Zdieľanie aktivity a súťaženie s priateľmi pomocou hodiniek Apple Watch

Kruhy aktivít môžete zdieľať s priateľmi a rodinou a motivovať sa navzájom. Podporujte sa navzájom, aby ste uzavreli všetky tri kruhy, súťažte o víťaza týždňa alebo umožnite trénerovi sledovať váš denný pokrok.

Začatie zdieľania

Na zdieľanie aktivity je potrebné, aby ste vy aj vaši priatelia mali hodinky Apple Watch. Keď vaši priatelia splnia všetky tri ciele aktivity, dotrénujú alebo dosiahnu úspechy, zobrazí sa vám hlásenie o ich výkonoch.

Pridanie priateľov

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na kartu Zdieľanie. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na položku Začať. 
 3. Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a zadajte kontaktné informácie priateľa. Priateľov môžete vybrať aj zo zoznamu navrhovaných kontaktov. Pridať možno maximálne 40 priateľov.
 4. Keď vyberiete priateľov, klepnite na položku Odoslať. Počkajte, kým vaši priatelia pozvánku neprijmú. 

Prijatie pozvánky

Keď vás niekto pozve na zdieľanie aktivity alebo vyzve na súťaž, na hodinkách Apple Watch sa vám zobrazí hlásenie. Klepnite na možnosť Prijať alebo Ignorovať. Ak sa vám hlásenie nezobrazí, môžete pozvánku prijať z aplikácie Aktivita:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita a klepnite na kartu Zdieľanie.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na ikonu Ikona účtu.
 3. Klepnite na možnosť Prijať alebo Ignorovať.


Súťaženie s priateľmi

V systémoch iOS 12 a watchOS 5 môžete svojich priateľov vyzývať na sedemdňové súťaže. Počas súťaže získavate body za uzatváranie kruhov aktivity. Za každé percento, o ktoré kruh v daný deň naplníte, získate jeden bod. Celkove môžete získať až 600 bodov denne. To je maximálne 4 200 bodov za týždeň.

Vyhráva ten, kto má na konci súťaže najviac bodov. Po skončení súťaže získate ocenenie.

Vyzvanie priateľa pomocou hodiniek Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnite prstom doľava a klepnite na priateľa. 
 3. Rolujte nadol a klepnite na položku Súťažiť.
 4. Klepnite na položku Vyzvať „[meno]“. Počkajte, kým priateľ pozvánku neprijme. 

Vyzvanie priateľa pomocou iPhonu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita a klepnite na kartu Zdieľanie.
 2. Klepnite na priateľa.
 3. Klepnite na položku Súťažiť s užívateľom „[meno]“.
 4. Klepnutím na položku Vyzvať „[meno]“ potvrďte akciu. Počkajte, kým priateľ pozvánku neprijme. 

Správa pre Allena, ktorou ho na hodinkách Apple Watch vyzývate na súťaž.

Motivovanie priateľov

Keď začnete svoju aktivitu zdieľať, môžete sledovať výkony priateľov a pomôcť im s motiváciou pri plnení cieľov. Keď dostanete hlásenie o aktivite priateľa, môžete zareagovať prednastavenou odpoveďou alebo povzbudením. A keď priateľ uzavrie všetky tri kruhy alebo získa určité ocenenie, môžete ho priamo z hlásenia vyzvať na súťaž.

Jane už splnila 214 zo svojho cieľa 280 spálených kalórií.

Zobrazenie výkonu priateľa

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnutím doľava zobrazte zdieľanú aktivitu. 
 3. Klepnite na priateľa a potom si rolovaním pozrite jeho výkon. Môžete mu tiež poslať správu.

Odoslanie správy priateľom

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Potiahnite doľava a potom otočením korunky Digital Crown rolujte na koniec.
 3. Ak chcete odoslať správu všetkým priateľom, klepnite na položku Odoslať správu všetkým. 
 4. Ak chcete odoslať správu jednému priateľovi, klepnite naňho, rolujte nadol a potom klepnite na položku Odoslať správu. 

Zastavenie zdieľania

Ak chcete zdieľanie ukončiť, môžete si stíšiť hlásenia, skryť svoj postup alebo odstrániť priateľov. 

Stíšenie hlásení

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na tab Zdieľanie a potom klepnite na priateľa.
 3. Klepnite na položku Stíšiť hlásenia. Ak chcete hlásenia znovu aktivovať, klepnite na položku Zrušiť stíšenie hlásení.

Skrytie vášho postupu

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na tab Zdieľanie a potom klepnite na priateľa, pred ktorým chcete svoju aktivitu skryť.  
 3. Klepnite na položku Skryť moju aktivitu. Aktivitu priateľa môžete sledovať aj naďalej, on ale vašu aktivitu neuvidí.Aktivitu nemôžete skryť pred priateľom, s ktorým práve súťažíte.
 4. Ak chcete zdieľanie znovu aktivovať, klepnite na položku Zobraziť moju aktivitu.

Odstránenie priateľa

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Aktivita. 
 2. Klepnite na tab Zdieľanie a potom klepnite na priateľa. 
 3. Klepnite na položku Odstrániť priateľa. Keď priateľa odstránite, nemôže sledovať vašu aktivitu a vy nemôžete sledovať jeho aktivitu. Ak chcete zdieľanie znovu aktivovať, pošlite priateľovi novú pozvánku.

Získanie pomoci so zdieľaním aktivity

Na súťaženie s priateľmi je potrebný systém iOS 12 a watchOS 5 alebo novší. Zdieľanie aktivity vyžaduje systém iOS 10 a watchOS 3 alebo novší.

Ak ste si s iPhonom spárovali viac ako jedny hodinky Apple Watch, tab Zdieľanie sa v aplikácii Aktivita nezobrazí, kým všetky hodinky neaktualizujete na najnovšiu verziu systému watchOS

Ak sa zobrazí chyba pri pokuse o pridanie priateľa alebo odoslanie pozvánky

Odhláste sa v iPhone z iCloudu a znovu sa prihláste: 

 1. Klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno]. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Odhlásiť sa. 
 3. Vráťte sa do časti Nastavenia > Prihláste sa na [zariadenie] a zadajte svoje Apple ID a heslo.
 4. Klepnite na položku Prihlásiť sa.
 5. Skúste pridať priateľa alebo vyhľadať pozvánku.

Ak priateľa stále nemôžete nájsť, overte, či má hodinky Apple Watch a či ste si už nepridali maximálny možný počet priateľov. Pridať možno maximálne 40 priateľov.

Ak sa vám nezobrazujú aktualizácie aktivity priateľov

Ak sa váš iPhone môže pripojiť na internet a ste prihlásený k iCloudu, každý deň môžete prijímať aktualizácie aktivity priateľov. Ak sa váš iPhone nemohol niekoľko dní pripojiť alebo ak ste odhlásený od iCloudu, môžu príslušné dni chýbať.

Dátum zverejnenia: