Keď sa vám nedarí pridať do aplikácie Wallet karty na používanie so službou Apple Pay

Pomoc s pridávaním kariet do aplikácie Wallet na používanie s Apple Pay.

Uistite sa, že môžete pridávať karty

Ak sa vám nedarí pridať kartu do aplikácie Wallet na používanie so službou Apple Pay, skontrolujte stav služby Apple Pay na stránke o stave systému. Ak je tu uvedený nejaký problém, skúste kartu pridať znova po vyriešení problému.

Ak tu nie je uvedený žiaden problém, skúste pridať kartu do aplikácie Wallet pomocou nasledujúceho postupu:

Služba Apple Pay nie je dostupná pre deti do 13 rokov. Vek sa líši v závislosti od krajiny a oblasti. Ak chcete prostredníctvom služby Apple Pay posielať a prijímať peniaze alebo získať kartu Apple Cash, musíte mať minimálne 18 rokov a musíte byť obyvateľom USA. Tieto služby sú poskytované bankou Green Dot Bank, členom skupiny FDIC. Prečítajte si ďalšie informácie o posielaní a prijímaní peňazí.   

Skúste pridať kartu

Po každom kroku skontrolujte, či je možné pridať kartu do aplikácie Wallet:

 1. Musíte sa nachádzať v podporovanej krajine alebo oblasti.
 2. Reštartujte iPhone, iPad, hodinky Apple Watch alebo Mac.
 3. Aktualizujte na najnovšiu verziu systému iOS, watchOS alebo macOS.

Ak kartu stále nemôžete pridať, požiadajte o pomoc svoju banku alebo vydavateľa karty.

Na pridanie karty do aplikácie Wallet si možno budete musieť stiahnuť aplikáciu od svojej banky alebo vydavateľa karty. V kontinentálnej Číne sa môže vyžadovať vytvorenie alebo aktualizácia 6-ciferného kódu.

Ručné pridanie karty do aplikácie Wallet

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na tlačidlo na pridanie .
 2. Klepnite na položku Pokračovať a potom na položku Manuálne zadať detaily karty.
 3. Zadajte informácie o karte a klepnite na položku Ďalej.
 4. Zadajte požadované informácie.

Ak ste v Hongkongu

Ak potrebujete pridať debetnú kartu China UnionPay od HSBC alebo Hang Seng Bank, zadajte celé sedemnásťciferné alebo devätnásťciferné číslo uvedené na prednej strane karty. Skladá sa zo šiestich nevyrazených číslic, desiatich alebo dvanástich vyrazených číslic a jednej menšej vyrazenej číslice.

Keď v aplikácii Wallet chýba tlačidlo (+)

Keď po otvorení aplikácie Wallet nevidíte tlačidlo pridať, je možné, že je vaše zariadenie nastavené na nesprávnu oblasť. Pozrite sa, či ste v krajine alebo oblasti, kde je služba Apple Pay podporovaná. Potom nastavte oblasť svojho zariadenia podľa nasledujúceho postupu:

Na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na možnosť Všeobecné.
 2. Klepnite na možnosť Jazyk a región a potom na položku Región.
 3. Vyberte svoju oblasť a klepnite na možnosť Hotovo.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na možnosť Všeobecné.
 3. Klepnite na možnosť Jazyk a región a potom na položku Región.
 4. Vyberte svoju oblasť.

 

Na MacBooku Pro s Touch ID

 1. Otvorte menu Apple .
 2. Kliknite na možnosť Jazyk a región a skontrolujte svoju oblasť.*

*Apple Cash nie je možné pridať na Macu.

 

Po vykonaní týchto krokov znova otvorte aplikáciu Wallet a pohľadajte tlačidlo pridať. Ak stále chýba, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 1. Apple Card vydáva pobočka banky Goldman Sachs Bank USA v Salt Lake City. Apple Card je k dispozícii len v Spojených štátoch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: