Používanie médií vo formáte HEIF alebo HEVC v zariadeniach Apple

Po upgradovaní na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší budete môcť zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC, ktoré boli zaznamenané zariadením so systémom iOS.

Súčasťou systémov iOS 11 a macOS High Sierra je podpora pre tieto nové formáty médií predstavujúce priemyselný štandard:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) pre fotky
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), známy tiež pod označením H.265, pre videá

Formáty HEIF a HEVC ponúkajú lepšiu kompresiu ako formáty JPEG a H.264, takže sa v zariadeniach a iCloud Fotoknižnici zaberie menej úložného priestoru, a pritom sa zachová rovnaká vizuálna kvalita. 

Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na najnovšiu verziu systému iOS 11 alebo novšieho či macOS High Sierra alebo novšieho.

Zaznamenávanie týchto médií

V prípade používania systému iOS 11 alebo novšieho je možné médiá vo formáte HEIF alebo HEVC zaznamenávať v týchto zariadeniach:

V ďalších zariadeniach používajúcich systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší je možné zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formátoch HEIF a HEVC s určitými obmedzeniami.

Hoci sa odporúča používať na zaznamenávanie formáty HEIF a HEVC, je možné nastaviť v týchto zariadeniach zaznamenávanie médií aj v starších formátoch, u ktorých je kompatibilita s inými operačnými systémami a zariadeniami širšia:

  1. V systéme iOS 11 prejdite do časti Nastavenia > Kamera.
  2. Klepnite na položku Formáty.
  3. Klepnite na položku Najkompatibilnejší. Toto nastavenie je k dispozícii len v zariadeniach, ktoré dokážu zaznamenávať médiá vo formáte HEIF alebo HEVC.
  4. Pre všetky nové fotky a videá sa teraz bude používať formát JPEG alebo H.264. Ak sa budete chcieť vrátiť k formátom HEIF a HEVC, ktoré šetria miesto, vyberte položku Vysoko efektívny.

Práca s týmito médiami

Podpora formátov HEIF a HEVC je integrovaná v systéme iOS 11 a novšom a v systéme macOS High Sierra a novšom. Vďaka nej môžete príslušné médiá zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v mnohých aplikáciách vrátane aplikácií Fotky, iMovie a QuickTime Player.

V niektorých starších zariadeniach má na podporu formátu HEVC vplyv aj rozlíšenie a rýchlosť snímok (fps) videa. Kompatibilita rozlíšenia 1080p alebo nižšieho a rýchlosti snímok 60 fps alebo nižšej so staršími zariadeniami je širšia. Po prechode do menu Nastavenia > Kamera v zariadení, ktoré používate na zaznamenávanie, môžete zmeniť rozlíšenie a rýchlosť snímok používanú na nahrávanie videa.

Ak používate iCloud Fotoknižnicu so systémom iOS 10 alebo macOS Sierra, môže sa v pravom hornom rohu fotky alebo videa zobraziť ikona upozornenia alebo sa môže zobraziť výstražné hlásenie. Ak chcete médiá vo formátoch HEIF a HEVC v zariadení zobrazovať, upravovať alebo duplikovať v plnom rozsahu, upgradujte na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší.

Zdieľanie týchto médií

iCloud Fotoknižnica zachováva u médií pôvodný formát, rozlíšenie a rýchlosť snímok. Ak zariadenie nedokáže zobrazovať, upravovať alebo duplikovať médiá vo formátoch HEIF alebo HEVC v iCloud Fotoknižnici v plnom rozsahu alebo ak ich zobrazuje s nižším rozlíšením, upgradujte na systém iOS 11 alebo novší či macOS High Sierra alebo novší.

Keď médiá zdieľate iným spôsobom, napríklad cez AirDrop, Správy alebo e-mail, zdieľajú sa vo formáte s vyššou kompatibilitou, napríklad JPEG alebo H.264.

Importovanie týchto médií cez USB

Keď médiá vo formáte HEIF alebo HEVC importujete z pripojeného zariadenia so systémom iOS do aplikácie Fotky, aplikácie Image Capture alebo do PC, môžu sa skonvertovať do formátu JPEG alebo H.264.

Toto správanie pri importovaní je možné v systéme iOS 11 alebo novšom zmeniť. Prejdite do menu Nastavenia > Fotky. V časti PRENOS NA MAC ALEBO PC klepnite na položku Zachovať originály. Tým zabránite konvertovaniu médií pri importovaní.

Dátum zverejnenia: