Používanie prispôsobenia displeja na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako používať prispôsobenia displeja, ako sú napríklad farebné filtre a limitovanie frekvencie snímok, v systéme iOS 10 na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Ak ste farboslepí alebo máte iné zrakové postihnutie, môžete pomocou farebných filtrov ľahšie rozpoznávať farby. Farebné filtre môžu meniť vzhľad rôznych vecí, ako sú napríklad obrázky alebo filmy, takže sa ich odporúča používať len v prípade potreby. 

Farebné filtre možno zapnúť pomocou skratky prístupnosti alebo pomocou aplikácie Nastavenia.

Zapnutie farebných filtrov pomocou aplikácie Nastavenia

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a vyberte možnosť Farebné filtre.

Po zapnutí farebných filtrov si môžete vybrať zo štyroch prednastavených filtrov:

  • Odtiene sivej
  • Filter červenej/zelenej pre protanopiu
  • Filter zelenej/červenej pre deuteranopiu
  • Filter modrej/žltej pre tritanopiu

Ako pomôcku uvidíte tri príklady farebných priestorov, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu možnosť. Prechádzaním prstom po týchto príkladoch doľava alebo doprava nájdite filter, ktorý vám najviac vyhovuje.

Tento príklad znázorňuje paletu farebných pasteliek od červených cez žlté, zelené, modré, fialové až po hnedé (zľava doprava).

Tento príklad znázorňuje tri stĺpce farieb s rôznou intenzitou.

Tento príklad znázorňuje zvislé čiary na pozadí s premenlivou farbou pri poruchách vnímania farieb. Vyberte filter, pri ktorom vidíte celú čiaru.

Zapnutie farebných filtrov pomocou skratky prístupnosti

Ak chcete zapnúť farebné filtre pomocou skratky prístupnosti, postupujte podľa týchto krokov:

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte možnosť Farebné filtre. Po nastavení farebných filtrov ich môžete na zariadení rýchlo zapínať a vypínať trojitým stlačením tlačidla Domov.

Úprava intenzity farieb

Intenzitu ľubovoľného z farebných filtrov si môžete prispôsobiť podľa potreby. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a úpravou posuvníka Intenzita si prispôsobte filter na menšiu alebo väčšiu intenzitu.

Úprava zafarbenia

Ak ste citliví na farby alebo svetlo, môžete zmeniť zafarbenie displeja. Toto nastavenie umožňuje na iPhone, iPade alebo iPode touch zmeniť odtieň celého displeja.

Limitovanie frekvencie snímok

Ak máte iPad Pro (10,5-palcový) alebo iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia), môžete nastaviť maximálnu frekvenciu snímok displeja na 60 snímok za sekundu. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a vyberte možnosť Limitovať frekvenciu snímok.

Dátum zverejnenia: