Nastavenie dokumentu v aplikácii Pages

Prečítajte si, ako na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com nastaviť dokument aplikácie Pages vrátane nastavenia dvojstrán.

 

Použitie aplikácie Pages pre systém iOS

Aplikácia Pages pre systém iOS je vyspelý textový editor, v ktorom nájdete všetko potrebné na vytváranie a upravovanie dokumentov na iPhone, iPade alebo iPode touch.
 

Zmena okrajov, orientácie strany a veľkosti strany

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu. 
 2. Ak chcete upraviť okraje dokumentu textového editora, potiahnite šípky okolo textového poľa tela. Môžete zmeniť všetky štyri okraje strany.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, klepnite na položky  > Dokument a potom na položku Na výšku alebo Na šírku.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, klepnite na položky  > Dokument a potom na požadovanú možnosť. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Ak chcete zadať inú veľkosť, klepnite na položku Vlastná veľkosť, zadajte rozmery a potom klepnite na položku Hotovo.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Používanie dvojstrán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy objektov. Dvojstrany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu s dvojstranovým usporiadaním, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu > .
 2. Zapnite možnosť Protiľahlé strany.
 3. Ak chcete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky a päty:
  • V dokumente na spracovanie textu klepnite na položky > Nastavenie dokumentu >  > Sekcia a zapnite možnosť Pravé a ľavé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany klepnite na položky > Nastavenie dokumentu >  a zapnite možnosť Pravé a ľavé strany sa líšia.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Dvojstrany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu. Klepnite na ikonu Ikona Zobraziť a zapnite alebo vypnite možnosť Dve strany.

Práca s hlavičkami a pätami

V dokumente môžete aktualizovať hlavičky a päty. Takisto ich môžete zapnúť alebo vypnúť.

Pridanie obsahu do hlavičky alebo päty:

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na hlavičku alebo pätu a zadajte do nej text.

Vymazanie hlavičky alebo päty:

 1. Klepnite na položky > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite do hlavičky alebo päty, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na ikonu .

Vypnutie hlavičky alebo päty:

 1. Klepnite na položky > Nastavenie dokumentu >  > Dokument.
 2. Vypnite možnosť Hlavičky alebo Päty.

Klepnutím na položku Hotovo zatvoríte panel Nastavenie dokumentu.

Pri práci na dokumente môžete hlavičky alebo päty rýchlo upraviť kliknutím na text existujúcej hlavičky alebo päty. Automaticky sa otvorí panel Nastavenie dokumentu, na ktorom môžete hlavičky alebo päty upraviť.

Pridanie čísel strán

 1. Klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite do hlavičky alebo päty, klepnite na položku Čísla strán a vyberte požadovaný štýl.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Použitie aplikácie Pages pre Mac

Aplikácia Pages pre Mac je vyspelý textový editor, v ktorom nájdete všetko potrebné na vytváranie a upravovanie dokumentov na Macu.

Zmena veľkosti papiera, orientácie strany a okrajov

 1. Kliknite na ikonu  a potom na položku Dokument.
 2. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite v časti Tlačiareň a veľkosť papiera na vyskakovacie menu Veľkosť papiera a vyberte požadovanú možnosť. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Môžete tiež nastaviť vlastnú veľkosť papiera.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, v časti Orientácia strán kliknite na požadovanú orientáciu.
 4. Ak chcete zmeniť okraje dokumentu textového editora, v časti Okraje dokumentu klikajte na šípky alebo zadajte požadované hodnoty do polí Hore, Dole, Vľavo a Vpravo. V šablóne Prázdne sú všetky okraje automaticky nastavené na 2,5 cm.*

* Ak používate inú šablónu, veľkosti okrajov sa môžu líšiť.

Používanie dvojstrán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy objektov. Dvojstrany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu s dvojstranovým usporiadaním, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

 1. V dokumente na spracovanie textu kliknite na položky Inšpektor dokumentu > Dokument. V dokumente s rozložením strany kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu.
 2. Vyberte položku Protiľahlé strany.
 3. Ak chcete mať na ľavej a pravej strane iné päty:
  • V dokumente na spracovanie textu kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu, kliknite na položku Sekcia a vyberte možnosť Ľavé a pravé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu a vyberte možnosť Ľavé a pravé strany sa líšia.

Dvojstrany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu. Kliknite na položku Zmeniť veľkosť a vyberte možnosť Dve strany alebo Jedna strana. Ak máte dokument zobrazený ako dve strany vedľa seba, môžete výberom položky Prispôsobiť rozvrhnutie nastaviť, aby sa dvojstrana roztiahla alebo zmenšila podľa šírky obrazovky.

Práca s hlavičkami a pätami

Pridanie obsahu do hlavičky alebo päty:

 1. Presuňte ukazovateľ k hornému alebo dolnému okraju ľubovoľnej strany v dokumente a počkajte, kým sa zobrazí sivé textové pole. 
 2. Kliknite do poľa a začnite písať.

Hlavička a päta sa zhodujú s predchádzajúcou sekciou (v dokumentoch na spracovanie textu) alebo s predchádzajúcou stranou (v dokumentoch s rozložením strany). Ak chcete, aby každá sekcia alebo strana obsahovala iné hlavičky a päty:

 • V dokumente na spracovanie textu kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu a potom na položku Sekcia. V časti Hlavičky a päta zrušte výber možnosti Zjednotiť s predošlou sekciou.
 • V dokumente s rozložením strany kliknite na prázdne miesto na strane (tak, aby nebolo nič vybrané), kliknite na tlačidlo Tlačidlo Formát a zrušte výber možnosti Zjednotiť s predošlou sekciou.

V dokumentoch textového editora môžete skryť hlavičku a pätu na prvej strane:

 1. Kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu a potom na položku Sekcia.
 2. V časti Hlavičky a päty vyberte možnosť Skryť na prvej strane sekcie.

Ak chcete zmeniť umiestnenie hlavičky alebo päty alebo ich úplne odstrániť:

 1. V dokumente na spracovanie textu kliknite na ikonu Inšpektor dokumentu a potom na položku Sekcia. V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Tlačidlo Formát.
 2. Ak chcete zmeniť umiestnenie hlavičky a päty v dokumente textového editora, klikajte na šípky vedľa polí Hlavička a Päta alebo do nich zadajte požadované hodnoty. V dokumente s rozložením strany kliknite na polia v časti Okraje hlavičky a päty.
 3. Hlavičky a päty odstránite tak, že zrušíte zaškrtnutie políčok Hlavička a Päta.

Pridanie čísel strán

Ak chcete, aby sa na každej strane nachádzali čísla strán na rovnakom mieste, vložte ich do hlavičky alebo päty. Čísla alebo počty strán vložíte do hlavičky alebo päty tak, že kliknete do sivého textového poľa a vyberiete položky Vložiť > Číslo strany.

Nastavenie štýlu číslovania strán:

 1. V dokumente textového editora kliknite na ikonu  a potom na položku Sekcia.
  V dokumentoch s rozložením strany kliknite na prázdnu oblasť na strane a potom kliknutím na položku Formát zobrazte inšpektora Rozloženie strany.
 2. V časti Číslovanie strán kliknite na vyskakovacie menu Formát a vyberte arabské alebo rímske číslice, prípadne veľké alebo malé písmená. 
 3. Môžete tiež určiť, či má číslovanie strán pokračovať z predchádzajúcej sekcie alebo začínať od určitého čísla.
 4. Ak chcete do dokumentu vložiť počet strán, kliknite do textového poľa hlavičky alebo päty a vyberte položky Vložiť > Počet strán.

Pridanie dátumu a času

Kamkoľvek do dokumentu môžete vložiť aktuálny dátum a čas. Kliknite do textu a vyberte položky Vložiť > Dátum a čas.

Aplikácia Pages automaticky zistí štýl dátumu a času v systémových nastaveniach Macu. Prečítajte si viac o aktualizovaní štýlu dátumu a času.

 

Použitie aplikácie Pages pre iCloud

V aplikácii Pages pre iCloud môžete so svojimi dokumentmi pracovať aj online. Aplikácia Pages pre iCloud obsahuje rovnaké možnosti nastavenia dokumentu ako aplikácia Pages pre Mac. V aplikácii Pages pre iCloud sa líši len pridávanie čísel strán a zapínanie dvojstrán.

Pridanie čísel strán

Číslo strany pridáte kamkoľvek do dokumentu tak, že kliknete do hlavičky, textu tela alebo textového poľa a potom kliknete na ikonu .

Ak chcete vložiť číslo aktuálnej strany, vyberte položku Číslo strany.

Ak chcete vložiť celkový počet strán, vyberte položku Počet strán.

Ak chcete do dokumentu vložiť oboje, vyberte položku Číslo strany, do hlavičky alebo päty napíšte „z“ a potom vložte položku Počet strán.

Používanie dvojstrán v aplikácii Pages pre iCloud

Dokument v aplikácii Pages pre iCloud môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany, strany sa však nebudú zobrazovať vedľa seba. Dvojstrany zapnete tak, že kliknete na ikonu  a vyberiete možnosť Protiľahlé strany.

 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: