Používanie spravovaného Apple ID v iTunes U

Prečítajte si, ako sa líši používanie osobného Apple ID a spravovaného Apple ID v iTunes U.

Podobne ako osobné Apple ID môžete používať aj spravované Apple ID na:

  • prihlásenie do osobného zariadenia,
  • prihlásenie do zdieľaného zariadenia,
  • prístup k službám ako iCloud, iTunes U a Apple School Manager.

Na rozdiel od osobného Apple ID vlastní a spravuje vaše spravované Apple ID vaša škola alebo školský obvod. Táto organizácia môže resetovať heslá, obmedziť nákupy a komunikáciu a nastaviť správu na základe rol.

Spravované Apple ID a spravované kurzy v iTunes

  • Keď pomocou spravovaného Apple ID vytvoríte kurz v iTunes U, pôjde o spravovaný kurz. iTunes U vás automaticky priradí k organizácii, ktorá je určená v službe Apple School Manager.
  • Organizáciu, ktorá je k danému kurzu priradená v službe Apple School Manager, nemôžete upraviť.
  • Vaše spravované Apple ID sa automaticky priradí k vašej organizácii v službe Apple School Manager. iTunes U poskytuje neobmedzené úložisko pre študijné materiály a podporuje viac než 50 zaregistrovaných študentov. 

Zoznamy študentov a ich registrácia do kurzov v iTunes U

Vyučujúci, ktorý vytvorí spravovaný kurz, musí použiť spravované Apple ID. Aj študenti, ktorí sa zaregistrujú, musia použiť spravované Apple ID. Vyučujúci aj študenti musia patriť k rovnakej organizácii v službe Apple School Manager.

Keď vytvoríte kurz pomocou spravovaného Apple ID, môžete všetkých registrovaných študentov automaticky pridať do spravovanej triedy. Ak boli všetky informácie o triede importované do služby Apple School Manager, stačí vybrať položku Použiť Apple School a vybrať zoznam triedy. Ak sa akékoľvek informácie o triede zmenia, napríklad do nej pridáte nového študenta, iTunes U aktualizuje pri najbližšej synchronizácii registrácie do kurzu.

Ak vyberiete položku Vytvoriť nový kurz, môžete informácie o kurze zadať manuálne. Študentov pridáte importovaním tried zo služby Apple School Manager alebo im umožníte, aby sa zaregistrovali sami použitím registračného kódu.

Presunutie kurzu pod spravované Apple ID

Po vytvorení kurzu v iTunes U pomocou osobného Apple ID môže vaša organizácia neskôr prejsť na službu Apple School Manager a spravované Apple ID. V takom prípade si pošlite kópiu kurzu na spravované Apple ID, aby ste kurz zmenili na spravovaný kurz.

iTunes U vytvorí snímku vášho pôvodného kurzu vrátane všetkých jeho informačných stránok, príspevkov a materiálov. Nič nezmení. Ak sú v pôvodnom kurze zaregistrovaní nejakí študenti, iTunes U ich zo snímky odstráni.

Prispievatelia do kurzu

Ak používate osobné Apple ID ako primárne Apple ID, môžete samého seba pridať ako prispievateľa do spravovaného kurzu. Študent, ktorý je zaregistrovaný do spravovaného kurzu, nemôže byť prispievateľom.

Dátum zverejnenia: