Používanie prispôsobenia displeja na iPhone, iPade a iPode touch

Na zmenu spôsobu zobrazenia obsahu na obrazovke môžete používať funkcie prispôsobenia displeja, ako sú napríklad Farebné filtre a Prevrátiť farby.

Prispôsobenia displeja sú k dispozícii v týchto zariadeniach:

Zapnutie funkcie Prevrátiť farby

Ak využívate zobrazovanie položiek na tmavom pozadí, môžete prostredníctvom funkcie Prevrátiť farby zmeniť spôsob zobrazenia obsahu na obrazovke. Funkcia Dynamické prevrátenie invertuje farby na displeji okrem obrázkov, multimédií a niektorých aplikácií, ktoré používajú štýly s tmavými farbami. Funkcia Klasické prevrátenie prevráti všetky farby na displeji.

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja > Prevrátiť farby.


Zapnutie funkcie Farebné filtre

Ak ste farboslepý alebo máte iné zrakové postihnutie, môžete pomocou farebných filtrov ľahšie rozpoznávať farby. Farebné filtre môžu meniť vzhľad rôznych vecí, ako sú napríklad obrázky alebo filmy, takže sa ich odporúča používať len v prípade potreby.

Farebné filtre môžete zapnúť prostredníctvom aplikácie Nastavenia. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a vyberte položku Farebné filtre.

Po zapnutí farebných filtrov si môžete vybrať zo štyroch prednastavených filtrov:

  • Odtiene sivej
  • Filter červenej/zelenej pre protanopiu
  • Filter zelenej/červenej pre deuteranopiu
  • Filter modrej/žltej pre tritanopiu

Ako pomôcku uvidíte tri príklady farebných priestorov, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu možnosť. Prechádzaním prstom po týchto príkladoch doľava alebo doprava nájdite filter, ktorý vám najviac vyhovuje.

Tento príklad znázorňuje paletu farebných pasteliek od červených cez žlté a fialové až po hnedé (zľava doprava).

Tento príklad znázorňuje tri stĺpce farieb s rôznou intenzitou.

Tento príklad znázorňuje zvislé čiary na pozadí s premenlivou farbou pri poruchách vnímania farieb. Vyberte filter, pri ktorom vidíte celú čiaru.


Úprava intenzity farieb

Intenzitu ľubovoľného z farebných filtrov si môžete prispôsobiť podľa potreby. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a úpravou posuvníka Intenzita si prispôsobte filter na menšiu alebo väčšiu intenzitu.


Úprava zafarbenia

Ak trpíte svetloplachosťou alebo citlivosťou na farby, môžete zmeniť zafarbenie displeja. Toto nastavenie umožňuje na iPhone, iPade alebo iPode touch zmeniť odtieň celého displeja.


Limitovanie frekvencie snímok

Ak máte iPad Pro (10,5-palcový) alebo iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia), môžete nastaviť maximálnu frekvenciu snímok displeja na 60 snímok za sekundu. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a vyberte možnosť Limitovať frekvenciu snímok.


Zapnutie funkcií prispôsobenia displeja s použitím skratky prístupnosti alebo ovládacieho centra

Funkcie Prevrátiť farby a Farebné filtre je možné rýchlo zapínať a vypínať s použitím skratky prístupnosti. Prečítajte si, ako používať skratku prístupnosti.

Dátum zverejnenia: