Pridanie osobného Apple ID ako prispievateľa do spravovaného kurzu iTunes U

Svoje osobné Apple ID môžete použiť na vytvorenie a úpravy spravovaných kurzov iTunes U.

Skôr než začnete

Ak chcete použiť osobné Apple ID na vytvorenie alebo úpravu spravovaných kurzov iTunes U, vaša inštitúcia musí:

 • mať aktívnu organizáciu na portáli Apple School Manager, 
 • vytvoriť a poskytnúť vyučujúcim spravované Apple ID,
 • mať verejnú stránku iTunes U.

Pridanie osobného Apple ID ako prispievateľa

Skôr ako budete môcť pridať svoje osobné Apple ID ako prispievateľa kurzu, vykonajte tieto kroky:

 1. Odošlite kópiu každého zo svojich kurzov iTunes U do svojho spravovaného Apple ID.
 2. Prihláste sa do programu Course Manager alebo do iTunes U pre iOS a prijmite pozvánku prostredníctvom spravovaného Apple ID.
 3. Prepojte svoju verejnú stránku iTunes U so svojou organizáciou na portáli Apple School Manager.
 4. Pozvite (pridajte) osobné Apple ID správcov alebo prispievateľov v službe Public Site Manager, aby sa mohli stať prispievateľmi vašich spravovaných kurzov v iTunes U.

Ako prispievateľa kurzu môžete potom pozvať svoje osobné Apple ID. Keď svoje osobné Apple ID pridáte ako prispievateľa kurzu, môžete ho použiť na výučbu v kurzoch, ktoré ste vytvorili pomocou portálu Apple School Manager. 

Prepojenie verejnej stránky iTunes U s organizáciou na portáli Apple School Manager

Verejnú stránku iTunes U musí prepojiť s organizáciou na portáli Apple School Manager správca IT. Stačí to urobiť len raz. Požiadajte správcu IT, aby prepojil vašu verejnú stránku iTunes U s vašou organizáciou na portáli Apple School Manager pomocou týchto krokov:

 1. Musí prejsť na stránku school.apple.com.
 2. Musí sa prihlásiť pomocou svojho spravovaného Apple ID správcu alebo správcu stránky.
 3. Na ľavom paneli musí vybrať možnosť iTunes U.
 4. Musí kliknúť na tlačidlo Požiadať o používanie Public Site Managera. Ak ešte verejnú stránku nemáte, bude pre vás vytvorená nová.
 5. Musí vložiť adresu URL vašej verejnej stránky iTunes U, ak ju máte k dispozícii. (Tento krok je voliteľný.)
 6. Musí kliknúť na tlačidlo Požiadať.
Dátum zverejnenia: