Používanie klávesnice Smart Keyboard s iPadom Pro

Prečítajte si, ako pripojiť a používať klávesnicu Smart Keyboard. 

Na používanie klávesnice Smart Keyboard je potrebný iPad Pro.Pripojenie k iPadu Pro

Pripojte klávesnicu Smart Keyboard k iPadu Pro pomocou rozhrania Smart Connector, ktoré má tri malé magnetické kontakty. Rozhranie Smart Connector sa nachádza na hornom okraji klávesnice Smart Keyboard a na bočnej strane iPadu Pro.

Na rozdiel od klávesníc Bluetooth nie je klávesnicu Smart Keyboard potrebné párovať ani zapínať. Pred používaním klávesnice sa stačí uistiť, že je pripojená a v polohe na písanie.

Postavenie iPadu Pro

Klávesnicu Smart Keyboard možno zložiť ako stojan pre iPad Pro dvomi spôsobmi: 

Písanie

Zložte klávesnicu Smart Keyboard do trojuholníka tak, aby sa nachádzala pred iPadom Pro.
 

Sledovanie

Zložte klávesnicu Smart Keyboard do trojuholníka tak, aby bola zasunutá za iPadom Pro.
 

Ak chcete klávesnicu používať, iPad Pro sa musí nachádzať v drážke nad číselnými klávesmi a klávesnica musí byť zložená v polohe na písanie.

Používanie klávesových skratiek

Na vykonávanie príkazov môžete používať viacero klávesových skratiek.

Vo väčšine klávesových skratiek sa používa kláves Command ⌘ podobne ako na Macu. Ak viac používate klávesnicu na PC, kláves Command ⌘ plní rovnakú funkciu ako kláves Control na PC.

Klávesové skratky

Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete používať v určitej aplikácii, pri používaní aplikácie alebo na ploche stlačte a podržte kláves Command ⌘.

Tu sú niektoré bežné klávesové skratky:

 • Tlačidlo Domov: Command – H 
 • Vyhľadávanie: Command – medzerník
 • Prepínanie aplikácií: Command – Tab
 • Výber všetkých položiek: Command – A
 • Vystrihnutie: Command – X
 • Kopírovanie: Command – C
 • Vloženie: Command – V
 • Tučný text: Command – B
 • Kurzíva: Command – I

Prepnutie z klávesnice Smart Keyboard na softvérovú klávesnicu

Na vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad písanie znakov s diakritikou alebo používanie diktovania, môžete namiesto klávesnice Smart Keyboard používať softvérovú klávesnicu. Ak chcete zobraziť softvérovú klávesnicu, klepnite na kláves so šípkou dolu na klávesnici Smart Keyboard a potom stlačte kláves  a podržte ho, kým sa nezobrazí softvérová klávesnica. Ak chcete klávesnicu znova skryť, klepnite na ikonu .

Pozrite si ďalšie informácie o používaní klávesníc systému iOS.

Získanie pomoci

Ak sa iPadu Pro nepodarilo zistiť klávesnicu Smart Keyboard alebo ak sa na iPade Pro zobrazuje upozornenie „Príslušenstvo nie je podporované“, skontrolujte, či sa na kontaktoch konektora Smart Connector na klávesnici alebo na konektore Smart Connector na iPade Pro nenachádzajú nečistoty alebo plastová fólia. Vyskúšajte aj nasledujúce kroky:

 1. Skontrolujte, či sú iPad Pro a klávesnica Smart Keyboard v polohe na písanie a či máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Odpojte klávesnicu Smart Keyboard od iPadu Pro.
 3. Reštartujte iPad Pro.
 4. Znova pripojte klávesnicu Smart Keyboard.
Dátum zverejnenia: