Používanie puzdra Smart Keyboard Folio alebo klávesnice Smart Keyboard s iPadom Pro

Prečítajte si, ako pripojiť a používať puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard. 

Na používanie puzdra Smart Keyboard Folio alebo klávesnice Smart Keyboard je potrebný iPad Pro.

Pripojenie k iPadu Pro

Na rozdiel od klávesníc Bluetooth nie je puzdro Smart Keyboard Folio ani klávesnicu Smart Keyboard potrebné párovať ani zapínať.

Ak máte 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia), pripojte puzdro Smart Keyboard Folio k iPadu Pro pomocou rozhrania Smart Connector. Rozhranie Smart Connector sa nachádza na zadnej strane iPad Pro a má tri malé magnetické kontakty. Potom iPad postavte do pozície na písanie.

Ak máte 12,9-palcový iPad Pro (1. alebo 2. generácia), 10,5-palcový iPad Pro alebo 9,7-palcový iPad Pro, pripojte klávesnicu Smart Keyboard k iPadu Pro pomocou rozhrania Smart Connector, ktoré má tri malé magnetické kontakty. Rozhranie Smart Connector sa nachádza na hornom okraji klávesnice Smart Keyboard a na bočnej strane iPadu Pro. Potom iPad postavte do pozície na písanie.

Postavenie iPadu Pro

Zložte puzdro Smart Keyboard Folio do pozície na písanie:

 

Zložte klávesnicu Smart Keyboard do trojuholníka tak, aby sa nachádzala pred iPadom Pro.

Ak chcete klávesnicu používať, iPad Pro sa musí nachádzať v drážke nad číselnými klávesmi a klávesnica musí byť zložená v polohe na písanie.

Používanie klávesových skratiek

Na vykonávanie príkazov môžete používať viacero klávesových skratiek.

Vo väčšine klávesových skratiek sa používa kláves Command ⌘ podobne ako na Macu. Ak viac používate klávesnicu na PC, kláves Command ⌘ plní rovnakú funkciu ako kláves Control na PC.

Klávesové skratky

Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete používať v určitej aplikácii, pri používaní aplikácie alebo na ploche stlačte a podržte kláves Command ⌘.

Tu sú niektoré bežné klávesové skratky:

 • Tlačidlo Domov: Command – H 
 • Vyhľadávanie: Command – medzerník
 • Prepínanie aplikácií: Command – Tab
 • Výber všetkých položiek: Command – A
 • Vystrihnutie: Command – X

 

 • Kopírovanie: Command – C
 • Vloženie: Command – V
 • Tučný text: Command – B
 • Kurzíva: Command – I

Prepnutie na softvérovú klávesnicu

Na vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad písanie znakov s diakritikou alebo používanie diktovania, môžete namiesto puzdra Smart Keyboard Folio alebo klávesnice Smart Keyboard používať softvérovú klávesnicu. Ak chcete zobraziť softvérovú klávesnicu, klepnite na kláves so šípkou nadol na puzdre Smart Keyboard Folio alebo na klávesnici Smart Keyboard a potom podržte kláves , kým sa nezobrazí softvérová klávesnica. Ak chcete klávesnicu znova skryť, klepnite na ikonu .

Prečítajte si viac o používaní klávesníc systému iOS.

Získanie pomoci

Ak sa iPadu Pro nepodarilo zistiť puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard, alebo ak sa na iPade Pro zobrazuje upozornenie „Príslušenstvo nie je podporované“, skontrolujte, či sa na kontaktoch konektora Smart Connector na klávesnici alebo na konektore Smart Connector na iPade Pro nenachádzajú nečistoty alebo plastová fólia. Vyskúšajte aj nasledujúce kroky:

 1. Skontrolujte, či sú iPad Pro a puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnica Smart Keyboard v polohe na písanie a či máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Odpojte puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard od iPadu Pro.
 3. Reštartujte iPad Pro.
 4. Znova pripojte puzdro Smart Keyboard Folio alebo klávesnicu Smart Keyboard.
Dátum zverejnenia: