Nastavenie dokumentu v apke Pages na iPhone, iPade alebo Macu

Ak chcete začať pracovať s dokumentom v apke Pages, môžete si vybrať, aký typ dokumentu chcete vytvoriť, zmeniť okraje, zmeniť vzhľad textu a pridať do hlavičiek a piat čísla strán a ďalší obsah.

MacBook Pro a iPad Pro s rovnakým otvoreným dokumentom Pages 

Výber typu dokumentu

Dokumentom Pages môže byť dokument textového editora alebo dokument s rozložením strán. Podľa typu vytváraného obsahu sa rozhodnite, ktorý typ dokumentu chcete vytvoriť.

Prečítajte si, ako vybrať typ dokumentu.


Zmena veľkosti strany, orientácie strany a okrajov

Po výbere typu dokumentu môžete vybrať veľkosť strany, vybrať orientáciu na výšku alebo na šírku a nastaviť okraje dokumentu.

Prečítajte si, ako vybrať veľkosť a orientáciu strany a ako nastaviť okraje dokumentu.


Zmena vzhľadu textu

Zmeňte farbu, zarovnanie a rozstupy medzi riadkami textu v dokumente.

Prečítajte si, ako upraviť text v dokumente.


Pridanie čísel strán a ďalšieho obsahu do hlavičiek a piat

Do hlavičiek a piat môžete pridať obsah, ako sú čísla strán a text. Môžete tiež zmeniť vzhľad textu a obsahu v hlavičkách a pätách.

Prečítajte si, ako pracovať s hlavičkami a pätami.

Dátum zverejnenia: