Obsah zabezpečenia v systéme iOS 10

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 10.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 10

Vydané 13. septembra 2016

AppleMobileFileIntegrity

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Lokálna aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: V politike dedenia portov úloh dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania nárokov procesov a ID tímov.

CVE-2016-4698: Pedro Vilaça

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Materiály

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zablokovať v zariadení prijímanie aktualizácií softvéru

Popis: V aktualizáciách systému iOS dochádzalo k problému, v dôsledku ktorého nebola správne zabezpečená komunikácia používateľa. Tento problém bol vyriešený použitím protokolu HTTPS pre aktualizácie softvéru.

CVE-2016-4741: Raul Siles zo spoločnosti DinoSec

Zvuk

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4702: YoungJin Yoon, MinSik Shin, HoJae Han, Sunghyun Park a Taekyoung Kwon z laboratória Information Security Lab na univerzite Yonsei

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Pravidlá dôveryhodnosti certifikátov

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aktualizácia pravidiel dôveryhodnosti certifikátov

Popis: Pravidlá dôveryhodnosti certifikátov sa aktualizovali. Úplný zoznam certifikátov nájdete v článku https://support.apple.com/sk-sk/HT204132.

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

CFNetwork

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný odhaliť webové stránky navštívené používateľom

Popis: Pri vymazávaní lokálneho úložiska dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia lokálneho úložiska.

CVE-2016-4707: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

CFNetwork

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k úniku informácií používateľa

Popis: Pri analýze hlavičky set-cookie dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly overovania.

CVE-2016-4708: Dawid Czagan zo spoločnosti Silesia Security Lab

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

CommonCrypto

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia používajúca utilitu CCrypt môže odhaliť citlivé informácie vo formáte obyčajného textu, ak je výstupná a vstupná medzipamäť rovnaká

Popis: V knižnici corecrypto dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2016-4711: Max Lohrmann

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

CoreCrypto

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom do zakázaných oblastí, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2016-4712: Gergo Koteles

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

FontParser

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webovej stránky so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Pri spracovávaní súborov písiem dochádzalo k pretečeniu medzipamäte.

Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2016-4718: Apple

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

GeoServices

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať citlivé informácie o polohe

Popis: V triede PlaceData dochádzalo k problému s povoleniami. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania povolení.

CVE-2016-4719: Razvan Deaconescu, Mihai Chiroiu (Polytechnická univerzita v Bukurešti), Luke Deshotels, William Enck (Štátna univerzita v Severnej Karolíne), Lucas Vincenzo Davi, Ahmad-Reza Sadeghi (Technická univerzita Darmstadt)

IDS – pripojenie

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Pri spracovávaní prenosu hovoru dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2016-4722: Martin Vigo (@martin_vigo) zo salesforce.com

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

IOAcceleratorFamily

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s dereferenciou nulového smerníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2016-4724: Cererdlong, Eakerqiu z tímu OverSky

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

IOAcceleratorFamily

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2016-4725: Rodger Combs zo spoločnosti Plex, Inc.

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

IOAcceleratorFamily

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4726: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Lokálna aplikácia môže byť schopná získať prístup k obmedzeným súborom

Popis: Dochádzalo k problému s analýzou pri spracovávaní ciest adresárov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania ciest.

CVE-2016-4771: Balazs Bucsay, riaditeľ výskumu v spoločnosti MRG Effitas

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému so spracovaním zámku, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania zámku.

CVE-2016-4772: Marc Heuse zo spoločnosti mh-sec

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktoré viedli k odhaleniu pamäte jadra. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2016-4773: Brandon Azad

CVE-2016-4774: Brandon Azad

CVE-2016-4776: Brandon Azad

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s dereferenciou nedôveryhodného ukazovateľa, ktorý bol vyriešený odstránením príslušného kódu.

CVE-2016-4777: Lufeng Li z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4778: CESG

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Klávesnice

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Návrhy automatických opráv pri písaní na klávesnici môžu zobrazovať citlivé informácie

Popis: Klávesnica systému iOS neúmyselne ukladala do vyrovnávacej pamäte citlivé informácie. Tento problém bol vyriešený vylepšením heuristiky.

CVE-2016-4746: Antoine M z Francúzska

libxml2

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: V knižnici libxml2 dochádzalo k viacerým problémom, z ktorých tie najvážnejšie mohli viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4658: Nick Wellnhofer

CVE-2016-5131: Nick Wellnhofer

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

libxslt

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4738: Nick Wellnhofer

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Mail

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať prihlasovacie údaje aplikácie Mail

Popis: Pri spracovávaní nedôveryhodných certifikátov dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený ukončením nedôveryhodných pripojení.

CVE-2016-4747: Dave Aitel

Správy

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Správy sa môžu zobrazovať na zariadení, ktoré nie je prihlásené do aplikácie Správy

Popis: Pri používaní funkcie Handoff pre aplikáciu Správy dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2016-4740: Step Wallace

UIKit tlače

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Pri používaní náhľadu funkcie AirPrint sa môže nezašifrovaný dokument zapísať do dočasného súboru

Popis: V náhľade funkcie AirPrint dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia prostredia.

CVE-2016-4749: Scott Alexander (@gooshy)

Dátum aktualizácie záznamu: 12. septembra 2018

Kamera S2

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4750: Jack Tang (@jacktang310) a Moony Li zo spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Čítačka Safari

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Povolenie funkcie čítačky Safari na webovej stránke so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s overovaním, ktoré boli vyriešené vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2016-4618: Erling Ellingsen

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016, dátum aktualizácie: 23. septembra 2016

Profily izolovaného priestoru

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť, komu používateľ posiela textové správy

Popis: V adresároch konceptov SMS správ dochádzalo k problému s riadením prístupu. Tento problém bol vyriešený tak, že aplikáciám bolo zabránené používať volania stat pre príslušné adresáre.

CVE-2016-4620: Razvan Deaconescu, Mihai Chiroiu (Polytechnická univerzita v Bukurešti), Luke Deshotels, William Enck (Štátna univerzita v Severnej Karolíne), Lucas Vincenzo Davi, Ahmad-Reza Sadeghi (Technická univerzita Darmstadt)

Zabezpečenie

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: V podpísaných obrazoch diskov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2016-4753: Mark Mentovai zo spoločnosti Google Inc.

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

Springboard

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Na snímkach aplikácií zobrazených v prepínači úloh sa môžu zobrazovať citlivé dáta

Popis: V Springboarde dochádzalo k problému, v dôsledku ktorého sa v prepínači úloh zobrazovali snímky z vyrovnávacej pamäte obsahujúce citlivé dáta. Tento problém bol vyriešený zobrazovaním aktualizovaných snímok.

CVE-2016-7759: Fatma Yılmaz zo spoločnosti Ptt Genel Müdürlüğü z Ankary

Dátum pridania záznamu: 17. januára 2017

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní prototypov chýb dochádzalo k problému s analýzou. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Následok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k úniku citlivých dát

Popis: Pri spracovávaní premennej umiestnenia dochádzalo k problému s povoleniami. Tento problém bol vyriešený pridaním ďalších kontrol vlastníctva.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa zo spoločnosti Cure53

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4729: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4731: Apple

CVE-2016-4734: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo zo spoločnosti Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang zo spoločnosti Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: Hnutie Anonymous v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k službám, ktoré nepoužívajú protokol HTTP

Popis: Podpora protokolu HTTP/0.9 v Safari umožňovala viacprotokolové zneužitie služieb nepoužívajúcich protokol HTTP pomocou zmeny priradení DNS. Tento problém bol vyriešený obmedzením odpovedí protokolu HTTP/0.9 na predvolené porty a zrušením načítania prostriedkov, ak bol dokument načítaný pomocou inej verzie protokolu HTTP.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením správy stavu.

CVE-2016-4733: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať a upravovať sieťové prenosy do aplikácií používajúcich zobrazenie WKWebView s protokolom HTTPS

Popis: Pri spracovávaní zobrazenia WKWebView dochádzalo k problému s overením certifikátu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2016-4763: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 20. septembra 2016

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením správy stavu.

CVE-2016-4764: Apple

Dátum pridania záznamu: 3. novembra 2016

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: