Lokalizačné služby a súkromie

Lokalizačné služby chránia vaše osobné údaje a ponechávajú vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Lokalizačné služby umožňujú spoločnosti Apple, apkám a webovým stránkam tretích strán zhromažďovať a používať informácie založené na aktuálnej polohe vášho iPhonu a vašich Apple Watch s cieľom poskytovania rôznych služieb založených na polohe. Napríklad apka môže použiť informácie o vašej polohe a miesto, ktoré ste hľadali, na nájdenie kaviarní alebo kín vo vašom okolí, prípadne sa časové pásmo na vašom zariadení môže automaticky upraviť podľa vašej aktuálnej polohy.

Na používanie týchto funkcií musíte na svojom iPhone zapnúť lokalizačné služby a pred použitím informácií o vašej polohe apkou alebo webovou stránkou im musíte udeliť povolenie. Apky môžu požiadať o obmedzený prístup k informáciám o vašej polohe (len keď používate danú apku alebo prístup k približnej polohe), alebo o neobmedzený prístup (aj v čase, keď nepoužívate apku ani presnú polohu).

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri uskutočnení tiesňového hovoru s cieľom poskytnutia pomoci bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby zapnuté.

Lokalizačné služby využívajú GPS a Bluetooth (ak sú dostupné) spolu so sieťou verejných Wi-Fi sietí a polohou vysielačov mobilnej siete na určenie približnej polohy vášho zariadenia.

Vaše Apple Watch môžu používať polohu vášho spárovaného iPhonu, ak je v blízkosti.

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, iPhone bude pravidelne odosielať polohu Wi-Fi sietí a vysielačov mobilného signálu (ak to zariadenie podporuje) do Apple v anonymnej a zašifrovanej podobe s cieľom rozšírenia tejto verejnej databázy Wi-Fi sietí a vysielačov mobilného signálu.

Ak zapnete lokalizačné služby, budú zapnuté aj nasledovné systémové služby založené na polohe:

• Navigácia a premávka: Keď sa pohybujete, napríklad kráčate alebo šoférujete, bude váš iPhone v anonymnej a zašifrovanej podobe pravidelne odosielať spoločnosti Apple dáta z GPS, rýchlosť pohybu a informácie o barometrickom tlaku s cieľom rozširovania hromadných databáz informácií o premávke a atmosférickej korekcie. Platí tiež, že keď otvoríte apku v blízkosti bodu záujmu (napríklad firmy alebo parku), váš iPhone v anonymnej a zašifrovanej podobe odošle spoločnosti Apple dáta o polohe. Spoločnosť Apple ich môže zlúčiť s ďalšími dátami a použiť na informovanie užívateľov o tom, či je daný bod záujmu otvorený a do akej miery je vyťažený.

• Dôležité miesta: Váš iPhone a zariadenia pripojené k iCloudu budú sledovať naposledy navštívené miesta vrátane frekvencie a času návštev s cieľom vytvorenia databázy miest, ktoré sú pre vás dôležité. Tieto dáta sú šifrované s využitím E2EE šifrovania (end-to-end encryption) a spoločnosť Apple ich nedokáže čítať. Budú využívané na poskytovanie personalizovaných služieb, ako napríklad určovanie trás, a na vytváranie lepších spomienok v apke Fotky.

• Návrhy založené na polohe: Poloha vášho iPhonu bude odoslaná do Apple s cieľom poskytovania relevantnejších odporúčaní. Ak vypnete lokalizačné služby pre návrhy založené na polohe, vaša presná poloha nebude odosielaná do Apple. S cieľom poskytovania relevantných návrhov vyhľadávania a noviniek bude spoločnosť Apple aj naďalej môcť používať IP adresu vášho internetového pripojenia, ktorá umožňuje približné určenie vašej polohy priradením ku geografickému regiónu.

• Upozornenia založené na polohe: Váš iPhone a vaše Apple Watch budú používať vašu polohu na poskytovanie geograficky relevantných upozornení. Môže to byť napríklad pripomienka, že máte zatelefonovať vybranej osobe pri príchode na určité miesto, že máte vyraziť na ďalšiu schôdzku, prípadne odporúčanie apky alebo skratky založené na vašej aktuálnej polohe.

• Zdieľať moju polohu: Môžete sa rozhodnúť pre dočasné alebo trvalé zdieľanie svojej polohy s ostatnými priamo vo vybraných apkách, ako napríklad Správy alebo Nájsť.

• HomeKit: Váš iPhone bude používať vašu polohu na ovládanie príslušenstva pri príchode alebo odchode z konkrétneho miesta, napríklad na zapínanie svetiel pri príchode domov.

• Prispôsobenie systému: Váš iPhone prispôsobí vzhľad, správanie a nastavenia systému na základe vašej aktuálnej polohy, napríklad automaticky zapne optimalizované nabíjanie batérie po vašom príchode domov. Tieto údaje o prispôsobovaní sa z vášho zariadenia neodosielajú.

• Identifikácia predajcu v službe Apple Pay: Váš iPhone použije vašu polohu na poskytnutie presnejších názvov obchodov, keď použijete fyzickú Apple Card.

• Tiesňové volania a SOS: Pri uskutočnení tiesňového volania váš iPhone alebo hodinky Apple Watch okrem informácií o polohe, ktoré už poskytli záchranným službám, poskytnú aj doplnkové údaje o polohe cez službu vylepšených tiesňových údajov. Tieto údaje môžu zahŕňať adresu, ak sa nachádzate na adrese bydliska alebo pracoviska zadanej na vašej osobnej vizitke (Moja vizitka) alebo v jej blízkosti. Po ukončení hovoru aktivovaného funkciou SOS bude vašim tiesňovým kontaktom odoslaná správa s vašou polohou.

Informácie o polohe pre verejné databázy sú spoločnosťou Apple zhromažďované spôsobom, ktorý neumožňuje vašu osobnú identifikáciu.

Zapnutím lokalizačných služieb na svojich zariadeniach súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a jej partneri a koncesionári môžu prenášať, zhromažďovať, spravovať, spracovávať a používať informácie o vašej polohe a žiadosti o vyhľadanie polohy s cieľom poskytovania a vylepšovania služieb a produktov založených na polohe alebo premávke.

Lokalizačné služby môžete na iPhone kedykoľvek vypnúť. Otvorte Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a buď klepnutím vypnite globálny prepínač lokalizačných služieb, alebo nastavte prepínače jednotlivých apiek alebo funkcií na Nikdy. Ak chcete vypnúť lokalizačné služby pre všetky webové stránky, upravte nastavenie lokalizačných služieb pre Safari na Nikdy. Rovnako môžete vypnúť aj systémové služby založené na polohe – klepnite na Systémové služby a klepnutím vypnite prepínače jednotlivých systémových služieb založených na polohe. Lokalizačné služby na HomePode môžete kedykoľvek vypnúť. Ak tak chcete spraviť, na spárovanom iOS alebo iPadOS zariadení otvorte apku Domácnosť, stlačte a podržte HomePod, klepnite na ikonu apky Nastavenia a potom klepnutím vypnite možnosť Lokalizačné služby.

Ak povolíte používanie vašej aktuálnej polohy apkám alebo webovým stránkam tretích strán, bude používanie polohy podliehať podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní informácií o vašej polohe a iných lokalizačných údajov, prečítajte si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov týchto apiek alebo webových stránok.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.

Dátum zverejnenia: