Nabíjanie slúchadiel AirPods s nabíjacím puzdrom a informácie o výdrži batérie

Prečítajte si, ako nabíjať slúchadlá AirPods s nabíjacím puzdrom a ako predĺžiť výdrž ich batérie.

     

Slúchadlá AirPods nabijete tak, že ich vložíte do puzdra. Puzdro má dostatočnú kapacitu na niekoľko úplných nabití slúchadiel AirPods, takže ich môžete nabíjať aj na cestách. Ak chcete, aby slúchadlá AirPods zostali nabité, vložte ich do puzdra, keď ich nepoužívate.

Ak chcete nabiť puzdro, zapojte do jeho konektora Lightning kábel s konektorom Lightning, ktorý ste dostali spolu so slúchadlami AirPods. Druhý koniec kábla zapojte do USB nabíjačky alebo portu. Puzdro môžete nabíjať bez ohľadu na to, či sú v ňom vložené slúchadlá AirPods. Najrýchlejšie je nabíjanie pomocou USB nabíjačky pre iPhone alebo iPad alebo zapojenia do Macu.

Bezdrôtové nabíjacie puzdro môžete nabíjať pomocou nabíjacej podložky s certifikáciou Qi alebo konektora Lightning. Puzdro položte na nabíjačku indikátorom stavu nahor a so zatvoreným krytom. Indikátor stavu by mal na 8 sekúnd ukázať aktuálnu úroveň nabitia. Ak si chcete pozrieť stav nabitia počas nabíjania slúchadiel AirPods, pozrite si časť Kontrola stavu nabitia.

Informácie o výdrži batérie

Ak má slúchadlo AirPod slabú batériu, v jednom alebo oboch slúchadlách AirPods sa ozve tón. Tento tón sa ozve prvýkrát, keď sa zistí, že je slabá batéria, a druhýkrát bezprostredne pred vypnutím slúchadiel AirPods.

Pri používaní slúchadiel AirPods (2. generácia) môžete očakávať nasledujúcu výdrž:

 • Keďže puzdro má kapacitu na viacero nabití, celkovo máte k dispozícii viac než 24 hodín počúvania1 alebo až 18 hodín telefonovania.2
 • Slúchadlá AirPods vydržia na jedno nabitie až 5 hodín počúvania3 alebo 3 hodiny telefonovania.4
 • 15-minútové nabíjanie slúchadiel AirPods v puzdre stačí až na 3 hodiny počúvania5 alebo až 2 hodiny telefonovania.6

Pri používaní slúchadiel AirPods (1. generácia) môžete očakávať nasledujúcu výdrž:

 • Slúchadlá AirPods vydržia na jedno nabitie až 5 hodín počúvania alebo 2 hodiny telefonovania.
 • A keďže puzdro má kapacitu na viacero nabití, celkovo máte k dispozícii viac než 24 hodín počúvania alebo až 11 hodín telefonovania.
 • 15-minútové nabíjanie slúchadiel AirPods v puzdre stačí až na 3 hodiny počúvania alebo viac než 1 hodinu telefonovania.

Kontrola stavu nabitia

Stav nabitia slúchadiel AirPods s nabíjacím puzdrom môžete zistiť na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Na zariadení so systémom iOS

     

     

Ak používate iPhone, vložte slúchadlá AirPods do puzdra, otvorte jeho kryt a podržte puzdro pri iPhone. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí stav nabitia slúchadiel AirPods s nabíjacím puzdrom.

 Stav nabitia slúchadiel AirPods s nabíjacím puzdrom sa na zariadení so systémom iOS zobrazuje aj vo widgete Batérie. Nabitie puzdra sa však zobrazuje len v prípade, že je v puzdre vložené aspoň jedno slúchadlo AirPod. 

Na Macu

 1. Otvorte kryt alebo vyberte slúchadlá AirPods z puzdra.
 2. Kliknite na ikonu  v lište.
 3. Podržte kurzor na slúchadlách AirPods s nabíjacím puzdrom v menu.

Indikátor stavu

    

Obrázok bezdrôtového nabíjacieho puzdra s popisom indikátora stavu

Bezdrôtové nabíjacie puzdro: Indikátor stavu sa nachádza na prednej strane puzdra.

Nabíjacie puzdro: Indikátor stavu sa nachádza medzi priehradkami na slúchadlá AirPods v nabíjacom puzdre: 

Ak sú slúchadlá AirPods vložené v puzdre a kryt je otvorený, indikátor ukazuje stav ich nabitia. Keď slúchadlá v puzdre vložené nie sú, indikátor ukazuje stav puzdra. Zelená znamená úplné nabitie a oranžová znamená, že zostáva menej než jedno celé nabitie.

Keď bezdrôtové nabíjacie puzdro pripojíte k nabíjačke alebo ho položíte na nabíjaciu podložku s certifikáciou Qi, indikátor stavu zostane svietiť 8 sekúnd. Ak indikátor bliká bielo, znamená to, že slúchadlá AirPods sú pripravené na spárovanie so zariadením. Ak indikátor bliká oranžovo, slúchadlá AirPods môže byť potrebné znova nastaviť.

 1. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Playlist pozostával z 358 jedinečných audio skladieb zakúpených v obchode iTunes Store (256 Kb/s kódovanie AAC). Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania sa plná batéria slúchadiel AirPods nechala vybíjať prehrávaním audia, až kým niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo prehrávanie. Vybité slúchadlá AirPods sa potom nabili na 100 % a prehrávanie sa obnovilo, až kým ho znova nezastavilo niektoré zo slúchadiel AirPod. Tento cyklus sa opakoval, až kým neboli slúchadlá AirPods aj nabíjacie puzdro úplne vybité. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
 2. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania sa plná batéria slúchadiel AirPods nechala vybíjať telefonovaním, až kým niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo prehrávanie zvuku mobilného hovoru. Vybité slúchadlá AirPods sa potom nabili na 100 % a mobilný hovor sa reštartoval, až kým ho znova nezastavilo niektoré zo slúchadiel AirPod. Tento cyklus sa opakoval, až kým neboli slúchadlá AirPods aj nabíjacie puzdro úplne vybité. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
 3. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Playlist pozostával z 358 jedinečných audio skladieb zakúpených v obchode iTunes Store (256 Kb/s kódovanie AAC). Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania sa plná batéria slúchadiel AirPods nechala vybíjať prehrávaním audia, až kým niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo prehrávanie. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
 4. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania sa plná batéria slúchadiel AirPods nechala vybíjať telefonovaním, až kým niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo prehrávanie zvuku mobilného hovoru. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
 5. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Playlist pozostával z 358 jedinečných audio skladieb zakúpených v obchode iTunes Store (256 Kb/s kódovanie AAC). Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania 15-minútového nabitia sa vybité slúchadlá AirPods nechali nabíjať 15 minúť a potom sa spustilo prehrávanie audia, až kým ho niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
 6. Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple vo februári 2019 použitím predprodukčných verzií slúchadiel AirPods (2. generácia), nabíjacieho puzdra a bezdrôtového nabíjacieho puzdra a softvéru spárovaných s iPhonom XS Max a predbežnou verziou softvéru. Hlasitosť bola nastavená na 50 %. V rámci testovania 15-minútového nabitia sa vybité slúchadlá AirPods nechali nabíjať 15 minúť a potom sa spustil mobilný hovor, až kým niektoré zo slúchadiel AirPod nezastavilo prehrávanie jeho zvuku. Výdrž batérie závisí od nastavení zariadenia, prostredia, používania a mnohých ďalších faktorov.
Dátum zverejnenia: