Ako zamknúť poznámky na iPhone, iPade a iPode touch

Poznámky obsahujúce vaše osobné údaje (napríklad finančné údaje, informácie o zdravotnom stave alebo prihlasovacie údaje pre webové stránky) môžete zabezpečiť pomocou hesla, Face ID alebo Touch ID.

Skôr než začnete

Ak ste do iCloudu prihlásený pomocou spravovaného Apple ID, poznámky nemôžete zamknúť.


Nastavenie hesla pre poznámky

Na zamykanie poznámok si musíte vytvoriť heslo. Dbajte na to, aby ste si vytvorené heslo dokázali ľahko zapamätať vďaka nastavenej pomôcke. Ak budete pracovať s poznámkami v iCloude na viac ako jednom zariadení Apple, na ich zamykanie a odomykanie budete používať rovnaké heslo. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám nemôže pomôcť znova získať prístup k zamknutým poznámkam, môžete si však vytvoriť nové heslo na zamykanie budúcich poznámok.

Heslo si na zariadení môžete vytvoriť v Nastaveniach alebo v aplikácii Poznámky. Poznámka je po zamknutí automaticky chránená heslom na všetkých vašich zariadeniach. Ak na odomknutie poznámok na iných zariadeniach používate Face ID alebo Touch ID, musíte na zariadení, ktoré používate, zadať heslo a potom zapnúť Face ID alebo Touch ID.

Ak zapnete Face ID alebo Touch ID pre heslo k svojím poznámkam, pridajú sa tým šifrovacie kľúče na šifrovanie vašich poznámok do kľúčenky, ktorá je prístupná pomocou kódu vášho zariadenia. To znamená, že každý, kto pozná kód vášho zariadenia, má prístup aj k vašim zamknutým poznámkam. V záujme maximálneho zabezpečenia sa môžete rozhodnúť, že pre heslo k poznámkam nezapnete Face ID ani Touch ID.

Vytvorenie hesla v Nastaveniach

 1. Prejdite na Nastavenia > Poznámky a potom klepnite na Heslo. 
 2. Ak máte viac účtov, klepnite na účet, pre ktorý chcete heslo vytvoriť.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku. Ak to vaše zariadenie podporuje, zapnite Face ID alebo Touch ID.
 4. Klepnite na Hotovo.

Vytvorenie hesla v aplikácii Poznámky

 1. Otvorte Poznámky a prejdite na poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Zamknúť.
 3. Zadajte heslo a nastavte si k nemu pomôcku. Ak to vaše zariadenie podporuje, zapnite Face ID alebo Touch ID.
 4. Klepnite na Hotovo.

Používanie ochrany heslom v Poznámkach

Ochrana heslom je ľahký spôsob, ako mať poznámku v bezpečí, či už v nej máte obrázok, naskenovaný dokument alebo zoznam dôležitých informácií. Vedľa každej zamknutej poznámky sa zobrazuje ikona zámku . Kým nezadáte heslo alebo nepoužijete Face ID či Touch ID, uvidíte len názov poznámky a dátum jej poslednej úpravy.

iPhone so zobrazeným zamykaním poznámky

Zamknutie poznámky

 1. Otvorte poznámku, ktorú chcete zamknúť.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Zamknúť.

Po zamknutí zostane poznámka otvorená a navrchu obrazovky sa zobrazí ikona zámku . Obsah poznámky môžete skryť klepnutím na ikonu zámku .

iPhone so zobrazeným textom Táto poznámka je zamknutá.

Otvorenie zamknutej poznámky

 1. Klepnite na zamknutú poznámku.
 2. Klepnite na Zobraziť poznámku.
 3. Použite Face ID či Touch ID alebo zadajte heslo.

Zamknuté poznámky zostanú otvorené niekoľko minút, aby ste mohli jednoducho prejsť na ďalšiu poznámku, skopírovať a vložiť informácie z iných aplikácií alebo vykonať iné úlohy. Ak aplikáciu Poznámky zatvoríte alebo zariadenie prejde do režimu spánku, poznámka sa znova zamkne.

iPhone so zobrazeným odstránením známku

Odstránenie zámku

 1. Klepnite na zamknutú poznámku a potom na Zobraziť poznámku.
 2. Zadajte heslo alebo použite Face ID či Touch ID.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .   
 4. Vyberte Odstrániť.

Odstránením zámku z poznámky dôjde k jeho odstráneniu vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID.

Zamknúť môžete iba poznámky vo svojom zariadení a v iCloude. Nie je možné zamknúť poznámky, ktoré obsahujú PDF súbory, audio, video, dokumenty aplikácií Keynote, Pages a Numbers ani poznámky, ktoré sa synchronizujú s účtami cez server IMAP (napríklad Yahoo, Gmail alebo Hotmail). Heslom nie je možné chrániť ani poznámky, ktoré zdieľate s niekým iným. Ak chcete zdieľanie poznámky ukončiť, otvorte ju, klepnite na tlačidlo Pridať ľudí   a potom klepnite na Zastaviť zdieľanie.


Zmena hesla pre Poznámky

Na zmenu hesla pre Poznámky potrebujete svoje predchádzajúce heslo pre Poznámky. Postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Poznámky a potom klepnite na Heslo.
 2. Vyberte účet Poznámok, ktorý chcete zmeniť, a klepnite na Zmeniť heslo.
 3. Zadajte pôvodné heslo a potom zadajte nové heslo spolu s pomôckou.

Ak svoje predchádzajúce heslo pre Poznámky nepoznáte, môžete ho resetovať, no nezískate tým prístup k svojim starým poznámkam. Novým heslom však budete môcť chrániť všetky poznámky, ktoré vytvoríte od jeho nastavenia.


Zabudnuté heslo poznámok

Na odomknutie poznámky je potrebné zadať heslo, ktorým je zamknutá. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Apple vám nemôže pomôcť získať prístup k zamknutým poznámkam. Môžete si vytvoriť nové heslo, no nezískate tým prístup k starým poznámkam. Novým heslom však budete môcť chrániť všetky poznámky, ktoré vytvoríte od jeho nastavenia.

Ak máte nastavených viac hesiel, pri pohľade na zoznam poznámok nebudete vedieť, ktoré heslo použiť. Ak pri otváraní poznámky zamknutej starým heslom použijete nové heslo, zobrazí sa upozornenie o zadaní nesprávneho hesla a pomôcka na pripomenutie starého hesla. Ak zadáte správne staré heslo, heslo danej poznámky budete môcť aktualizovať na súčasné heslo.

Heslo pre Poznámky môžete resetovať takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia > Poznámky a potom klepnite na Heslo.
 2. Vyberte účet Poznámok, ktorý chcete zmeniť, a klepnite na Resetovať heslo.
 3. Zadajte heslo svojho Apple ID a klepnite na OK.
 4. Znova klepnite na Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a pomôcku. Klepnite na Hotovo.


Dátum zverejnenia: