Ak sa karta sa nedá pridať do Apple Peňaženky na používanie s Apple Pay

Prečítajte si, ako postupovať, ak do apky Peňaženka nemôžete pridať kartu na používanie s Apple Pay.

  1. Skontrolujte, či môžete používať Apple Pay:
  2. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku služieb alebo problémom s pripojením.
  3. Ak sa pri pridávaní karty do Apple Peňaženky zobrazujú nasledujúce chybové hlásenia, obráťte sa na svoju banku alebo vydavateľa karty: 
    • Kartu sa nepodarilo pridať 
    • Neplatná karta 
    • Limit zariadení na kartu 

Ak potrebujete pomoc s pridaním karty, prečítajte si, ako si nastaviť Apple Pay. Ak máte problémy s pripojením k účtu v apke Peňaženka alebo so zobrazením podrobností účtu, prečítajte si, ako si pripojiť účet k apke Wallet

Spoločnosť Apple neschvaľuje ani nezamieta používanie kariet s Apple Pay. Ak bola vaša karta zamietnutá, obráťte sa na svoju banku alebo vydavateľa karty.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: