Zamykanie poznámok v iPhone, iPade, iPode touch a Macu

Poznámky obsahujúce vaše osobné údaje (napríklad finančné údaje, informácie o zdravotnom stave alebo prihlasovacie údaje na webové stránky) môžete zabezpečiť heslom, odtlačkom prsta alebo dokonca tvárou.

Aplikácia Poznámky vám ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. Poznámky, ktoré chcete vo svojich zariadeniach chrániť, môžete zabezpečiť heslom. Ak máte iPhone, iPad alebo Mac, ktorý podporuje Touch ID, môžete zamknuté poznámky otvárať pomocou odtlačku prsta. Na podporovaných zariadeniach môžete používať aj Face ID.

Ak ste do iCloudu prihlásený pomocou spravovaného Apple ID, nemôžete odomykať poznámky. Navyše Touch ID možno používať len v Macu s Touch Barom alebo zapínacím tlačidlom s Touch ID.

Skôr než začnete


Nastavenie hesla pre poznámky

Skôr než budete môcť zamknúť svoje poznámky, vytvorte si heslo, ktoré si dokážete ľahko zapamätať. Okrem toho si nezabudnite nastaviť pomôcku k heslu. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám s jeho obnovou nemôže pomôcť.

Ak budete pracovať s poznámkami v iCloude vo viac ako jednom zariadení Apple, na ich zamykanie a odomykanie budete používať to isté heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Heslo si môžete vytvoriť v menu Nastavenia zariadenia alebo priamo v aplikácii Poznámky. Potom môžete zapnúť funkciu Použiť Touch ID alebo Použiť Face ID, aby ste chránené poznámky mohli odomykať pomocou odtlačku prsta alebo tváre.

Vytvorenie hesla v menu Nastavenia

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky.
 2. Klepnite na položku Heslo. Ak máte viacero účtov, najskôr klepnite na účet, pre ktorý chcete vytvoriť heslo.
 3. Zadajte heslo a nezabudnite si k nemu nastaviť pomôcku. Ak to vaše zariadenie podporuje, zapnite Touch ID alebo Face ID.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

 

Vytvorenie hesla v aplikácii Poznámky

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Zamknúť poznámku.
 3. Zadajte heslo a nezabudnite si k nemu nastaviť pomôcku. Ak to vaše zariadenie podporuje, zapnite Touch ID alebo Face ID.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

 

Po uzamknutí sa poznámka automaticky chráni heslom vo všetkých vašich zariadeniach. Ak chcete Touch ID alebo Face ID používať na odomykanie poznámok v ostatných zariadeniach, musíte v zariadení, ktoré používate, zadať heslo a potom zapnúť Touch ID alebo Face ID.

V Macu

V Macu si môžete heslo vytvoriť priamo v aplikácii Poznámky. Postupujte takto:

 1. V lište kliknite na položky Poznámky > Nastavenia a potom na položku Nastaviť heslo.
 2. Zadajte heslo. Ak máte viacero účtov, najskôr kliknite na účet, pre ktorý chcete vytvoriť heslo.
 3. Nastavte si k nemu pomôcku.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.


Používanie ochrany heslom v aplikácii Poznámky

Ochrana heslom jednoduchým spôsobom chráni poznámku, či už v nej máte obrázok, náčrt, kresbu, mapu, naskenovaný dokument alebo zoznam s dôležitými informáciami. A keď budete chcieť otvoriť chránené poznámky, v zozname poznámok uvidíte, ktoré sú zamknuté. Symbolizuje to ikona  vedľa poznámky. Kým nezadáte heslo alebo nepoužijete Touch ID alebo Face ID, uvidíte len názov a dátum poslednej úpravy.

 

Zamknutie poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu  .
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

Po zamknutí zostane poznámka otvorená a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona . Obsah poznámky môžete skryť klepnutím na ikonu .

V Macu:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Kliknite na ikonu .
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

Otvorenie zamknutej poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Klepnite na položku Zobraziť poznámku.
 3. Použite Touch ID alebo Face ID, prípadne zadajte heslo.

V Macu a na stránke iCloud.com:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Použite Touch ID alebo zadajte heslo.

Odomknú sa všetky poznámky zamknuté pomocou daného hesla. Zamknuté poznámky zostanú otvorené niekoľko minút, aby ste mohli jednoducho prejsť na ďalšiu poznámku, skopírovať a vložiť informácie z iných aplikácií alebo vykonať iné úlohy. Ak aplikáciu Poznámky zatvoríte alebo zariadenie prejde do režimu spánku, poznámka sa znova zamkne.

Odstránenie zámku

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo, prípadne použite Touch ID alebo Face ID.
 3. Klepnite na ikonu .   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

V Macu:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo alebo použite Touch ID.
 3. Kliknite na ikonu .   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

Odstránením zámku z poznámky dôjde k jeho odstráneniu vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID.

Zamknúť môžete iba poznámky vo svojom zariadení a v iCloude. Nie je možné zamknúť poznámky, ktoré obsahujú PDF súbory, zvuk, video, dokumenty aplikácií Keynote, Pages a Numbers, ani poznámky, ktoré sa synchronizujú cez server IMAP (napríklad Yahoo, Gmail a Hotmail). Heslom nie je možné chrániť ani poznámky, ktoré zdieľate.. Ak chcete zastaviť zdieľanie poznámky, otvorte možnosť  a potom klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.


Zmena hesla

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Heslo.
 2. Klepnite na položku Zmeniť heslo.*
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište vyberte položky Poznámky > Nastavenia a potom kliknite na položku Zmeniť heslo.*
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.
 4. Kliknite na položku Zmeniť heslo.

* Ak máte viacero účtov, najskôr kliknite na účet, ktorého heslo chcete zmeniť.


Zabudnuté heslo poznámok

Poznámku môžete odomknúť iba po zadaní hesla, ktoré ste použili na jej zamknutie. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám nemôže pomôcť získať prístup k zamknutým poznámkam.

Môžete si vytvoriť nové heslo, no nezískate tým prístup k starým poznámkam. Umožní vám to však ochrániť novým heslom všetky poznámky, ktoré vytvoríte neskôr. Ak sa ocitnete v takejto situácii, môže sa stať, že budete mať viacero poznámok s rôznymi heslami.

Ak máte viacero hesiel, pri pohľade na poznámky v zozname poznámok nebudete vedieť, ktoré heslo máte použiť. Ak pri otváraní poznámky zamknutej starým heslom použijete nové heslo, zobrazí sa upozornenie, že ste zadali nesprávne heslo. Okrem toho sa zobrazí aj pomôcka, ktorá vám pomôže spomenúť si na staré heslo. Ak potom zadáte správne staré heslo, budete môcť aktualizovať heslo vybranej poznámky.


Resetovanie hesla poznámok

Resetovaním hesla v aplikácii Poznámky nevymažete ani nezmeníte heslo poznámok, ktoré ste zamkli predtým. Ak máte poznámku, ktorá je zamknutá pomocou starého hesla, môžete ho aktualizovať na nové tak, že zadáte staré heslo, odstránite ho a potom v poznámke použijete nové heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky a potom klepnite na položku Heslo.*
 2. Klepnite na položku Resetovať heslo.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Znova klepnite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište kliknite na položky Poznámky > Nastavenia > Resetovať heslo a potom na tlačidlo OK.*
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Kliknite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.

 

* Ak máte viacero účtov, najskôr kliknite na účet, ktorého heslo chcete zmeniť.

 

Dátum zverejnenia: