Zapnutie audiopopisov na Macu

Keď pre video zapnete audiopopisy, scény vo videu sa budú slovne opisovať.

Zapnutie audiopopisov pre video

Ak je súčasťou videa, ktoré pozeráte, aj obsah s audiopopismi, audiopopisy môžete zapnúť rovnako, ako by ste zapli titulky alebo zmenili jazyky zvukovej stopy. Funguje to s apkami ako Apple TV, iTunes, QuickTime Player a DVD Player a s videom vo formáte HTML5 v Safari.

  1. Umiestnením kurzora nad video zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
  2. Kliknite na ikonu bubliny titulkov .
  3. Vyberte stopu audiopopisu alebo inú možnosť zvuku.
    Prehrávač apky TV s otvoreným menu Popisy

Niektoré apky a webové stránky tretích strán používajú pre videá vlastné ovládacie prvky. Ak viete, že video obsahuje audiopopisy, no nevidíte spôsob, ako ich zapnúť, možno bude potrebné obrátiť sa na vývojára apky alebo na vlastníka webových stránok a požiadať o ďalšie informácie.
   


Zapnutie audiopopisov pre všetky videá ako predvoleného nastavenia

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na Prístupnosť.
  3. V nastaveniach prístupnosti kliknite na Popisy.
  4. Zapnite možnosť Prehrať audiopopisy, ak sú dostupné.

 


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: