Dvojzložková autorizácia pre účet Apple ID

Dvojzložková autorizácia je pridaný stupeň zabezpečenia vášho Apple ID, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa do vášho účtu nedostal nikto iný okrem vás, a to ani v prípade, ak pozná heslo.

iPad so zobrazením požiadavky na prihlásenie pomocou účtu Apple ID a iPhone so zobrazením overovacieho kódu Apple ID

Ako to funguje

Ak používate dvojzložkovú autorizáciu, prístup k svojmu účtu môžete získať iba prostredníctvom zariadení, ktorým dôverujete (napríklad svojho iPhonu, iPadu alebo Macu). Ak sa chcete prvýkrát prihlásiť na novom zariadení, je potrebné poskytnúť dva údaje: heslo a šesťmiestny overovací kód, ktorý sa automaticky zobrazí na dôveryhodných zariadeniach. Zadaním kódu overujete, že novému zariadeniu dôverujete. Ak napríklad vlastníte iPhone a do svojho účtu sa prvýkrát prihlasujete pomocou novo zakúpeného Macu, zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla a overovacieho kódu, ktorý sa automaticky zobrazí na vašom iPhone.

Keďže samotné heslo už na prístup k účtu nestačí, dvojzložková autorizácia výrazne zvyšuje úroveň zabezpečenia vášho účtu Apple ID a všetkých vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Apple uchováva.

Po prihlásení sa už výzva na zadanie overovacieho kódu v danom zariadení nezobrazí, pokiaľ sa úplne neodhlásite, nevymažete zariadenie alebo si z bezpečnostných dôvodov nebudete potrebovať zmeniť heslo. Keď sa prihlásite na webe, môžete ako dôveryhodný označiť svoj prehliadač, takže pri ďalšom prihlásení z daného počítača sa už nezobrazí výzva na zadanie overovacieho kódu.

Dôveryhodné zariadenia

Dôveryhodné zariadenie je iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 9 alebo novším, prípadne Mac so systémom OS X El Capitan alebo novším, do ktorého ste sa už prihlásili pomocou dvojzložkovej autorizácie. O tomto zariadení vieme, že je vaše a dá sa používať na overenie vašej identity zobrazením overovacieho kódu od spoločnosti Apple pri prihlasovaní v inom zariadení alebo prehliadači.

Dôveryhodné telefónne čísla

Dôveryhodné telefónne číslo je číslo, na ktorom možno prijímať overovacie kódy prostredníctvom SMS alebo automatického telefonického hovoru. Ak sa chcete zaregistrovať na používanie dvojzložkovej autorizácie, je potrebné overiť najmenej jedno dôveryhodné telefónne číslo.

Mali by ste zvážiť aj overenie ďalšieho telefónneho čísla, ku ktorému máte prístup, ako je napríklad domáci telefón alebo číslo člena rodiny či blízkeho priateľa. Toto číslo môžete použiť v prípade, že dočasne nemáte prístup k svojmu primárnemu číslu alebo vlastným zariadeniam.

Overovacie kódy

Overovací kód je dočasný kód, ktorý sa odosiela na vaše dôveryhodné zariadenie alebo telefónne číslo, keď sa pomocou svojho účtu Apple ID prihlasujete v novom zariadení alebo prehliadači. Overovací kód môžete získať aj v menu Nastavenia v dôveryhodnom zariadení.

Overovací kód nie je to isté ako heslo zariadenia, ktoré zadávate na odomknutie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. 

Nastavenie dvojzložkovej autorizácie pre účet Apple ID

Dvojzložková autorizácia je k dispozícii pre používateľov iCloudu a iTunes, ktorí majú najmenej jedno zariadenie s najnovším systémom iOS alebo macOSĎalšie informácie.

Na iPhone, iPade a iPode touch zapnete dvojzložkovú autorizáciu pomocou postupu nižšie.

Obrazovka Heslo a zabezpečenie na iPhone s vybratou možnosťou Zapnúť dvojzložkovú autorizáciu

Zapnutie dvojzložkovej autorizácie v Nastaveniach


Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Heslo a zabezpečenie. 
 2. Klepnite na položku Zapnúť dvojzložkovú autorizáciu.
 3. Klepnite na položku Pokračovať.

Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > iCloud. 
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID > Heslo a zabezpečenie. 
 3. Klepnite na položku Zapnúť dvojzložkovú autorizáciu.
 4. Klepnite na položku Pokračovať.

Môže sa zobraziť výzva na odpovedanie na bezpečnostné otázky účtu Apple ID.

Obrazovka iPhonu s požiadavkou na zadanie overovacieho telefónneho čísla

Zadanie a overenie dôveryhodného telefónneho čísla

Zadajte telefónne číslo, na ktoré sa majú pri prihlasovaní odosielať overovacie kódy. Kódy môžete dostať prostredníctvom SMS alebo automatického telefonického hovoru.

Keď klepnete na tlačidlo Ďalej, spoločnosť Apple vám na zadané telefónne číslo odošle overovací kód.

Zadaním overovacieho kódu overíte telefónne číslo a zapnete dvojzložkovú autorizáciu.

Na Macu so systémom OS X El Capitan alebo novším použite tento postup:

Obrazovka zabezpečenia iCloudu na Macu

 1. Prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > iCloud > Detaily účtu.
 2. Kliknite na položku Zabezpečenie.
 3. Kliknite na položku Zapnúť dvojzložkovú autorizáciu.

Niektoré účty Apple ID vytvorené v systéme iOS 10.3 alebo macOS 10.12.4 a novších sú dvojzložkovou autorizáciou chránené predvolene. V takom prípade sa vám zobrazí informácia, že dvojzložková autorizácia je už zapnutá.

Ak už používate dvojfázové overenie a chcete vykonať zmenu, vypnite ho a potom zapnite dvojzložkovú autorizáciu.

Ak váš účet dvojzložkovú autorizáciu nepodporuje, môžete svoje informácie chrániť pomocou dvojfázového overenia.

Na čo by ste pri používaní dvojzložkovej autorizácie nemali zabudnúť

Dvojzložková autorizácia výrazne zvyšuje úroveň zabezpečenia účtu Apple ID. Keď ju zapnete, na prihlásenie do vášho účtu bude potrebné vaše heslo a zároveň prístup k vašim dôveryhodným zariadeniam alebo dôveryhodnému telefónnemu číslu. Ak chcete, aby bola úroveň zabezpečenia vášho účtu čo najvyššia a aby ste k nemu nikdy nestratili prístup, mali by ste sa riadiť niekoľkými jednoduchými pravidlami: 

 • Pamätajte si heslo svojho účtu Apple ID.
 • Používajte heslo vo všetkých svojich zariadeniach.
 • Priebežne aktualizujte svoje dôveryhodné telefónne čísla.
 • Fyzicky zabezpečte svoje dôveryhodné zariadenia.

Správa účtu

Svoje dôveryhodné telefónne čísla, dôveryhodné zariadenia a ďalšie informácie o účte môžete spravovať na stránke svojho účtu Apple ID.

Priebežné aktualizovanie dôveryhodných telefónnych čísel

Na používanie dvojzložkovej autorizácie je potrebné zaevidovať aspoň jedno dôveryhodné telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať overovacie kódy. Zvážte aj overenie ďalšieho dôveryhodného telefónneho čísla, ktoré patrí niekomu inému. Ak bude vaším jediným dôveryhodným zariadením váš iPhone a stratí sa alebo sa poškodí, nebudete môcť prijať overovacie kódy potrebné na prístup k účtu.

Svoje dôveryhodné telefónne čísla môžete aktualizovať vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na stránku účtu Apple ID.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Prejdite do časti Zabezpečenie a kliknite na položku Upraviť.

Ak chcete pridať telefónne číslo, kliknite na položku Pridať dôveryhodné telefónne číslo a zadajte telefónne číslo. Vyberte možnosť overenia čísla pomocou SMS alebo automatického telefonického hovoru a potom kliknite na položku Pokračovať. Ak chcete dôveryhodné telefónne číslo odstrániť, kliknite na ikonu ikona x vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete odstrániť.

Zobrazenie a správa dôveryhodných zariadení

Zoznam svojich dôveryhodných zariadení môžete zobraziť a spravovať v časti Zariadenia na stránke svojho účtu Apple ID.

 1. Prejdite na stránku účtu Apple ID.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Prejdite do časti Zariadenia.

V zozname zariadení sú uvedené zariadenia, v ktorých ste aktuálne prihlásený/-á pomocou svojho účtu Apple ID. Vybratím zariadenia zobrazíte jeho model, sériové číslo a ďalšie užitočné informácie vrátane toho, či je zariadenie dôveryhodné a dá sa použiť na prijímanie overovacích kódov účtu Apple ID.

Dôveryhodné zariadenie môžete v prípade potreby odstrániť. Odstránením dôveryhodného zariadenia zabezpečíte, že v zariadení sa už nebudú zobrazovať overovacie kódy a že prístup k službe iCloud a ďalším službám spoločnosti Apple v danom zariadení bude zablokovaný, až kým sa znova neprihlásite pomocou dvojzložkovej autorizácie. Ak potrebujete vyhľadať alebo vymazať svoje zariadenie pred jeho odstránením zo zoznamu dôveryhodných zariadení, môžete použiť službu Nájsť môj iPhone

Generovanie hesiel pre konkrétne aplikácie

Ak používate dvojzložkovú autorizáciu, na prihlásenie k účtu pomocou externých aplikácií alebo služieb e-mailov, kontaktov či kalendára, ktoré neposkytuje spoločnosť Apple, potrebujete heslo jedinečné pre danú aplikáciu. Ak chcete vygenerovať heslo pre konkrétnu aplikáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa na stránke účtu Apple ID.
 2. V časti Osobitné heslá pre aplikácie kliknite na položku Generovať heslo.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď vygenerujete osobitné heslo pre aplikáciu, štandardným spôsobom ho zadajte alebo vložte do poľa pre heslo v príslušnej aplikácii.

Pomoc a najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc? Je možné, že odpoveď na svoju otázku nájdete nižšie.

Odlišuje sa táto funkcia od aktuálnej funkcie dvojstupňového overenia spoločnosti Apple?

Áno. Dvojzložková autorizácia je integrovaná priamo v systémoch iOS, macOS, tvOS a watchOS, ako aj webových stránkach spoločnosti Apple. Používa odlišné spôsoby nastavenia zariadení ako dôveryhodných a doručovania overovacích kódov a ponúka jednoduchšie používanie. Dvojzložková autorizácia je potrebná na používanie určitých funkcií, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia. 

Staršia funkcia dvojfázového overenia naďalej samostatne funguje pre používateľov, ktorí už sú na jej používanie zaregistrovaní.

Čo ak zabudnem heslo?

Heslo môžete resetovať alebo zmeniť prostredníctvom dôveryhodného zariadenia pomocou postupu nižšie.

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud > klepnite na svoj účet Apple ID.
 2. Klepnite na položku Heslo a zabezpečenie.
 3. Klepnite na položku Zmeniť heslo.
 4. Zadajte nové heslo.
   

V Macu:

 1. Prejdite do menu  > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud.
 2. Vyberte položku Detaily účtu.
 3. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Apple ID, kliknite na položku Zabudli ste Apple ID alebo heslo a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Záverečné kroky nižšie môžete vynechať.
 4. Kliknite na položky Zabezpečenie > Resetovať heslo. Ak chcete resetovať heslo účtu Apple ID, najskôr je potrebné zadať heslo na odomknutie Macu.
   

Tento postup bude fungovať len v dôveryhodnom zariadení so zapnutým heslom zariadenia. Ak potrebujete pomoc alebo nemáte prístup k dôveryhodnému zariadeniu, skúste získať prístup k svojmu účtu pomocou týchto krokov.

Čo ak nemám prístup k dôveryhodnému zariadeniu alebo mi neprišiel overovací kód?

Ak sa prihlasujete a nemáte poruke dôveryhodné zariadenie, v ktorom sa môžu zobrazovať overovacie kódy, môžete si kód nechať poslať na svoje dôveryhodné telefónne číslo prostredníctvom SMS alebo automatického telefonického hovoru. Na prihlasovacej obrazovke kliknite na položku Nedostali ste kód a vyberte možnosť odoslania kódu na dôveryhodné telefónne číslo. Kód môžete získať aj priamo pomocou menu Nastavenia v dôveryhodnom zariadení. Prečítajte si, ako získať overovací kód.

Ak na iPhone používate systém iOS 11.3 alebo novší, možno nebude potrebné zadať overovací kód. V niektorých prípadoch sa na iPhone dôveryhodné telefónne číslo môže overiť automaticky na pozadí. Budete mať o starosť menej, pričom váš účet bude stále chránený dvojzložkovou autorizáciou.

Ako znova získam prístup k svojmu účtu, ak sa nemôžem prihlásiť?

Ak sa nemôžete prihlásiť, resetovať svoje heslo ani prijať overovacie kódy, môžete požiadať o obnovenie účtu a znova tak k nemu získať prístup. Obnovenie účtu je automatický proces navrhnutý tak, aby vám umožnil čo najrýchlejšie získať prístup k účtu a zároveň odmietol prístup každému, kto sa za vás môže vydávať. Tento proces môže trvať niekoľko dní alebo dlhšie – závisí to od toho, aké konkrétne informácie o účte môžete poskytnúť na overenie svojej identity.

Musím si ďalej pamätať odpovede na bezpečnostné otázky?

Nie. Pri používaní dvojzložkovej autorizácie nemusíte vyberať ani si pamätať žiadne bezpečnostné otázky. Vaša identita sa overí výlučne pomocou hesla a overovacích kódov odoslaných na vaše zariadenia a dôveryhodné telefónne čísla. Keď sa zaregistrujete na používanie dvojzložkovej autorizácie, vaše predchádzajúce bezpečnostné otázky budeme uchovávať dva týždne pre prípad, že budete potrebovať obnoviť predchádzajúce nastavenia zabezpečenia v účte. Po uplynutí tohto obdobia sa odstránia.

Môže mi oddelenie technickej podpory spoločnosti Apple pomôcť znova získať prístup k môjmu účtu?

Oddelenie technickej podpory spoločnosti Apple vám môže poskytnúť odpovede na prípadné otázky o procese obnovenia účtu, nemôže však overiť vašu identitu ani proces žiadnym spôsobom urýchliť.

Aké sú systémové požiadavky dvojzložkovej autorizácie?

Najlepšie skúsenosti s dvojzložkovou autorizáciou budete mať, ak budú všetky vaše zariadenia používané s príslušným účtom Apple ID spĺňať tieto systémové požiadavky:

 • iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 9 alebo novším
 • Mac so systémom OS X El Capitan a iTunes 12.3 alebo novšou verziou
 • Apple Watch so systémom watchOS 2 alebo novším
 • Apple TV (4. generácia) so systémom tvOS
 • PC so systémom Windows, iCloudom pre Windows 5 a iTunes 12.3.3 alebo novšou verziou

Môže sa dvojzložková autorizácia používať v účtoch Apple ID vytvorených pre deti?

Áno. Na používanie dvojzložkovej autorizácie možno zaregistrovať každý účet Apple ID, ktorý spĺňa základné systémové požiadavky. Prečítajte si, kto môže používať dvojzložkovú autorizáciu.

Čo ak nepoznám polohu uvedenú v hlásení o prihlásení?

Keď sa prihlásite v novom zariadení, na svoje ostatné dôveryhodné zariadenia dostanete hlásenie, ktoré bude obsahovať mapu s približnou polohou nového zariadenia. Táto poloha je len približná a bola určená na základe IP adresy, ktorú zariadenie aktuálne používa. Nejde o presnú polohu zariadenia. Zobrazená poloha môže zohľadňovať sieť, ku ktorej ste sa pripojili, a nie vašu fyzickú polohu.

Ak viete, že o prihlásenie sa pokúšate vy, no nepoznáte polohu uvedenú v hlásení, môžete klepnúť na položku Povoliť a pokračovať v prihlásení.

Ak však dostanete hlásenie s informáciou o tom, že váš účet Apple ID sa používa na prihlásenie v novom zariadení, a neprihlasujete sa vy, klepnutím na položku Nepovoliť zablokujte pokus o prihlásenie.

Čo ak budem dvojzložkovú autorizáciu používať v zariadení so starším softvérom?

Ak budete dvojzložkovú autorizáciu používať v zariadeniach so staršou verziou operačného systému (napríklad Apple TV 2. alebo 3. generácie), pri prihlasovaní sa môže zobraziť výzva na pridanie šesťmiestneho overovacieho kódu na koniec hesla. Overovací kód môžete získať pomocou dôveryhodného zariadenia so systémom iOS 9 alebo novším, prípadne OS X El Capitan alebo novším, alebo si ho môžete nechať poslať na dôveryhodné telefónne číslo. Potom zadajte heslo a priamo do poľa na zadanie hesla zadajte za heslo šesťmiestny overovací kód.

Dá sa dvojzložková autorizácia po zapnutí znova vypnúť?

Ak už dvojzložkovú autorizáciu používate, nie je možné ju vypnúť. Určité funkcie v najnovších verziách systémov iOS a macOS vyžadujú túto pridanú úroveň zabezpečenia, ktorá chráni vaše informácie. Ak ste však svoj účet nedávno aktualizovali, registráciu môžete na dva týždne zrušiť. Stačí otvoriť e-mail potvrdzujúci registráciu a kliknutím na odkaz sa vrátiť na predchádzajúce nastavenia zabezpečenia. Pamätajte na to, že tento postup obmedzí zabezpečenie vášho účtu a nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: