Používanie médií vo formáte HEIF alebo HEVC v zariadeniach Apple

Po upgradovaní na systém iOS 11 alebo macOS High Sierra budete môcť zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC, ktoré boli zaznamenané zariadením so systémom iOS.

Súčasťou systémov iOS 11 a macOS High Sierra je podpora pre tieto nové formáty médií predstavujúce priemyselný štandard:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) pre fotky
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), známy tiež pod označením H.265, pre videá

Formáty HEIF a HEVC ponúkajú lepšiu kompresiu ako formáty JPEG a H.264, takže sa v zariadeniach a iCloud Fotoknižnici zaberie menej úložného priestoru, a pritom sa zachová rovnaká vizuálna kvalita.

Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na najnovšiu verziu systému iOS 11 alebo macOS High Sierra.

Zaznamenávanie týchto médií

V prípade používania systému iOS 11 je možné médiá vo formáte HEIF alebo HEVC zaznamenávať v nasledujúcich zariadeniach:

V ďalších zariadeniach používajúcich systém iOS 11 alebo macOS High Sierra je možné zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formátoch HEIF a HEVC s určitými obmedzeniami.

Hoci sa odporúča používať na zaznamenávanie formáty HEIF a HEVC, je možné zaznamenávať médiá aj v starších formátoch, u ktorých je kompatibilita s inými operačnými systémami a zariadeniami širšia: 

  1. V systéme iOS 11 prejdite do časti Nastavenia > Kamera.
  2. Klepnite na položku Formáty.
  3. Klepnite na položku Najkompatibilnejší. Toto nastavenie je k dispozícii len v zariadeniach, ktoré dokážu zaznamenávať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC.
  4. Pre všetky nové fotky a videá sa teraz bude používať formát JPEG alebo H.264. Ak sa budete chcieť vrátiť k formátom HEIF a HEVC, ktoré šetria miesto, vyberte položku Vysoko efektívny.

Práca s týmito médiami

Podpora formátov HEIF a HEVC je integrovaná v systémoch iOS 11 a macOS High Sierra. Vďaka nej môžete s príslušnými médiami pracovať v mnohých aplikáciách vrátane aplikácií Fotky, iMovie a QuickTime Player.

V niektorých starších zariadeniach má na podporu formátu HEVC vplyv aj rozlíšenie a rýchlosť snímok (fps) videa:

  • iPhone 6, iPhone 6 Plus a iPad Air 2 pracujú s videom vo formáte HEVC, ktoré sa zaznamenalo maximálne s parametrami 1080p / 240 fps.
  • iPhone 5s, iPad Air a iPad mini (modely s displejom Retina) pracujú s videom vo formáte HEVC, ktoré sa zaznamenalo maximálne s parametrami 1080p / 60 fps alebo 720p / 240 fps.

Ak používate iCloud Fotoknižnicu so systémom iOS 10 alebo macOS Sierra, môže sa v pravom hornom rohu fotky alebo videa zobraziť ikona upozornenia alebo sa môže zobraziť výstražné hlásenie. Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na systém iOS 11 alebo macOS High Sierra.

Zdieľanie týchto médií

iCloud Fotoknižnica zachováva u médií pôvodný formát, rozlíšenie a rýchlosť snímok. Ak vaše zariadenie nedokáže médiá vo formáte HEIF alebo HEVC v iCloud Fotoknižnici zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu alebo ak ich zobrazuje s nižším rozlíšením, upgradujte na systém iOS 11 alebo macOS High Sierra.

Keď médiá vo formáte HEIF alebo HEVC zdieľate iným spôsobom, napríklad cez AirDrop, Správy alebo e-mail, zdieľajú sa vo formáte s vyššou kompatibilitou, napríklad JPEG alebo H.264.

Importovanie týchto médií cez USB

Keď médiá vo formáte HEIF alebo HEVC importujete z pripojeného zariadenia so systémom iOS do aplikácie Fotky, aplikácie Image Capture alebo do PC, môžu sa skonvertovať do formátu JPEG alebo H.264.

Toto správanie pri importovaní je možné v systéme iOS 11 zmeniť. Prejdite do menu Nastavenia > Fotky. V časti „Prenos na Mac alebo PC“ klepnite na položku Zachovať originály. Tým zabránite konvertovaniu médií pri importovaní.

Dátum zverejnenia: