Čo je nové v aplikácii Numbers pre Mac

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Numbers 6.2 pre Mac.

Rýchlejšie úpravy tabuliek

Zlepšil sa výkon pri práci s veľkými tabuľkami.

Vylepšenia prístupnosti

Môžete pridávať popisy pre prístupnosť k audiu, videám a kresbám.

Ďalšie informácie

Nové formáty filmu

Do tabuliek môžete jednoducho pridávať filmy vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.

Získajte podrobné pokyny a informácie k všetkým funkciám aplikácie Numbers pre Mac.


Novinky v aplikácii Numbers 6.1 pre Mac

 • V texte môžete vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Text je možné vyplniť prechodmi či obrázkami, vďaka čomu vynikne. Ďalšie informácie
 • Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.
 • Vo veľkej miere sme zlepšili presnosť vďaka vylepšenému 128-bitovému nástroju na výpočet. Ďalšie informácie
 • Do textu môžete umiestniť obrázky, tvary a rovnice vnorené do textových polí, aby sa posúvali spolu s textom. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách inteligentne zobrazia umiestnení do vzorov a objektov.
 • Zlepšil sa výkon počas úprav a zoraďovania tabuliek.


Novinky v aplikácii Numbers 6.0 pre Mac

 • Zlepšil sa výkon a použiteľnosť dynamických kategórií.
 • Uložené vlastné tvary sa cez iCloud automaticky synchronizujú medzi všetkými vašimi zariadeniami. Ďalšie informácie
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 5.2 pre Mac

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Aplikáciu Numbers teraz možno prepnúť do dramatického tmavého režimu. Táto funkcia vyžaduje systém macOS MojaveĎalšie informácie
 • Podpora funkcie Kontinuita pre apku Kamera umožňuje vytvoriť fotku alebo naskenovať dokument iPhonom alebo iPadom a potom ich automaticky zobraziť v tabuľke na Macu. Táto funkcia vyžaduje systémy macOS Mojave a iOS 12Ďalšie informácie
 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Novinky v aplikácii Numbers 5.1 pre Mac

 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená kompatibilita s aplikáciou Microsoft Excel.
 • Vylepšený import súborov CSV a textu.


Novinky v aplikácii Numbers 5.0 pre Mac

 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraĎalšie informácie
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti na zníženie veľkosti súborov s tabuľkami.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 4.3 pre Mac

 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Numbers 4.2 pre Mac

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 4.1 pre Mac

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie písma v celej tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.

1Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Novinky v aplikácii Numbers 4.0 pre Mac

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta)
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v aplikácii Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou tabov.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
Dátum zverejnenia: