Pridanie osobného Apple ID ako prispievateľa do spravovaného kurzu iTunes U

Svoje osobné Apple ID môžete použiť na vytvorenie a úpravy spravovaných kurzov iTunes U.

Skôr než začnete

Ak chcete použiť osobné Apple ID na vytvorenie alebo úpravu spravovaných kurzov iTunes U, vaša organizácia musí:

 • mať aktívnu organizáciu v Apple School Manageri, 
 • vytvoriť a poskytnúť vyučujúcim spravované Apple ID,
 • mať verejnú stránku iTunes U.

Pridanie osobného Apple ID ako prispievateľa

Skôr ako budete môcť pridať svoje osobné Apple ID ako prispievateľa kurzu, vykonajte tieto kroky:

 1. Odošlite kópiu každého zo svojich kurzov iTunes U do svojho spravovaného Apple ID.
 2. Prihláste sa do programu Course Manager alebo do iTunes U pre iOS a prijmite pozvánku prostredníctvom spravovaného Apple ID.
 3. Prepojte svoju verejnú stránku iTunes U so svojou organizáciou v Apple School Manageri.
 4. Pozvite (pridajte) osobné Apple ID správcov alebo prispievateľov v Public Site Manageri, aby sa mohli stať prispievateľmi vašich spravovaných kurzov v iTunes U.

Ako prispievateľa kurzu môžete potom pozvať svoje osobné Apple ID. Keď svoje osobné Apple ID pridáte ako prispievateľa kurzu, môžete ho použiť na výučbu v kurzoch, ktoré ste vytvorili pomocou Apple School Managera. 

Prepojenie verejnej stránky iTunes U s organizáciou v Apple School Manageri

Verejnú stránku iTunes U musí prepojiť s organizáciou v Apple School Manageri správca IT. Stačí to urobiť len raz. Požiadajte správcu IT, aby prepojil vašu verejnú stránku iTunes U s vašou organizáciou v Apple School Manageri pomocou týchto krokov:

 1. Musí prejsť na stránku school.apple.com.
 2. Musí sa prihlásiť pomocou svojho spravovaného Apple ID správcu alebo správcu stránky.
 3. Na ľavom paneli musí vybrať možnosť iTunes U.
 4. Musí kliknúť na tlačidlo Požiadať o používanie Public Site Managera. Ak ešte verejnú stránku nemáte, bude pre vás vytvorená nová.
 5. Musí vložiť adresu URL vašej verejnej stránky iTunes U, ak ju máte k dispozícii. (Tento krok je voliteľný.)
 6. Musí kliknúť na tlačidlo Požiadať.
Dátum zverejnenia: