Používanie puzdra Smart Keyboard Folio alebo klávesnice Smart Keyboard s iPadom

Prečítajte si, ako pripojiť a používať puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard. 

 

Na používanie puzdra Smart Keyboard Folio potrebujete 11-palcový iPad Pro (1., 2. alebo 3. generácia), 12,9-palcový iPad Pro (3., 4. alebo 5. generácia) alebo iPad Air (4. alebo 5. generácia).

Na používanie klávesnice Smart Keyboard potrebujete iPad (7., 8. alebo 9. generácia), iPad Air (3. generácia), 9,7-palcový iPad Pro, 10,5-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (1. alebo 2. generácia).

Potrebujete pomôcť s používaním klávesnice Magic Keyboard? Prečítajte si, ako nastaviť a používať klávesnicu Magic Keyboard pre iPad.

Pripojenie k iPadu

Na rozdiel od klávesníc Bluetooth nie je puzdro Smart Keyboard Folio ani klávesnicu Smart Keyboard potrebné párovať ani zapínať.

Ak máte 11-palcový iPad Pro (1., 2. alebo 3. generácia), 12,9-palcový iPad Pro (3., 4. alebo 5. generácia) alebo iPad Air (4. alebo 5. generácia): Pripojte puzdro Smart Keyboard Folio k iPadu pomocou rozhrania Smart Connector. Rozhranie Smart Connector sa nachádza na zadnej strane iPadu a má tri malé magnetické kontakty. Potom iPad postavte do polohy na písanie.

Ak máte iPad (7., 8. alebo 9. generácia), iPad Air (3. generácia), 9,7-palcový iPad Pro, 10,5-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (1. alebo 2. generácia): Pripojte klávesnicu Smart Keyboard k iPadu pomocou rozhrania Smart Connector, ktoré má tri malé magnetické kontakty. Rozhranie Smart Connector sa nachádza na hornom okraji klávesnice Smart Keyboard a na bočnej strane iPadu. Potom iPad postavte do polohy na písanie.

Prečítajte si, čo robiť, ak iPad nemožno pripojiť ku klávesnici.

Postavenie iPadu

Zložte puzdro Smart Keyboard Folio do polohy na písanie:

 

Zložte klávesnicu Smart Keyboard do trojuholníka tak, aby bola umiestnená pred iPadom:

Aby ste mohli klávesnicu použiť, iPad sa musí nachádzať v drážke nad číselnými klávesmi a klávesnica musí byť zložená v polohe na písanie.

Používanie klávesových skratiek

Na vykonávanie príkazov môžete používať viacero klávesových skratiek.

Vo väčšine klávesových skratiek sa používa kláves Command ⌘ podobne ako na Macu. Ak viac používate klávesnicu na PC, kláves Command ⌘ plní rovnakú funkciu ako kláves Control na PC.

Prečítajte si viac o klávesových skratkách iPadu.

Prepnutie na softvérovú klávesnicu

Na vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad písanie znakov s diakritikou alebo diktovanie, môžete namiesto puzdra Smart Keyboard Folio alebo klávesnice Smart Keyboard používať softvérovú klávesnicu zobrazenú na obrazovke iPadu. 

Softvérovú klávesnicu zobrazíte klepnutím na tlačidlo klávesnice tlačidlo možností klávesnice v pravom dolnom rohu obrazovky. V zobrazenom menu klepnite na tlačidlo Zobraziť klávesnicu tlačidlo Zobraziť softvérovú klávesnicu. Softvérovú klávesnicu skryjete klepnutím na tlačidlo Zrušiť  tlačidlo Minimalizovať softvérovú klávesnicu.

Získanie pomoci

Ak sa iPadu nepodarilo zistiť puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard, alebo ak sa na iPade zobrazuje upozornenie „Príslušenstvo nie je podporované“, skontrolujte, či sa na kontaktoch konektora Smart Connector na klávesnici alebo na konektore Smart Connector na iPade nenachádzajú nečistoty alebo plastová fólia. Vyskúšajte aj nasledujúce kroky:

  1. Uistite sa, že iPad a puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnica Smart Keyboard sú v polohe na písanie a že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
  2. Odpojte puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard od iPadu.
  3. Reštartujte iPad.
  4. Znova pripojte puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard.
Dátum zverejnenia: