Zapnutie audiopopisov na Macu

Keď pre video zapnete audiopopisy, budú sa scény vo videu slovne popisovať.

Zapnutie audiopopisov pre video

Ak je súčasťou videa, ktoré sledujete, aj obsah s audiopopismi, môžete audiopopisy zapnúť rovnako, ako by ste zapli titulky alebo zmenili jazyky zvuku. Funguje to s aplikáciami ako Apple TV, iTunes, QuickTime Player a DVD Player a s videom vo formáte HTML5 v prehliadači Safari.

  1. Posunutím ukazovateľa nad video zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
  2. Kliknite na ikonu bubliny titulkov .
  3. Vyberte stopu audiopopisu alebo inú možnosť zvuku.
    Prehrávač aplikácie TV s otvoreným menu Popisy

Niektoré aplikácie a webové stránky tretích strán používajú pre videá vlastné ovládacie prvky. Ak viete, že video obsahuje audiopopisy, no nevidíte spôsob, ako ich zapnúť, možno bude potrebné obrátiť sa na vývojára aplikácie alebo na vlastníka webových stránok a požiadať o ďalšie informácie.
   


Zapnutie audiopopisov pre všetky videá ako predvoleného nastavenia

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Prístupnosť.
  2. Na postrannom paneli kliknite na Popisy.
  3. Vyberte Prehrať audiopopisy, ak sú dostupné.
    Sekcia Popisy v systémových nastaveniach pre prístupnosť s vybranou možnosťou Prehrať audiopopisy, ak sú dostupné

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: