Zdieľanie aktivity pomocou hodiniek Apple Watch

Kruhy aktivít môžete zdieľať s priateľmi a rodinou a motivovať sa navzájom. Podporujte a vyzývajte sa navzájom, aby ste uzavreli všetky tri kruhy, alebo umožnite trénerovi sledovať váš denný pokrok.

     Obrazovka s pozvánkou na zdieľanie aktivity na iPhone

Pridanie priateľov

Na zdieľanie aktivity potrebujete pridať priateľov. Pridať možno maximálne 40 priateľov: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na záložku Zdieľanie a potom na položku Začať.
 3. Klepnite na ikonu Ikona plus a zadajte kontaktné informácie priateľa. Priateľov môžete vybrať aj zo zoznamu navrhovaných kontaktov. Vy aj vaši priatelia musíte mať hodinky Apple Watch, aby bolo možné zdieľať aktivitu. 
 4. Keď vyberiete priateľov, klepnite na položku Odoslať. Počkajte, kým vaši priatelia pozvánku prijmú.

Keď vaši priatelia splnia všetky tri ciele aktivity, docvičia alebo dosiahnu úspechy, zobrazia sa vám na hodinkách Apple Watch oznámenia o ich výkonoch. 

Ak chcete prijať pozvánku alebo skontrolovať čakajúce pozvánky, otvorte aplikáciu Aktivita, klepnite na záložku Zdieľanie a potom klepnite na položku Zdieľanie v hornej časti obrazovky. Keď váš priateľ prijme pozvánku, informácie o ňom sa zobrazia na vašom iPhone v aplikácii Aktivita v časti Zdieľanie. 

Armandova aktivita na hodinkách Apple Watch     

Zobrazenie výkonu priateľa

Keď začnete svoju aktivitu zdieľať, môžete sledovať výkony priateľov a pomôcť im s motiváciou pri plnení cieľov. Výkon priateľa si môžete pozrieť takto:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnutím doľava zobrazte zdieľanú aktivitu. 
 3. Klepnite na priateľa a potom si rolovaním pozrite jeho výkon. Môžete mu tiež poslať správu.

     #micdrop

Odoslanie správy priateľom

Keď dostanete oznámenie o aktivite priateľa, môžete ho podporiť prednastavenými odpoveďami.

Z aplikácie Aktivita tiež môžete poslať správu všetkým priateľom:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnite doľava a potom otočením korunky Digital Crown rolujte na koniec.
 3. Klepnite na položku Odoslať správu všetkým.

Ak chcete odoslať správu jednému priateľovi, klepnite naňho, rolujte nadol a potom klepnite na položku Odoslať správu. 

História aktivity Jane na iPhone     

Stíšenie hlásení

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na záložku Zdieľanie a potom na priateľa.
 3. Klepnite na položku Stíšiť hlásenia. Ak chcete hlásenia znovu aktivovať, klepnite na položku Zrušiť stíšenie hlásení.

 

Skrytie vášho postupu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na záložku Zdieľanie a potom na priateľa, pred ktorým chcete svoju aktivitu skryť.  
 3. Klepnite na položku Skryť moju aktivitu. Aktivitu priateľa môžete sledovať aj naďalej, on ale vašu aktivitu neuvidí.
 4. Ak chcete zdieľanie znovu aktivovať, klepnite na položku Zobraziť moju aktivitu.

Zastavenie zdieľania

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita. 
 2. Klepnite na záložku Zdieľanie a potom na priateľa. 
 3. Klepnite na položku Odstrániť priateľa. Keď priateľa odstránite, nemôže sledovať vašu aktivitu a vy nemôžete sledovať jeho aktivitu. Ak chcete zdieľanie znovu aktivovať, pošlite priateľovi novú pozvánku.

Získanie pomoci so zdieľaním aktivity

Zdieľanie aktivity vyžaduje systém iOS 10 a watchOS 3 alebo novší. Ak ste si s iPhonom spárovali viac ako jedny hodinky Apple Watch, záložka Zdieľanie sa v aplikácii Aktivita nezobrazí, kým všetky hodinky neaktualizujete na najnovšiu verziu systému watchOS

Ak sa zobrazí chyba pri pokuse o pridanie priateľa alebo odoslanie pozvánky

Odhláste sa na iPhone z iCloudu a znova sa prihláste: 

 1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno]. V systéme iOS 10.2 alebo staršom klepnite na položky Nastavenia > iCloud. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Odhlásiť sa. 
 3. Vráťte sa do časti Nastavenia > Prihláste sa na [zariadenie] a zadajte svoje Apple ID a heslo. V systéme iOS 10.2 alebo staršom sa vráťte do časti Nastavenia > iCloud a potom zadajte svoje Apple ID a heslo.
 4. Klepnite na položku Prihlásiť sa.
 5. Skúste pridať priateľa alebo vyhľadať pozvánku.

Ak priateľa stále nemôžete nájsť, overte, či má hodinky Apple Watch a či ste si už nepridali maximálny možný počet priateľov. Pridať možno maximálne 40 priateľov.

Ak sa vám nezobrazujú aktualizácie aktivity priateľov

Ak sa váš iPhone môže pripojiť na internet a ste prihlásený do iCloudu, každý deň môžete prijímať aktualizácie aktivity priateľov. Ak sa váš iPhone nemohol niekoľko dní pripojiť alebo ak ste odhlásený od iCloudu, môžu príslušné dni chýbať.

Dátum zverejnenia: