Používanie médií vo formáte HEIF alebo HEVC v zariadeniach Apple

Po upgradovaní na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší budete môcť zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC, ktoré boli zaznamenané zariadením so systémom iOS.

Súčasťou systémov iOS 11 a macOS High Sierra je podpora pre tieto nové formáty médií predstavujúce priemyselný štandard:

 • HEIF (High Efficiency Image File Format) pre fotky
 • HEVC (High Efficiency Video Coding), známy tiež pod označením H.265, pre videá

Formáty HEIF a HEVC ponúkajú lepšiu kompresiu ako formáty JPEG a H.264, takže sa v zariadeniach a v iCloud Fotkách zaberie menej úložného priestoru, a pritom sa zachová rovnaká vizuálna kvalita. 

Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na najnovšiu verziu systému iOS 11 alebo novšieho či macOS High Sierra alebo novšieho.

Zaznamenávanie týchto médií

Ak používate systém iOS 11 alebo novší, môžete zaznamenávať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC v nasledujúcich zariadeniach. Iné zariadenia dokážu tieto médiá zobrazovať, upravovať alebo duplikovať s obmedzeniami, ak používajú systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší.

 • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo novší
 • iPad (6. generácia) alebo novší
 • iPad Air (3. generácia) alebo novší
 • iPad mini (5. generácia)
 • 10,5-palcový iPad Pro, 11-palcový iPad Pro a 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia) alebo novší
  Prečítajte si, ako identifikovať model iPhonu alebo model iPadu.

Hoci sa odporúča používať na zaznamenávanie formáty HEIF a HEVC, je možné nastaviť v týchto zariadeniach zaznamenávanie médií aj v starších formátoch, pri ktorých je kompatibilita s inými zariadeniami a operačnými systémami širšia:

 1. Prejdite na Nastavenia > Kamera.
 2. Klepnite na položku Formáty.
 3. Klepnite na položku Najkompatibilnejší. Toto nastavenie je k dispozícii len v zariadeniach, ktoré dokážu zaznamenávať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC, a len v prípade používania systému iOS 11 alebo novšieho.
 4. Pre všetky nové fotky a videá sa teraz bude používať formát JPEG alebo H.264. Ak sa budete chcieť vrátiť k formátom HEIF a HEVC, ktoré šetria miesto, vyberte položku Vysoko efektívny.

Práca s týmito médiami

Podpora formátov HEIF a HEVC je integrovaná v systéme iOS 11 a novšom a v systéme macOS High Sierra a novšom. Vďaka nej môžete príslušné médiá zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v mnohých apkách vrátane apiek Fotky, iMovie a QuickTime Player.

V niektorých starších zariadeniach má na podporu formátu HEVC vplyv rozlíšenie a rýchlosť snímok (fps) videa. Kompatibilita rozlíšenia 1080p alebo nižšieho a rýchlosti snímok 60 fps alebo nižšej so staršími zariadeniami je širšia. Ak chcete znížiť rozlíšenie a rýchlosť snímok, ktorú zaznamenávacie zariadenie používa pri nahrávaní videa, prejdite na Nastavenia > Kamera > Video alebo tiež Nastavenia > Kamera > Spomalené video. 

Ak používate iCloud Fotky so systémom iOS 10 alebo macOS Sierra, môže sa v pravom hornom rohu fotky alebo videa zobraziť ikona upozornenia  alebo sa môže zobraziť výstražné hlásenie. Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší.

Zdieľanie a konverzia týchto médií

Ak zdieľate tieto médiá prostredníctvom iCloud Fotiek, médiá sa zachovajú v pôvodnom formáte, rozlíšení a rýchlosti snímok. Ak zariadenie nedokáže zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formátoch HEIF alebo HEVC v iCloud Fotkách v plnom rozsahu alebo ak ich zobrazuje s nižším rozlíšením, upgradujte na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší.

Ak zdieľate tieto médiá inými spôsobmi, napríklad cez AirDrop, Správy alebo e-mail, médiá sa môžu automaticky zdieľať v kompatibilnejšom formáte, napríklad JPEG alebo H.264, podľa toho, či prijímajúce zariadenie podporuje novší formát médií.

Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC konvertovať manuálne, exportujte ich do iného formátu z apky spoločnosti Apple alebo z apky od iného výrobcu. Príklad:

 • Ak vo Fotkách alebo Náhľade na Macu otvoríte obrázok vo formáte HEIF, môžete vybrať Súbor > Exportovať a potom pred uložením zvoliť požadovaný formát, napríklad JPEG alebo PNG.
 • Ak v apke QuickTime Player na Macu otvoríte video vo formáte HEVC, môžete vybrať Súbor > Exportovať ako a potom video uložiť vo formáte H.264, keď sa uistíte, že políčko HEVC nie je zaškrtnuté.

Importovanie týchto médií cez USB

Keď médiá vo formáte HEIF alebo HEVC importujete z pripojeného zariadenia so systémom iOS do Fotiek, do apky Image Capture alebo do počítača PC, médiá sa môžu skonvertovať do formátu JPEG alebo H.264.

Toto správanie pri importovaní je možné v systéme iOS 11 alebo novšom zmeniť. Prejdite na Nastavenia > Fotky. V časti PRENOS NA MAC ALEBO PC klepnite na Zachovať originály. Tým zabránite konvertovaniu médií do formátu JPEG alebo H.264 pri importovaní. 

Dátum zverejnenia: