Ak Sprievodca Boot Camp zobrazí informáciu o tom, že sa vašu jednotku USB nepodarilo vytvoriť alebo že na nej nie je dostatok miesta

Možno budete musieť aktualizovať systém macOS alebo použiť novšie vydanie systému Windows 10.

Za určitých okolností môže Sprievodca Boot Camp zobraziť informáciu o tom, že sa spustiteľnú jednotku USB nepodarilo vytvoriť alebo že na disku nie je dostatok miesta. Pri odstraňovaní problému postupujte podľa týchto krokov:

  1. Uistite sa, že používate externú flashovú jednotku USB s kapacitou minimálne 16 GB.
  2. Nainštalujte najnovšie aktualizácie systému macOS.
  3. Stiahnite si najnovšie vydanie systému Windows 10 z webových stránok spoločnosti Microsoft a potom ho nainštalujte pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: