Používanie nastavení displeja a veľkosti textu na iPhone, iPade a iPode touch

Funkcie prístupnosti pre displej v systéme iOS umožňujú zväčšiť text, nastaviť tučné písmo, zvýšiť kontrast, použiť farebné filtre a dynamické prevrátenie, ovládať automatický jas a používať ďalšie možnosti.

Zapnutie funkcie Prevrátiť farby

Ak využívate zobrazovanie položiek na tmavom pozadí, môžete prostredníctvom funkcie Prevrátiť farby zmeniť spôsob zobrazenia obsahu na obrazovke. 

Ak chcete používať funkciu Prevrátiť farby, otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položky Prístupnosť > Displej a veľkosť textu.

Dynamické prevrátenie

Funkcia Dynamické prevrátenie invertuje farby na displeji okrem obrázkov, multimédií a niektorých aplikácií, ktoré používajú štýly s tmavými farbami.

Klasické prevrátenie

Funkcia Klasické prevrátenie prevráti všetky farby na displeji.

Zapnutie funkcie Farebné filtre

Ak ste farboslepý alebo máte iné zrakové postihnutie, môžete pomocou farebných filtrov ľahšie rozpoznávať farby. Farebné filtre môžu meniť vzhľad rôznych vecí, ako sú napríklad obrázky alebo filmy, takže sa ich odporúča používať len v prípade potreby.

Otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položky Prístupnosť > Displej a veľkosť textu > Farebné filtre. Uvidíte tri príklady farebných priestorov, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu možnosť. Prechádzaním prstom po týchto príkladoch doľava alebo doprava nájdite filter, ktorý vám najviac vyhovuje.

Tento príklad znázorňuje paletu farebných pasteliek od červených cez žlté a fialové až po hnedé (zľava doprava).

Tento príklad znázorňuje tri stĺpce farieb s rôznou intenzitou.

Tento príklad znázorňuje zvislé čiary na pozadí s premenlivou farbou pri poruchách vnímania farieb. Vyberte filter, pri ktorom vidíte celú čiaru.

Výber filtra

Po zapnutí farebných filtrov si môžete vybrať zo štyroch prednastavených filtrov:

 • Odtiene sivej
 • Filter červenej/zelenej pre protanopiu
 • Filter zelenej/červenej pre deuteranopiu
 • Filter modrej/žltej pre tritanopiu

Úprava intenzity farieb

Intenzitu ľubovoľného z farebných filtrov si môžete prispôsobiť podľa potreby. Pomocou posuvníka Intenzita nastavte, či má byť filter viac alebo menej intenzívny.

Úprava zafarbenia

Ak ste citlivý na farby alebo svetlo, po klepnutí na položku Zafarbenie môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch zmeniť odtieň celého displeja. Pomocou posuvníkov upravte odtieň displeja a intenzitu efektu.

Ďalšie prispôsobenia displeja

Na obrazovke Displej a veľkosť textu sú okrem prevrátenia farieb a použitia filtrov dostupné aj tieto prispôsobenia:

 • Tučný text: Text používateľského rozhrania v zariadení sa bude zobrazovať tučným písmom.
 • Väčší text: Klepnite na túto položku a zapnite možnosť Väčšie veľkosti prístupnosti. Pomocou posuvníka potom môžete upraviť preferovanú veľkosť písma.
 • Tvary tlačidiel: Tlačidlám môžete dať tvar – napríklad podčiarknutie pod tlačidlami Späť.
 • Popisy zap./vyp.: Táto možnosť pridá popisy zap./vyp. na obrazovky nastavení.
 • Obmedziť priehľadnosť: Táto možnosť zlepší kontrast na niektorých pozadiach obmedzením priehľadnosti a rozostrenia.
 • Zvýšiť kontrast: Táto možnosť zvýši farebný kontrast medzi popredím a pozadím aplikácií.
 • Odlíšiť bez farby: Táto možnosť nahradí prvky používateľského rozhrania, ktoré používateľovi poskytujú informácie len pomocou farby.
 • Obmedziť biely bod: Táto možnosť zníži intenzitu svetlých farieb.

Limitovanie frekvencie snímok

Ak máte iPad Pro (10,5-palcový) alebo iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia), môžete nastaviť maximálnu frekvenciu snímok displeja na 60 snímok za sekundu. Otvorte aplikáciu Nastavenia. Klepnite na položky Prístupnosť > Pohyb a zapnite možnosť Limitovať frekvenciu snímok.

Zapnutie funkcií pomocou skratky prístupnosti alebo ovládacieho centra

Funkcie Prevrátiť farby a Farebné filtre možno rýchlo zapínať a vypínať pomocou skratky prístupnosti. Prečítajte si, ako používať skratku prístupnosti.

Dátum zverejnenia: