Používanie dvoch apiek vedľa seba v zobrazení Split View na Macu

V zobrazení Split View môžete obrazovku Macu rozdeliť medzi dve apky bez toho, aby ste museli manuálne presúvať okná a meniť ich rozmery. 

Prechod do zobrazenia Split View

Ak používate systém macOS Catalina alebo novší:

 1. Presuňte ukazovateľ nad tlačidlo režimu celej obrazovky  v ľavom hornom rohu okna. Môžete tiež kliknúť a tlačidlo podržať.
 2. V menu vyberte možnosť Umiestniť ako dlaždicu doľava alebo Umiestniť ako dlaždicu doprava. Príslušná strana obrazovky sa vyplní oknom.
 3. Potom kliknite na okno na druhej strane obrazovky, aby ste začali používať obe okná pri sebe.


Ak používate systém macOS Mojave, High Sierra, Sierra alebo El Capitan:

 1. Kliknite na tlačidlo režimu celej obrazovky  v ľavom hornom rohu okna a podržte ho. 
 2. Kým budete tlačidlo držať, okno sa zmenší a môžete ho posunúť na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
 3. Po uvoľnení tlačidla a kliknutí na okno na druhej strane obrazovky môžete začať používať obe okná vedľa seba.

Ak nemôžete vstúpiť do zobrazenia Split View

Ak zobrazenie Split View nefunguje, vyberte ponuku Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Mission Control a uistite sa, že je vybraná možnosť „Displeje majú vlastné Spaces“.

 


Práca v zobrazení Split View

V zobrazení Split View môžete používať obe apky zobrazené vedľa seba bez toho, aby vás rozptyľovali ďalšie aplikácie.

 • Okno, v ktorom chcete pracovať, vyberte kliknutím kamkoľvek doň. 
 • Lišta sa zobrazí po presunutí ukazovateľa myši k hornému okraju obrazovky.
 • Pozície okien môžete vymeniť potiahnutím okna na druhú stranu.
 • Šírku okna môžete upraviť potiahnutím zvislej priečky medzi oknami.
 • Prepínať do iných aplikácií na ploche môžete prostredníctvom funkcie Mission Control, prípadne môžete použiť Multi-Touch gesto, napríklad potiahnutie doľava alebo doprava štyrmi prstami na trackpade.

 


Ukončenie zobrazenia Split View

 1. Presunutím ukazovateľa k hornému okraju obrazovky zobrazte tlačidlá okna.
 2. V ktoromkoľvek okne kliknite na tlačidlo režimu celej obrazovky . V príslušnom okne sa ukončí zobrazenie Split View.
 3. Druhé okno prejde do režimu celej obrazovky. Prepnúť do okna v režime celej obrazovky môžete prostredníctvom funkcie Mission Control, prípadne môžete použiť Multi-Touch gesto, napríklad potiahnutie doľava alebo doprava štyrmi prstami na trackpade.
Dátum zverejnenia: