Používanie funkcie HDMI ARC alebo eARC so zariadením Apple TV 4K

Keď je zapnutá funkcia HDMI ARC alebo eARC, zariadenie Apple TV 4K (2. generácia alebo novšie) môže z podporovaného televízora prijímať vysokokvalitný zvuk, ktorý potom môže prehrávať cez reproduktory HomePod alebo HomePod mini.

Čo potrebujete

  • Zariadenie Apple TV 4K (2. generácia alebo novšie)
  • Reproduktory HomePod alebo HomePod mini
  • Televízor, ktorý podporuje funkciu HDMI ARC alebo eARC

Zapnutie funkcie HDMI ARC alebo eARC

  1. Nastavte jeden reproduktor alebo stereopár reproduktorov HomePod alebo HomePod mini ako predvolený reproduktor či reproduktory pre Apple TV
  2. Prejdite na domovskú obrazovku Apple TV a vyberte Nastavenia > Video a audio > Audiovýstup. 
  3. V časti Predvolený audiovýstup sa uistite, že je vybratá miestnosť s HomePodom alebo HomePodom mini. 
  4. V časti Spätný audiokanál vyberte Zvuk z televízora. Funkcia ARC alebo eARC je zapnutá, keď sa zobrazí Zap. (ARC) alebo Zap. (eARC).

Ak funkcia HDMI ARC alebo eARC nefunguje podľa očakávania

Dátum zverejnenia: