Ochrana poznámok pomocou hesla

Poznámky obsahujúce vaše najcitlivejšie osobné informácie (napríklad prihlasovacie údaje do internet bankingu alebo na iné webové stránky či informácie o zdravotnom stave) môžete zabezpečiť heslom, odtlačkom prsta alebo dokonca svojou tvárou.

Aplikácia Poznámky vám ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. Aplikácia Poznámky používa na všetkých zariadeniach jednotné heslo pre všetky poznámky, ktoré chcete chrániť. A ak máte iPhone, iPad alebo Mac* s Touch ID, zamknuté poznámky môžete otvárať pomocou odtlačku prsta. V iPhone X môžete používať funkciu Face ID.

Poznámky nie je možné zamknúť, ak ste sa do iCloudu prihlásili pomocou spravovaného účtu Apple ID.

Skôr než začnete

Nastavenie hesla pre poznámky

Skôr než budete môcť zamknúť svoje poznámky, vytvorte si heslo, ktoré si dokážete ľahko zapamätať. Ak sa obávate, že by ste svoje heslo mohli zabudnúť, pripojte si k nemu pomôcku, ktorá vám pomôže spomenúť si, a nezabudnite si nastaviť Touch ID alebo Face ID. Ak svoje heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám s jeho obnovou nemôže pomôcť.

Ak budete pracovať s poznámkami v iCloude vo viac ako jednom zariadení Apple, na ich zamykanie a odomykanie budete používať to isté heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Heslo si môžete vytvoriť v menu Nastavenia zariadenia alebo priamo v aplikácii Poznámky. Potom môžete zapnúť funkciu Použiť Touch ID alebo Použiť Face ID, aby ste chránené poznámky mohli odomykať pomocou odtlačku prsta alebo tváre.

Vytvorenie hesla v menu Nastavenia

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky.
 2. Klepnite na položku Heslo.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Vytvorenie hesla v aplikácii Poznámky

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať > Zamknúť poznámku.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

 

V Macu

V Macu si môžete heslo vytvoriť priamo v aplikácii Poznámky. V lište kliknite na položky Poznámky > Nastaviť heslo. Zadajte heslo, nastavte si k nemu pomôcku a potom kliknite na položku Hotovo.

Používanie ochrany heslom v aplikácii Poznámky

Vďaka ochrane heslom môžete svoju poznámku jednoducho chrániť, nech už v nej máte obrázok, náčrt, mapu, adresu URL alebo zoznam obsahujúci dôležité informácie. A keď budete potrebovať získať prístup k chráneným poznámkam, už podľa zoznamu poznámok budete vidieť, ktoré sú zamknuté. Symbolizuje to ikona  vedľa poznámky. Kým nezadáte heslo alebo nepoužijete Touch ID alebo Face ID, uvidíte len názov a dátum poslednej úpravy.

Poznámky zdieľané s inými ľuďmi nie je možné chrániť heslom. Ak chcete zastaviť zdieľanie poznámky, otvorte  a potom klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.

     

Zamknutie poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať.
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

Po zamknutí zostane poznámka otvorená a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona Ikona odomknutých poznámok. Obsah poznámky môžete skryť klepnutím na ikonu .

V Macu:

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Kliknite na ikonu .
 3. Vyberte položku Zamknúť poznámku.

Zamknúť môžete iba poznámky vo svojom zariadení a v iCloude. Nie je možné zamknúť poznámky, ktoré obsahujú PDF súbory, zvuk, video, dokumenty aplikácií Keynote, Pages a Numbers ani poznámky, ktoré sa synchronizujú cez server IMAP (napríklad Yahoo!, Gmail a Hotmail).

     

Otvorenie zamknutej poznámky

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Klepnite na položku Zobraziť poznámku.
 3. Zadajte heslo, prípadne použite Touch ID alebo Face ID.

V Macu a na stránke iCloud.com:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo alebo použite Touch ID.

Zamknuté poznámky zostanú otvorené niekoľko minút, aby ste mohli jednoducho prejsť na ďalšiu poznámku, skopírovať a vložiť informácie z iných aplikácií alebo vykonať iné úlohy. Ak aplikáciu Poznámky zatvoríte alebo zariadenie prejde do režimu spánku, poznámka sa znova zamkne.

     

Odstránenie zámku

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo, prípadne použite Touch ID alebo Face ID.
 3. Klepnite na ikonu Ikona Zdieľať.   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

V Macu:

 1. Kliknite na zamknutú poznámku.
 2. Zadajte heslo alebo použite Touch ID.
 3. Kliknite na ikonu .   
 4. Vyberte položku Odstrániť zámok.

Odstránením zámku z poznámky dôjde k jeho odstráneniu vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID.

Zmena hesla

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Heslo.
 2. Klepnite na položku Zmeniť heslo.
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište vyberte položku Poznámky > Zmeniť heslo.
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.
 4. Kliknite na položku Zmeniť heslo.

Zabudnuté heslo poznámok

Poznámku môžete odomknúť iba po zadaní hesla použitého na jej zamknutie. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám nemôže pomôcť získať prístup k zamknutým poznámkam.

Heslo si síce môžete zmeniť, no nezískate tým prístup k starým poznámkam. Umožní vám to však ochrániť novým heslom všetky poznámky, ktoré vytvoríte od danej chvíle. Ak sa ocitnete v takejto situácii, môže sa stať, že budete mať viacero poznámok s rôznymi heslami.

Ak máte viacero hesiel, pri pohľade na poznámky v zozname poznámok nebudete vedieť, ktoré heslo máte použiť. Ak pri otváraní poznámky zamknutej starým heslom použijete nové heslo, zobrazí sa upozornenie, že ste zadali nesprávne heslo. Okrem toho sa zobrazí aj pomôcka, ktorá vám pomôže spomenúť si na staré heslo. Ak potom zadáte správne staré heslo, budete mať možnosť aktualizovať heslo vybranej poznámky na aktuálne heslo.

Resetovanie hesla poznámok

Resetovaním hesla v aplikácii Poznámky nevymažete ani nezmeníte heslo poznámok, ktoré ste zamkli predtým. Ak máte poznámku, ktorá je zamknutá pomocou starého hesla, po zadaní daného hesla ho môžete aktualizovať na nové, odstrániť staré a potom v poznámke použiť nové heslo.

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Heslo.
 2. Klepnite na položku Resetovať heslo.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Znova klepnite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.

V Macu:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. V lište kliknite na položky Poznámky > Resetovať heslo > OK.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Kliknite na položku Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku.
   

*Touch ID možno používať len na Macu s Touch Barom.

Dátum zverejnenia: