Zobrazuje sa chyba 53 a na iPhone alebo iPade sa stále zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes

Získajte pomoc, ak sa zobrazuje chyba 53 a na vašom zariadení sa stále zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes.

Informácie o chybe 53

Keď sa pokúsite aktualizovať alebo obnoviť zariadenie so systémom iOS v iTunes na Macu alebo PC, môže sa v iTunes zobraziť chyba 53 a na zariadení obrazovka Pripojiť k iTunes. Chyba 53 sa zobrazuje, keď zariadenie neprejde bezpečnostným testom. Cieľom tohto testu je skontrolovať, či senzor Touch ID funguje správne pred tým, než zariadenie opustí výrobu. Tento test nebol vytvorený tak, aby ovplyvňoval zákazníkov.

Pre všetkých zákazníkov, ktorí sa stretli s chybou 53, spoločnosť Apple vydala aktualizáciu v systéme iOS 9.3, ktorá umožňuje úspešne obnoviť zariadenie pomocou iTunes na Macu alebo PC. Pri obnovovaní zariadenia postupujte podľa krokov uvedených v tomto článku. Ak sa domnievate, že ste v súvislosti s chybou 53 niekde zaplatili za mimozáručnú výmenu zariadenia, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a informujte sa o možnostiach náhrady.

Ako by ste mali postupovať

 1. Ak je na Macu alebo PC otvorená aplikácia iTunes, ukončite ju.
 2. Ak je zariadenie so systémom iOS pripojené k počítaču, odpojte ho.
 3. Uistite sa, že v zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia iTunes.
 4. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču pomocou USB kábla. 
 5. Otvorte iTunes a vyberte zariadenie.
 6. Keď sa v iTunes zobrazia možnosti Obnoviť alebo Aktualizovať, kliknite na možnosť Aktualizovať. iTunes sa pokúsi preinštalovať systém iOS a obnoviť zariadenie bez vymazania dát.1
 7. Ak sa nemôžete dostať ďalej ako na obrazovku s logom Apple, vynúťte reštartovanie2 zariadenia so systémom iOS. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť alebo Aktualizovať, kliknite na možnosť Obnoviť.
 8. Keď sa na zariadení so systémom iOS zobrazí obrazovka Ahoj, nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.
  • Ak ste zariadenie v minulosti zálohovali, môžete ho nastaviť zo zálohy.
  • Keď sa zobrazí obrazovka týkajúca sa senzora Touch ID, klepnite na položku Nastaviť Touch ID neskôr. 
 9. Ak senzor Touch ID nefungoval na zariadení ešte skôr, než sa zobrazila chyba 53, nebude fungovať ani po aktualizovaní alebo obnovení zariadenia. Obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a požiadajte o informácie o možnostiach servisu senzora Touch ID.
   

Ak sa aj naďalej zobrazuje chyba 53, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 1. Ak sa obnovenie nedokončí a zobrazí sa iný kód chyby než 53, prečítajte si, ako postupovať.
 2. Ak chcete zariadenie vynútene reštartovať, stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom Domov a podržte ich stlačené najmenej desať sekúnd, až kým sa znova nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: