Zamykanie poznámok v iPhone, iPade, iPode touch a Macu

Poznámky obsahujúce vaše najcitlivejšie osobné informácie (napríklad prihlasovacie údaje do internet bankingu alebo na iné webové stránky či informácie o zdravotnom stave) môžete zabezpečiť heslom, odtlačkom prsta alebo dokonca svojou tvárou.

Mac, iPad a iPhone so zobrazenou poznámkou týkajúcou sa dovolenky na pláži

Aplikácia Poznámky vám ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. Aplikácia Poznámky používa vo všetkých zariadeniach jednotné heslo pre všetky poznámky, ktoré chcete chrániť. A ak máte iPhone, iPad alebo Mac* s Touch ID, zamknuté poznámky môžete otvárať pomocou odtlačku prsta. V iPhone X môžete používať funkciu Face ID.

Poznámky nie je možné zamknúť, ak ste sa do iCloudu prihlásili pomocou spravovaného účtu Apple ID.

Skôr než začnete


Nastavenie hesla pre poznámky

Skôr než budete môcť zamknúť svoje poznámky, vytvorte si heslo, ktoré si dokážete ľahko zapamätať. Okrem toho si nezabudnite nastaviť pomôcku k heslu. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám s jeho obnovou nemôže pomôcť.

Ak budete pracovať s poznámkami v iCloude vo viac ako jednom zariadení Apple, na ich zamykanie a odomykanie budete používať to isté heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Heslo si môžete vytvoriť v menu Nastavenia zariadenia alebo priamo v aplikácii Poznámky. Potom môžete zapnúť funkciu Použiť Touch ID alebo Použiť Face ID, aby ste chránené poznámky mohli odomykať pomocou odtlačku prsta alebo tváre.

Vytvorenie hesla v menu Nastavenia

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky.
 2. Klepnite na položku Heslo.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Vytvorenie hesla v aplikácii Poznámky

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať > Zamknúť poznámku.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

 

Po uzamknutí sa poznámka automaticky chráni heslom vo všetkých vašich zariadeniach. Ak chcete na odomykanie poznámok používať Touch ID alebo Face ID, musíte v zariadení, ktoré používate, zadať heslo a potom zapnúť Touch ID alebo Face ID.

V Macu

V Macu si môžete heslo vytvoriť priamo v aplikácii Poznámky. V lište kliknite na položky Poznámky > Nastaviť heslo. Zadajte heslo, nastavte si k nemu pomôcku a potom kliknite na položku Hotovo.


Používanie ochrany heslom v aplikácii Poznámky

Ochrana heslom jednoduchým spôsobom chráni poznámku, či už v nej máte obrázok, náčrt, mapu, naskenovaný dokument alebo zoznam s dôležitými informáciami. A keď budete chcieť otvoriť chránené poznámky, v zozname poznámok uvidíte, ktoré sú zamknuté. Symbolizuje to ikona  vedľa poznámky. Kým nezadáte heslo alebo nepoužijete Touch ID alebo Face ID, uvidíte len názov a dátum poslednej úpravy.

 

iPhone so zobrazenou poznámkou týkajúcou sa dovolenky na pláži s možnosťou AirDrop

Zamknutie poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať.
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

Po zamknutí zostane poznámka otvorená a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona Ikona odomknutých poznámok. Obsah poznámky môžete skryť klepnutím na ikonu .

V Macu:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Kliknite na ikonu .
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

iPhone so zobrazenou výzvou na zadanie hesla Zobraziť poznámku

Otvorenie zamknutej poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Klepnite na položku Zobraziť poznámku.
 3. Použite Touch ID alebo zadajte heslo.

V Macu a na stránke iCloud.com:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Použite Touch ID alebo zadajte heslo.

Zamknuté poznámky zostanú otvorené niekoľko minút, aby ste mohli jednoducho prejsť na ďalšiu poznámku, skopírovať a vložiť informácie z iných aplikácií alebo vykonať iné úlohy. Ak aplikáciu Poznámky zatvoríte alebo zariadenie prejde do režimu spánku, poznámka sa znova zamkne.

iPhone so zobrazenou poznámkou týkajúcou sa dovolenky na pláži s výzvou AirDrop

Odstránenie zámku

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo, prípadne použite Touch ID alebo Face ID.
 3. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať.   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

V Macu:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo alebo použite Touch ID.
 3. Kliknite na ikonu .   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

Odstránením zámku z poznámky dôjde k jeho odstráneniu vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID.

Zamknúť môžete iba poznámky vo svojom zariadení a v iCloude. Nie je možné zamknúť poznámky, ktoré obsahujú PDF súbory, zvuk, video, dokumenty aplikácií Keynote, Pages a Numbers ani poznámky, ktoré sa synchronizujú cez server IMAP (napríklad Yahoo!, Gmail a Hotmail). Heslom nie je možné chrániť ani poznámky, ktoré zdieľate.. Ak chcete zastaviť zdieľanie poznámky, otvorte aplikáciu  a potom klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.


Zmena hesla

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Heslo.
 2. Klepnite na položku Zmeniť heslo.
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište vyberte položku Poznámky > Nastavenia > Zmeniť heslo.
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.
 4. Kliknite na položku Zmeniť heslo.


Zabudnuté heslo poznámok

Poznámku môžete odomknúť iba po zadaní hesla, ktoré ste použili na jej zamknutie. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám nemôže pomôcť získať prístup k zamknutým poznámkam.

Heslo si síce môžete zmeniť, no nezískate tým prístup k starým poznámkam. Umožní vám to však ochrániť novým heslom všetky poznámky, ktoré vytvoríte neskôr.  Ak sa ocitnete v takejto situácii, môže sa stať, že budete mať viacero poznámok s rôznymi heslami.

Ak máte viacero hesiel, pri pohľade na poznámky v zozname poznámok nebudete vedieť, ktoré heslo máte použiť. Ak pri otváraní poznámky zamknutej starým heslom použijete nové heslo, zobrazí sa upozornenie, že ste zadali nesprávne heslo. Okrem toho sa zobrazí aj pomôcka, ktorá vám pomôže spomenúť si na staré heslo. Ak potom zadáte správne staré heslo, budete môcť aktualizovať heslo vybranej poznámky.


Resetovanie hesla poznámok

Resetovaním hesla v aplikácii Poznámky nevymažete ani nezmeníte heslo poznámok, ktoré ste zamkli predtým. Ak máte poznámku, ktorá je zamknutá pomocou starého hesla, môžete ho aktualizovať na nové tak, že zadáte staré heslo, odstránite ho a potom v poznámke použijete nové heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Heslo.
 2. Klepnite na položku Resetovať heslo.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Znova klepnite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište kliknite na položky Poznámky > Nastavenia > Resetovať heslo > OK.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Kliknite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.
   

*Touch ID možno používať len na Macu s Touch Barom.

Dátum zverejnenia: