyžaduje systémy macOS Mojave a iOS 12Ďalšie informácie
 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 5.1

 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená kompatibilita s aplikáciou Microsoft Excel.
 • Vylepšený import súborov CSV a textu.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 5.0

 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraĎalšie informácie
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti na zníženie veľkosti súborov s tabuľkami.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.3

 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.2

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.1

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie písma v celej tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.

1Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac 4.0

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta)
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v aplikácii Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou tabov.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
   
Dátum zverejnenia: