Lokalizačné služby a súkromie

Lokalizačné služby chránia vaše osobné údaje a ponechávajú vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Lokalizačné služby umožňujú spoločnosti Apple, apkám a webovým stránkam tretích strán zhromažďovať a používať informácie založené na aktuálnej polohe vášho iPhonu a vašich Apple Watch s cieľom poskytovania rôznych služieb založených na polohe. Napríklad apka môže použiť informácie o vašej polohe a žiadosť o vyhľadanie polohy na nájdenie kaviarní alebo kín vo vašom okolí, prípadne sa časové pásmo na vašom zariadení môže automaticky upraviť podľa vašej aktuálnej polohy.

Na používanie týchto funkcií musíte na svojom iPhone zapnúť lokalizačné služby a pred použitím informácií o vašej polohe apkou alebo webovou stránkou im musíte udeliť povolenie. Apky môžu požiadať o obmedzený prístup k informáciám o vašej polohe (len keď danú apku používate), alebo o plný prístup.

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri vykonaní tiesňového hovoru s cieľom poskytnutia pomoci bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby zapnuté.

Lokalizačné služby využívajú GPS a Bluetooth (ak sú dostupné) spolu so sieťou verejných Wi-Fi sietí a polohou vysielačov mobilnej siete na určenie približnej polohy vášho zariadenia.

Vaše Apple Watch môžu používať polohu vášho spárovaného iPhonu, ak je v blízkosti.

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, iPhone bude pravidelne odosielať polohu Wi-Fi sietí a vysielačov mobilného signálu (ak to zariadenie podporuje) do Apple v anonymnej a zašifrovanej podobe s cieľom rozšírenia tejto verejnej databázy Wi-Fi sietí a vysielačov mobilného signálu.

Ak zapnete lokalizačné služby, budú zapnuté aj nasledovné systémové služby založené na polohe:

 • Premávka: Ak ste v pohybe, napríklad ak cestujete autom, bude váš iPad v anonymnej a zašifrovanej podobe pravidelne odosielať do Apple informácie o polohe podľa GPS a rýchlosti s cieľom rozširovania hromadnej databázy informácií o premávke.
 • Populárne v mojej blízkosti: Váš iPhone bude v anonymnej a zašifrovanej podobe pravidelne odosielať do Apple polohu miest, kde a kedy ste si zakúpili alebo používali apky a čas zakúpenia alebo používania, s cieľom vylepšenia verejnej databázy, ktorá môže byť využitá na ponúkanie geograficky relevantných apiek a ďalších produktov a služieb spoločnosti Apple.
 • Dôležité miesta: Váš iPhone a zariadenia pripojené k iCloudu budú sledovať naposledy navštívené miesta vrátane frekvencie a času návštev s cieľom vytvorenia databázy miest, ktoré sú pre vás dôležité. Tieto dáta sú šifrované na oboch koncoch a spoločnosť Apple ich nedokáže čítať. Budú využívané na poskytovanie personalizovaných služieb, ako napríklad určovanie trás, a na vytváranie lepších spomienok v apke Fotky.
 • Reklamy Apple založené na polohe: Váš iPhone bude do Apple odosielať vašu polohu s cieľom poskytovania geograficky relevantných reklám v Apple News a App Store.
 • Návrhy založené na polohe: Poloha vášho iPhonu bude odoslaná do Apple s cieľom poskytovania relevantnejších odporúčaní. Ak vypnete lokalizačné služby pre návrhy založené na polohe, vaša presná poloha nebude odosielaná do Apple. S cieľom poskytovania relevantných návrhov vyhľadávania a noviniek bude spoločnosť Apple aj naďalej môcť používať IP adresu vášho internetového pripojenia, ktorá umožňuje približné určenie vašej polohy priradením ku geografickému regiónu.
 • Upozornenia založené na polohe: Váš iPhone a vaše Apple Watch budú používať vašu polohu na poskytovanie geograficky relevantných upozornení. Môže to byť napríklad pripomienka, že máte zatelefonovať vybranej osobe pri príchode na určité miesto, že máte vyraziť na ďalšiu schôdzku, prípadne odporúčanie apky alebo skratky založené na vašej aktuálnej polohe.
 • Zdieľať moju polohu: Môžete sa rozhodnúť pre dočasné alebo trvalé zdieľanie svojej polohy s ostatnými priamo vo vybraných apkách ako Správy alebo Nájsť.
 • HomeKit: Váš iPhone bude používať vašu polohu na ovládanie príslušenstva pri príchode alebo odchode z konkrétneho miesta, napríklad na zapínanie svetiel pri príchode domov.
 • Prispôsobenie systému: Váš iPhone prispôsobí vzhľad, správanie a nastavenia systému na základe vašej aktuálnej polohy, napríklad automaticky zapne inteligentné nabíjanie po vašom príchode domov. Tieto údaje o prispôsobovaní sa z vášho zariadenia neodosielajú.
 • Identifikácia obchodníka v službe Apple Pay: Váš iPhone použije vašu polohu na poskytnutie presnejších názvov obchodov, keď použijete fyzickú Apple Card.
 • Tiesňové volania a SOS: Pri uskutočnení tiesňového volania váš iPhone okrem informácií o polohe, ktoré už poskytol záchranným službám, poskytne aj doplnkové údaje o polohe cez službu vylepšených tiesňových údajov (ak je podporovaná). Okrem toho sa vašim tiesňovým kontaktom po ukončení hovoru odošle SOS správa s vašou polohou.

Zapnutím lokalizačných služieb na svojich zariadeniach súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a jej partneri a koncesionári môžu prenášať, zhromažďovať, spravovať, spracovávať a používať informácie o vašej polohe a žiadosti o vyhľadanie polohy s cieľom poskytovania a vylepšovania služieb a produktov založených na polohe alebo premávke.

Informácie o polohe pre verejné databázy sú spoločnosťou Apple zhromažďované spôsobom, ktorý neumožňuje vašu osobnú identifikáciu.

Lokalizačné služby môžete kedykoľvek vypnúť. Ak tak chcete urobiť, prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a buď vypnite globálny prepínač lokalizačných služieb, alebo vypnite lokalizačné služby pre jednotlivé apky alebo funkcie výberom možnosti Nikdy. Ak chcete vypnúť lokalizačné služby pre všetky webové stránky, upravte nastavenie lokalizačných služieb pre apku Safari na Nikdy. Takisto môžete vypnúť systémové služby založené na polohe – klepnite na Systémové služby a vypnite prepínač systémovej služby založenej na polohe. Lokalizačné služby pre HomePod môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach HomePodu v apke Domácnosť na spárovanom iOS alebo iPadOS zariadení.

Ak povolíte používanie vašej aktuálnej polohy apkám alebo webovým stránkam tretích strán, bude používanie polohy podliehať podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Ak chcete získať viac informácií týkajúcich sa používania informácií o vašej polohe a ďalších informácií, prečítajte si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán alebo webových stránok.

Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Dátum zverejnenia: